Sklep

Zawory upustowe i ich zastosowanie

Przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia medium w sieci przesyłowej może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji, chociażby w postaci awarii urządzeń, w tym pomp. Przeciążenia to sytuacje, których należy starannie unikać. Jednym ze sposobów jest stosowanie zaworów upustowych, które otwierają się samoczynnie w razie wzrostu ciśnienia ponad określone parametry. Odpływ medium prowadzi do ponownego spadku ciśnienia w sieci. Nadmiar tłoczonego czynnika może być kierowany w wybrane miejsce celem recyrkulacji albo odprowadzany na zewnątrz, poza sieć.

Zawory upustowe mogą także chronić sieć przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak np. nagłe zatrzymanie pompy z powodu awarii lub braku zasilania. W zależności od konstrukcji są w stanie zabezpieczać przepływ wody i innych cieczy, a także pary wodnej, powietrza i rozmaitych gazów.

Nasza oferta obejmuje zawory upustowe nadciśnieniowe proste, ze stopniowym otwieraniem, zawory upustowe bezpieczeństwa wykonane z mosiądzu, automatyczne zawory membranowe podtrzymujące ciśnienie i przewidujące uderzenia oraz wiele innych.