Sklep
Leszczyńska Fabryka Pomp strumienice do napowietrzania i mieszania ścieków i wód burzowych PUN

Leszczyńska Fabryka Pomp strumienice do napowietrzania i mieszania ścieków i wód burzowych PUN

Opis szczegółowy

Strumienice do napowietrzania i mieszania ścieków i wód burzowych PUN


PRZEZNACZENIE

Strumienice stosowane są do natleniania i mieszania ścieków oraz wód burzowych w oczyszczalniach ścieków, odstojnikach i zbiornikach zbiorczych, rowach i stawach
ZASTOSOWANIE
Strumienice PUN są pr zeznaczone do efektywnego napowietrzania ścieków i wód zanieczyszczonych. Strumienice mogą współpracować z wszystkimi typami pomp zatapialnych LFP z króćcem tłocznym poziomym, a w szczególności z pompami DS, DP, IS i IF.
DANE TECHNICZNE
Zapotrzebowanie na powietrze 80 l/s
Wymagana wysokość podnoszenia pompy 17 m
Wymagana wydajność pompy 68 l/s
Głębokość zanurzenia 6 m
Średnica pr zyłączy 50÷150 mm

KONCEPCJA BUDOWY
Strumienice składają się z korpusu, który połączony jest z
pompą. Do korpusu doprowadzona jest rura napowietr zająca
oraz dysza odprowadzająca napowietrzone ścieki. Mieszanie
ścieków z powietrzem odbywa się w komorze mieszania.
Prędkość z jaką wypływają ścieki jest regulowana poprzez
zamontowaną w korpusie kryzę (dotyczy PUN 80-100 oraz PUN
150 dwie wymienne kryzy).

ZALETY
- eliminacja osadów
- łatwy prosty montaż
- szeroki zakres parametrów
- niewielkie zapotrzebowanie mocy
- niskie koszty zakupu i montażu
- możliwość zamiany kryz w modelach PUN80-100 oraz PUN150
- mała emisja hałasu
- odporna na korozję
- minimalne koszty konserwacji
- możliwość stosowania w dowolnych obiektach

 

Typoszereg

 

Typ strumienicy, napięcie

zasilania, średnica przyłącza

PUN 50/27  
PUN 80-100/55  
PUN 80-100/63  
PUN 150/80  
PUN 150/95

 

Opis techniczny, charakterystyki, wymiary -


Producent: Leszczyńska Fabryka Pomp
Dokumentacja
Strumienice_PUN
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe