Sklep

Do czego służą zawory antyskażeniowe?

Zawór antyskażeniowy to niewielkie urządzenie mechaniczne, które stosuje się w celu zabezpieczenia sieci wodociągowej w budynku przed wszelkimi zanieczyszczeniami, które z reguły pojawiają się w wyniku przepływu zwrotnego. Zawory można podzielić na kilka typów, które oznacza się za pomocą dwóch liter. Zawory antyskażeniowe dobiera się w zależności od kategorii płynów, jakie mogą się cofać w danym zabudowaniu. W przypadku złego doboru zaworu antyskażeniowego do kategorii płynów odbiór instalacji wodociągowej przez instalatora lub instytucję wodociągową będzie niemożliwy, ponieważ nie będzie zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Do czego służą poszczególne rodzaje zaworów antyskażeniowych?

Zawór zwrotny antyskażeniowy EA

Zawór zwrotny antyskażeniowy EA np. zawór antyskażeniowy Socla EA 50 DN, ma zbliżoną budowę do standardowego zaworu zwrotnego. Jednak różnica widoczna jest gołym okiem. Zawór antyskażeniowy z rodziny EA wyposażony jest w jeden lub dwa otwory z zaślepkami na korpusie. Zawory EA to urządzenia, które dają możliwość nadzoru podczas pracy, a otwory na korpusie umożliwiają pobieranie próbek wody do badań. Zawory antyskażeniowe z tej rodziny są bardzo czułe na wszelkie wahania ciśnienia, dlatego zapewniają skuteczną ochronę przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w obiegu zamkniętym. Zawór przeciwskażeniowy EA to urządzenie, które przeznaczone jest do montażu w zabudowaniach jednorodzinnych z podstawowym wyposażeniem, w budownictwie mieszkaniowym oraz w instalacjach przeciwpożarowych (instalacje hydrantowe, instalacje tryskaczowe).

Zawór zwrotny BA

Zawór zwrotny BA zapewnia skuteczniejszą ochronę przed wtórnym zanieczyszczeniem, co jest efektem bardziej skomplikowanej budowy urządzenia. Zawory z rodziny BA podzielone są na trzy komory, z których każda ma inne ciśnienie (ściśle określone) rosnące stopniowo od dolnej do górnej komory. Zawory antyskażeniowe BA są przeznaczone do montażu w instalacjach grzewczych z inhibitorami, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, we wszelkich budynkach użyteczności publicznej oraz we wszystkich obiektach usługowych lub przemysłowych.

Zawory antyskażeniowe – kiedy stosować?

Zawory zwrotne antyskażeniowe muszą być stosowane w każdej instalacji wodociągowej, w której jest dostęp do wody pitnej. Ich niezawodna zasada działania chroni wodę pitną przed zanieczyszczeniem na skutek przepływu zwrotnego zarówno w instalacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Stosowanie zaworów antyskażeniowych jest odgórnie narzucone przez prawo budowlane. Często pojawia się pytanie, gdzie powinien być zamontowany zawór antyskażeniowy, przed czy za wodomierzem. Otóż zawory antyskażeniowe montuje się w początkowym odcinku sieci wodociągowej wewnątrz budynku. Z tego można wywnioskować, że odpowiednim miejscem jest odcinek za zestawem wodomierza głównego od strony instalacji. Jeżeli w zabudowaniu występuje kilka odgałęzień instalacji wodociągowej (instalacja główna, hydrantowa, w ogrodzie), to w takiej sytuacji należy zabezpieczyć każdą z nich oddzielnie.

Zawór antyskażeniowy – cena

Cena zaworów antyskażeniowych uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim zależy od typu zaworu, czy jest to zawór EA, BA, GA, GB, CA oraz od średnicy przyłącza np. ½ cala, ¾ cala, 1 cal, 1 ¼ cala, 1 ½ cala, 2 cale, 2 ½ cala, etc.