Sklep
Zawory kulowe Armatury Group Trunnion typ K92

Zawory kulowe Armatury Group Trunnion typ K92

Opis szczegółowy

Zawory kulowe Armatury Group Trunnion typ K92

 

Zastosowanie
Zawory kulowe są przeznaczone do całkowitego otwarcia lub zamknięcia przepływu substancji roboczej w rurociągu. Znajdują zastosowanie
w energetyce, gospodarce wodnej, przemyśle papierniczym, chemicznym lub petrochemicznym oraz w aplikacjach kriogenicznych. Niektóre
spośród oferowanych wariantów konstrukcji umożliwiają także zastosowanie w procesie krótkookresowego dławienia. Jednak należy pamiętać,
iż proces dławienia w powiązaniu z substancją roboczą zawierającą zanieczyszczenia mechaniczne może wpłynąć na utratę szczelności
zaworu. Ciśnienie konstrukcyjne mieści się w zakresie od 0 do podanej wartości klasy ciśnienia (Class, PN), dla danego materiału korpusu
i zastosowanych elementów uszczelniających.

Temperatura konstrukcyjna
Temperatura otoczenia może mieścić się w zakresie od -60 °C do +80 °C.
Temperatura substancji roboczej może mieścić się w zakresie od -196 °C do +220 °C.

Medium robocze
- gaz
- woda
- ropa
Inne substancje robocze po uzgodnieniu z producentem.

Opis techniczny
Konstrukcję kurków kulowych wykonano zgodnie z API Spec 6D, EN 14313 i EN 14141 oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
Kurki poddano badaniom zgodnie ze stosownymi normami oraz specjalnymi przepisami obowiązującymi w zakresie odporności
ogniowej (FIRE SAFE), odporności na zużycie powodowane czystym gazem i odporności na ścieranie podczas eksploatacji
w zanieczyszczonym środowisku, ograniczenia emisji substancji szkodliwych (TA – Luft), odporności sejsmicznej, odporności
klimatycznej, nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL), itd.

Konstrukcja korpusu
Korpus produkowany jest z dwu lub trzech półproduktów poddawanych obróbce plastycznej. Poszczególne elementy
korpusu są połączone:
- z zastosowaniem połączenia skręcanego (rozbieralne) SPLIT BODY (SB), zob. rys. nr 1
- z zastosowaniem połączenia spawanego (nierozbieralne) FULLY WELDED (FW), zob. rys. nr 2
Takie wykonanie w połączeniu z przeprowadzonymi badaniami gwarantuje osiągnięcie trwałej szczelności korpusu.

Konstrukcja kuli
Kula wykonana jako odkuwka (monolit). W celu zapewnienia odporności powierzchni kuli na zużycie i uszkodzenie,
to w zależności od rodzaju substancji roboczej powierzchnia kuli może zostać pokryta różnymi warstwami ochronnymi, np. niklowanie,
chromowanie, stelit, F 316, inconel, warstwami TCC itd. Kula osadzona jest na płytach lub czopach.

Konstrukcja i montaż trzpienia
Trzpień zaworu kulowego jest zabezpieczony przed wypchnięciem.
Jest przytrzymywany promieniowo i osiowo przez co nie ma nacisku na pierścienie uszczelniające. Konstrukcja trzpienia zawiera
trzy niezależne systemy uszczelnień. Najwyższe to uszczelnienie ognioodporne (fire-safe). Typowa konstrukcja dla średnic powyżej
DN100 pokazana na rys. 4. Awaryjna aplikacja uszczelniacza możliwa na życzenie zamawiającego.

Specyfikacja innych rozwiązań
Rozmieszczenie kuli i siedlisk umożliwia odciążenie korpusu (DBB). Funkcja ta realizowana jest za pomocą stałego nacisku obu siedlisk
na kulę w kierunku ciśnienia medium oraz gniazdo odpowietrzające lub zawor umieszczony w środkowej części korpusu.
Odciążenie korpusu:
stosowanie przy rozszerzalnych mediach przy wzrastającej temperaturze
Nadciśnienie jest uwalniane przez:
siedliska z efektem pojedynczego tłoka
jedno siedlisko z efektem pojedynczego tłoka SINGLE PISTON EFFECT (SPE)
oraz drugie podwojnego DOUBLE PISTON EFFECT (DPE) DIB - 2
nadciśnieniowe urządzenie zabezpieczające
Konstrukcja antystatyczna:
Zapewnia przewodzące prąd elektryczny połączenie między kula, sworzniem i korpusem

Odporność ogniowa (FIRE SAFE)
Odporność ogniowa potwierdzona badaniami zgodnie z: API 607, API 6FA, ISO 10497, BS 6755 i STO 2-4.1-212-2008.
Odporność sejsmiczna oraz odporność na wibracje
Odporność potwierdzona specjalnymi badaniami zgodnie z GOST 30546.
Wykonanie TA-Luft
Gwarantuje odporność wobec emisji substancji szkodliwych.
Bezpieczeństwo eksploatacji
Zawory kulowe są sprawdzane na poziomie bezpieczeństwa eksploatacji SIL 2 i SIL 3 zgodnie z ČSN EN 61508 -1,2 a6 -2011.

Opcjonalne wyposażenie zaworów kulowych Tunnion K92
- Odwodnienie
- Odpowietrzenie
- Doszczelnienie gniazd
- Doszczelnienie czopu sterującego
- Przedłużenie czopu sterującego – Rys. 6
- Zestaw naziemny
- Urządzenie przelewowe
- Króćce
Niektóre spośród wyżej wymienionych pozycji osprzętu dostarczane są standardowo, inne z kolei na życzenie klienta.

Sterowanie
- ręczne (dźwignia, klucz teowy)
- przekładnia
- napęd elektryczny
- napęd pneumatyczny, hydrauliczny, elektrohydrauliczny
- i nne

Próby i badania (zgodnie z normami ASME, EN i in.)
Zawory kulowe poddawane są:
- próbom ciśnieniowym
- próbom działania
- badaniom nieniszczącym

Podłączenie do rurociągu
- kołnierzowe (RF, RTJ) zgodnie z ASME B16.5, ASME B16.47 lub EN 1092-1, GOST 33259.
- do przyspawania (BW) zgodnie z ASME B16.25 lub EN 12 627
- kołnierzowe z przeciwkołnierzami, materiałem połączeniowym i szczeliwem
- do przyspawania z elementami wyrównawczymi
- kombinowane z jedną końcówką kołnierzową a drugą do przyspawania

Minimalne przepływy armatur
- pełnoprzepływowe zgodnie z API Spec. 6D/ ISO 14313
- zredukowane zgodnie z API Spec. 6D/ ISO 14313 o zakresie redukcji określonym przez klienta

Długości do zabudowy zgodnie z:
- API Spec. 6D / ISO 14313
- ASME B16.10
- EN 558-1 (kołnierzowe)
- EN 12982 (do przyspawania)

Montaż
Zawory kulowe można zabudowywać na dowolnie skierowanym rurociągu (poziomym, pionowym, skośnym), jednak z zastosowaniem
ważnych przepisów w zakresie montażu sterowania. Zawory kulowe DN ≥ 150 są standardowo wyposażone w podstawę i w uszy do podnoszenia.

Zalety
- duży zakres wariantów wykonania konstrukcji
- pełny przepływ i wynikające z tego bardzo małe straty ciśnienia oraz możliwość czyszczenia za pomocą tłoka czyszczącego
- długookresowa niezawodność pracy oraz brak potrzeby konserwacji podczas eksploatacji
- możliwość wyposażenia w różnego rodzaju napędy z podłączeniami wg ISO 5211
- szytwność i zwartość konstrukcji oraz zdolność do przenoszenia sił oddziaływujących z zewnątrz

Materiał
Wybór materiałów na poszczególne elementy jest uzależniony od warunków eksploatacji (medium, ciśnienie, temperatura).
Standardowo materiały stosowane na główne elementy ciśnieniowe zaworu posiadają atesty 3.1 lub na życzenie klienta 3.2 (zgodnie z EN 10204).
Dla pozostałych elementów stosowane są certyfikaty z inspekcji wg standardu określonego przez producenta lub specyfikację klienta.

Zakres ciśnień:
- Class 150 • PN 16-25
- Class 300 • PN 40
- Class 400-600 • PN 63-100
- Class 900 • PN 160
- Class 1500 • PN 250
- Class 2500 • PN 420

Zakres średnic:
od 2" - DN50 do 56" - DN1400

Katalog:


Producent: Armatury Group
Dokumentacja
Zawory-kulowe-Armatury-Group-Trunnion-typ-K92
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe