Sklep

Przepustnice kwasoodporne są przeznaczone do zastosowania w cieczach agresywnych – z wodą, wodą morską, ale także z powietrzem, olejem, substancjami proszkowymi i gazami. Służą do utrzymania jednokierunkowego przepływu medium i zabezpieczenia przed wstecznym przepływem czynnika roboczego ( przepustnice zwrotne ).  Operuje się nimi przy użyciu dźwigni ręcznej, przekładni rećżne, siłowników elektrycznych lub siłowników pneumatycznych. Oferujemy w tej kategorii przepustnice kwasoodporne i nierdzewne, w tym przepustnice centryczne międzykołnierzowe, bezkołnierzowe z centryczne lub podwójnym mimośrodem.