Sklep
Zasuwy Armatury Group Typ S33.1_S33.2_S33.3_S33.4_S33.C_S43.1_S43.3_S43.5_S43.C_S33.1_S43.1_S43.5

Zasuwy Armatury Group Typ S33.1_S33.2_S33.3_S33.4_S33.C_S43.1_S43.3_S43.5_S43.C_S33.1_S43.1_S43.5

Opis szczegółowy

Zasuwy Armatury Group Typ S33.1_S33.2_S33.3_S33.4_S33.C_S43.1_S43.3_S43.5_S43.C_S33.1_S43.1_S43.5

 

Zastosowanie
Zasuwy są armaturą odcinającą przeznaczoną do pełnego otwarcia lub zamknięcia przepływu substancji roboczej (medium).
W przypadku zastosowania zasuw w celu regulacji lub dławienia, producent nie może zagwarantować ich szczelności. Dla celów
związanych z regulacją przepływu zalecamy stosowanie specjalnego wykonania zasuw produkowanych pod oznaczeniem typu S33.C (control).

Medium robocze
- woda
- ciecze nieagresywne
- para wodna
- powietrze
- gazy z grupy 1 i 2
- ropa naftowa oraz produkty ropopochodne.
Żadna z tych substancji nie może zawierać dużych mechanicznych zanieczyszczeń.

Opis techniczny
Zasuwy w wykonaniu kabłąkowym lub z pokrywą, pełnoprzelotowe, klin stały lub elastyczny. Wrzeciono wznoszące lub niewznoszące,
prowadzenie wrzeciona za pomocą kabłąka lub w pokrywie. Korpus i pokrywa wykonane w postaci odlawu lub konstrukcji spawanej,
połączone za pomocą połączenia kołnierzowego. Powierzchnie uszczelniające wykonane zgodnie z API600. Pierścienie gniazda
są wspawane w korpus lub stanowią napoinę wykonaną w materiale rodzimym. Zasuwy obustronnie szczelne. Zastosowane
bezazbestowe uszczelnienia gwarantują długi okres żywotności dla określonego medium. Zasuwy spełniają wymagania dotyczące
automatycznej regulacji ciśnienia w przypadku wzrostu ciśnienia w przestrzeni wewnątrz korpusu. Wykonanie TA-Luft zapewnia
odporność przed wyciekiem szkodliwych substancji do atmosfery.

Przyłącze do rurociągu
- kołnierzowe - zgodnie z EN 1092-1, ASME B16.5 i B16.47 (RF) lub GOST,
Długość zabudowy z przyłączem kołnierzowym: zgodnie z EN 558, seria 14,15 i 26
- do spawania - zgodnie z normą EN 12627

Sterowanie
Zasuwy mogą być dostarczane:
- z napędem ręcznym (kółko),
- przekładnią,
- napędem elektrycznym,
- napędem pneumatycznym
- przystosowane pod napęd.

Standardowe wymiary przyłączeniowe dotyczące podłączenia przekładni lub siłownika elektrycznego spełniają wymagania ISO 5210.

Wyposażenie
Zasuwy mogą być wyposażone w następujące akcesoria:
- zawór odwadniający
- zawór odpowietrzający
- zawór obejsciowy (by-pass)
- kolumnę do zdalnego sterowania włącznie z napędem łańcuchowym
- korek odpowietrzający
- uszczelnienie „live loading”

Badania
Zasuwy są za pomocą wody standardowo poddawane próbom:
- wytrzymałości
- szczelności zewnętrznej
- szczelności zamknięcia
- próba funkcjonalna wg. EN 12266
Po wzajemnym uzgodnieniu mogą zostać przeprowadzone także i inne próby.

Montaż
Zasuwy mogą być instalowane w rurociągach w pozycji pionowej lub poziomej. W przypadku gdy zasuwy są wyposażone w napęd
elektryczny bądź pneumatyczny, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta napędu.

Materiały wg. EN
Korpus i pokrywa:
- Stal węglowa 1.0619
- Stal stopowa: 1.7357
- Stal węglowa dla niskich temperatur 1.6220
- Stal kwasoodporna 1.4408

Zakres ciśnień:
- PN6
- PN10
- PN16
- PN25
- PN40
- PN63
- PN100

Zakres średnic:
- od DN50 do DN2000

Temperatura maksymalna:
- 450 °C (595 °C)

Typoszereg
1. Zasuwy Armatury Group wg. EN
- Typ S33.1
- Typ S33.2
- Typ S33.3
- Typ S33.4
- Typ S33.C
- Typ S43.1
- Typ S43.3
- Typ S43.5
- Typ S43.C

2. Zasuwy Armatury Group wg. ASME
- Typ S33.1
- Typ S43.1
- Typ S43.5

ZASUWY REGULACYJNE ARMATURY GROUP TYP S33.C

Zastosowanie
Energetyka klasyczna i jądrowa, gdzie jest wymagany określony kształt charakterystyki w zależności od skoku stosowanego w różnych trybach natężenia przepływu.
Gazownictwo, gdy zaistnieje potrzeba połączenia przewodów rurowych o zróżnicowanym ciśnieniu, lub jeżeli wystąpi konieczność w zdefiniowany sposób wykonać spuszczanie gazu z przewodu.
Ciepłownictwo, gdy zaistnieje potrzeba dostarczania do urządzenia zdefiniowanej ilości substancji roboczej, aby zostało zapewnione skuteczne działanie urządzenia.

Medium robocze
- woda
- para wodna
- gazy
- inne substancje robocze.

Opis techniczny
Zasuwy regulacyjne to armatury przeznaczone do regulacji przepływu medium, mogącego przepływać w obu kierunkach.
Armatury regulacyjne nie stanowią armatur odcinających. Wykonanie zasuw regulacyjnych wywodzi się z konstrukcji klasycznych zasuw.
Właściwości regulacyjne zasuw zapewniono przez wprowadzenie unikatowej konstrukcji płyty dławiącej gniazd i prowadzenia.
W płycie i w gniazdach zaprojektowano specjalne otwory lub rowki, które podczas otwierania zachodzą na siebie
w taki sposób, aby zapewnić charakterystykę regulacji zgodnie ze specyfikacją określoną przez klienta.
Zasuwy regulacyjne produkcji ARMATURY Group są produkowane z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania tak, aby w przypadku każdego produktu możliwe było wykonanie w organach dławiących dowolnych kształtów otworów,
a tym samym zapewnienie osiągnięcia charakterystyki przepływu zgodnej z wymaganiami określonymi przez klienta.
Zasuwy produkowane są w wykonaniu odlawanym. Materiał, wymiary konstrukcji i wymiary pod zabudowę w wykonaniu
odlawanym zasuw regulacyjnych są identyczne z paratmetrami typu S33.

Przyłącze do rurociągu
- kołnierzowe
- do spawania

Katalog:


Producent: Armatury Group
Dokumentacja
Zasuwy-odcinajace-i-regulacyjne-Armatury-Group
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe