Sklep

Polityka prywatności

 1. PPUH SAGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (51-180), ul. Pełczyńska 162, KRS: /0000601093/ informuje, że jest administratorem danych osobowych osób fizycznych (dalej: Klient). Celem przetwarzania danych jest wykonywanie umów zawartych z/przez PPUH SAGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., dochodzenie roszczeń i marketing własnych produktów lub usług.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla zawarcia umowy z PPUH SAGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Niepodanie danych skutkować może odmową podpisania lub zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Klient w każdym czasie może:
  • a. uzyskać dostęp do swoich danych,
  • b. poprawiać swoje dane,
  • c. przenieść swoje dane,
  • d. zgłosić sprzeciw wobec marketingu produktów lub usług oferowanych przez PPUH SAGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  • e. zgłosić skargę do odpowiedniego organu nadzorczego,
  • f. zażądać usunięcia swoich danych,
  • g. odwołać zgody.
 4. PPUH SAGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. będzie przechowywała dane osobowe Klienta do momentu, w którym przedawnią się wszystkie roszczenia wynikające z zawartych umów, o ile nie będzie kontynuowana współpraca gospodarcza z Klientem.
 5. PPUH SAGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wykorzystuje dane osobowe Klienta celem podejmowania działań marketingowych, zwłaszcza kierowania ofert dotyczących oferowanych produktów lub towarów. Klient ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takich działań.
 6. Dane klienta mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji umowy zawartej z klientem.
 7. Dane klienta mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie takich, które zapewniają realizację uprawnień oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów.

Kontakt
e-mail: rodo@saga.info.pl
+48 71 355 87 24
+48 509 892 561