Sklep
ZAWÓR ZAPOROWY Z USZCZELNIENIEM MIESZKOWYM Z PRZYŁĄCZEM SPAWANYM TYP 530M

ZAWÓR ZAPOROWY Z USZCZELNIENIEM MIESZKOWYM Z PRZYŁĄCZEM SPAWANYM TYP 530M

Opis szczegółowy

CHARAKTERYSTYKA:
Średnica – 15, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200 mm;
Ciśnienie – 160 bar;
Temperatura – do 560°C;
Medium – woda, para wodna , substancje żrące i cuchnące oraz inne substancje neutralne ciekłe i
gazowe a także paliwa ropopochodne.

WYKONANIE:

typ / przyłącza / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / inne
Przykład: 530M / — / — / — / —
Przykład: 530M / S / U / P / —

ZASTOSOWANIE:
Zawory zaporowe z uszczelnieniem mieszkowym przeznaczone są do otwarcia i przerwania
przepływu medium, dla którego wymagana jest całkowita szczelność. Nie wolno ich stosować jako
zawory regulacyjne do dławienia przepływu.

Wykonanie Standartowe U A Standardowe U A
Nazwa części ZAWÓR ZAPOROWY Z USZCZELNIENIEM MIESZKOWYM
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 DN 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Temperatury Tmax = 450oC Tmax = 530oC Tmax = 560oC Tmax = 450oC Tmax = 530oC Tmax = 550oC
Kadłub, pokrywa (P250GH)
C22.8
(1.0460)
16Mo3
(1.5415)
13CrMo4-5
(1.7335)
GP240GH
(1.0619)
G20Mo5
(1.5419)
G17CrMo5-5
(1.7357)
Pireścień siedliska G 18 8 Mn (1.4370) lub Stellit
Grzyb X20Cr13 (1.4021) , X17CrNi16-2 (1.4057) , P250GH (1.0460) , 13CrMo4-5 (1.7335)
Pierścień grzyba G 18 8 Mn (1.4370) lub Stellit
Trzpień X20Cr13 (1.4021) , X17CrNi16-2 (1.4057)
Mieszek X6CrNiTi18-10 (1.4541)
Uszczelnienie pokrywy Grafit + stal austenityczna
Kółko Żeliwo sferoidalne

MONTAŻ I EKSPLOATACJA:
MONTAŻ ZAWORU NA INSTALACJI I JEGO OBSŁUGA POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
ORGANIZACJE POSIADAJĄCE UPRAWNIENIE NA DANY RODZAJ PRAC. PERSONEL TYCH
ORGANIZACJI POWINIEN BYĆ KWALIFIKOWANY.

Przed montażem zaworu konieczne jest oczyszczenie rurociągu z zanieczyszczeń mechanicznych. Należy
sprawdzić zgodność parametrów czynnika z parametrami zaworu.
Zawory mogą być instalowane w dowolnym położeniu roboczym. Należy zwrócić uwagę na to, aby kierunek
przepływu płynącego czynnika był zgodny z kierunkiem strzałki znajdującej się na kadłubie zaworu, i żeby
zawór nie znajdował pod obciążeniem momentów sił pochodzących od ciężaru rurociągu i osprzętu. Zawory
powinny być eksploatowane ściśle z przeznaczeniem. W celu zapewnienia niezawodności konieczne jest
zachowanie następujących warunków:
• czynnik płynący przez zawór powinien być pozbawiony zanieczyszczeń mechanicznych;
• zawór w czasie pracy powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi;
• powinny być zachowane parametry zapisane na zaworze.

Karta katalogowa –

 

 

test


Producent: Wakmet
Dokumentacja
ZAWOR_ZAPOROWY_Z_USZCZELNIENIEM_MIESZKOWYM_Z_PRZYLACZEM_SPAWANYM_TYP_530M
Wyślij zapytanie