Sklep

W ofercie naszej firmy znalazły się zawory kwasoodporne i nierdzewne, które występują w różnych typach i rozmiarach. Mogą mieć postać kurków kulowych trójdrogowych, odcinających, rozbieralnych z zaniżonym przelotem, a także gwintowanych zewnętrznie lub wewnętrznie. Do grupy tej zaliczamy także kurki kulowe ogrzewane kołnierzowe, gwintowane lub do wspawania, kurki kulowe manometrowe gwintowane wewnętrznie lub zewnętrznie z pełnym przelotem.  Kurki kwasoodporne lub teflonowane mogą być wykorzystywane w cieczach o żrących właściwościach, z uwagi na ich odporność na kwasy. Firma Saga w kategorii zawory kwasoodporne i nierdzewne może zaproponować państwu zakup kurków odcinających – rozbieralnych, a także przeznaczone do cystern.