Sklep

Zawory bezpieczeństwa spełniające polskie i europejskie normy

Wszystkie zawory dostępne w naszej ofercie spełniają polskie i europejskie normy. Dokumenty określające wymagania dla zabezpieczenia instalacji wodnych czy gazowych jasno wskazują obowiązkowe parametry urządzeń chroniących układ. Zawory bezpieczeństwa mogą być z powodzeniem montowane we wszelkich instalacjach, między innymi w systemach przemysłowych i wodociągowych. Zawór taki można stosować zarówno do wody oraz innych mediów płynnych, jak i substancji gazowych.

Co to jest zawór bezpieczeństwa?

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa to urządzenie, które samoczynnie otwiera się w chwili, gdy woda lub inne przepływające medium osiąga zbyt wysokie ciśnienie zagrażające prawidłowemu działaniu instalacji. Przekroczenie dopuszczalnej wartości tego parametru powoduje wzrost naprężeń w ściankach rur przewodzących medium, co może doprowadzić do rozszczelnienia, a nawet wybuchu pod wpływem naporu czynnika roboczego. Zawory bezpieczeństwa pozwalają uniknąć eksplozji zbiornika czy rurociągu. Stosowane są powszechnie w systemach instalacji, pełnią również ważną rolę w systemach centralnego ogrzewania.

W jaki sposób zawór bezpieczeństwa chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia? Gdy przekroczy ono dopuszczalną wartość ustaloną dla danego układu, następuje otwarcie zaworu. W ten sposób nadmiar ciśnienia zostaje odprowadzony do atmosfery (poprzez odpowietrzenie) lub do podłączonego odbiornika (zbiornik lub instalacja).

Rodzaje zaworów bezpieczeństwa

Oferujemy szeroki wybór zaworów kołnierzowych, gwintowych i gwintowo-kołnierzowych z różnymi rodzajami uszczelnienia.

W naszym asortymencie znajdują się:

  • zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym,
  • sprężynowe zawory bezpieczeństwa,
  • zawory upustowe ze stopniowym otwieraniem.

Zawór bezpieczeństwa – jak wybrać odpowiedni?

Zawór bezpieczeństwa należy dobierać do indywidualnych wymagań systemu, w którym zostanie umieszczony oraz pracy, jaką będzie wykonywać urządzenie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na normy, które musi spełniać zawór zamontowany w danej instalacji, a także na materiał, z którego został wykonany. Jeśli przed układ przepływa medium neutralne, wymagania będą mniejsze niż przy konieczności stałego kontaktu sprzętu z cieczą agresywną, powodującą uszkodzenia ścianek rur.

Ile kosztują omawiane elementy armatury? Cena produktu zależy od rodzaju zaworu, jego zastosowania oraz materiału użytego w produkcji. W naszej ofercie znajdują się urządzenia w szerokim przedziale cenowym przeznaczone do pracy w różnorodnych środowiskach.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania!