Sklep
UZS.5 urządzenia zabezpieczająco sterujące do zabezpieczania pracy trójfazowych asynchronicznych silników elektrycznych

UZS.5 urządzenia zabezpieczająco sterujące do zabezpieczania pracy trójfazowych asynchronicznych silników elektrycznych

Opis szczegółowy

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco - sterujące UZS przeznaczone są do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych oraz do ich bezpośredniego załączania i wyłączania. Urządzenia UZS.5 stosowane są do silników o mocy od 0,55 kW do 180 kW.

 

Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami:

 • zwarcia,
 • przeciążenia,
 • zaniku fazy,
 • asymetrii zasilania,
 • obniżenia napięcia zasilania,
 • praca "na sucho",
 • nadmiernej ilości załączeń.

 

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400 V
Prąd znamionowy od 1,2 A do 400 A
Napięcie pomocnicze 220 / 230 V
Częstotliwość 50 / 60 Hz
Pobór prądu przez moduł sterowniczy 20 mA
Prąd nastawczy (0,2 do 1)*In A
Temperatura pracy urządzenia (wyk. 1) -25oC ÷ +60oC
Temperatura pracy urządzenia (wyk. 2) -40oC ÷ +60oC
Stopień ochrony obudowy IP55


Warunki pracy

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.5 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

 

Budowa UZS.5

Urządzenie zabezpieczająco - sterujące UZS.5 budowane jest w oparciu o mikroprocesorowy, programowalny sterownik nadzoru zabezpieczeń, elementy automatyki elektrycznej, łączniki oraz aparaty sterownicze. Urządzenie zabezpieczająco - sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS o stopniu ochrony IP55. Na drzwiach obudowy zamontowany jest sterownik wykonany w postaci panelowej. Doprowadzenie przewodów obwodów pomiarowych, sterujących i zasilania pomocniczego odbywa się poprzez złącza wtykowe. Na płycie czołowej znajduje się wyświetlacz LED (5 x 7 segmentowy), 4 diody sygnalizujące oraz klawiatura do zadawania i odczytywania wielkości pomiarowych. Wyświetlacz LED zawiera cztery przekaźniki wykonawcze K1 do K3, służące do obsługi obwodów sterowania. Wyświetlacz LED kontroluje stan przeciążenia, zwarcia, asymetrii i suchobiegu oraz wartość napięcia zasilania silnika. Posiada zegar czasu rzeczywistego, łącze RS485/232, oraz obwód do przyłączania czujnika temperatury PT100.

 

Odmiany zabezpieczeń w zależności od mocy

 

Lp. Typ zabezpieczenia Orientacyjna maksymalna moc silnika Maksymalny prąd znamionowy silnika Wymiary
wys. x szer. x głęb. mm
1 UZS.5.01 2,2 kW 6 A 400 x 300 x 200
2 UZS.5.02 3,0 kW 9 A
3 UZS.5.03 4,0 kW 12 A
4 UZS.5.04 5,5 kW 15 A
5 UZS.5.05 7,5 kW 20 A
6 UZS.5.06 9,0 kW 25 A
7 UZS.5.07 11,0 kW 30 A
8 UZS.5.08 15,0 kW 37 A
9 UZS.5.09 18,5 kW 45 A
10 UZS.5.10 22,0 kW 50 A
11 UZS.5.11 26,0 kW 60 A
12 UZS.5.12 33,0 kW 72 A
13 UZS.5.13 40,0 kW 86 A 600 x 400 x 250
14 UZS.5.14 75,0 kW 145 A 800 x 600 x 400
15 UZS.5.15 90,0 kW 180 A
16 UZS.5.16 185,0 kW 400 A


Cechy:

 

 • zastosowanie układów zabezpieczająco - sterujących typu UZS.5 daje możliwość wydłużenia gwarancji do lat 3,
 • urządzenia UZS.5 umożliwiają monitorowanie pracy agregatów pompowych oraz przesyłanie informacji za pomocą złącza w standardzie RS, protokół MODBUS RTU Slave.

Zasada działania UZS.5

W urządzeniach zabezpieczająco-sterujących UZS.5 zabezpieczenie przed skutkami zwarcia zapewnione jest przez wyłączniki nadprądowe S3O3, S313, lub bezpieczniki topikowe zwłoczne. Wszystkie zabezpieczenia silnika oparte są na programowalnym sterowniku nadzoru zabezpieczeń. Sterownik działa na podstawie ciągłego pomiaru wartości napięcia i prądu, jego przesunięcia fazowego w trzech torach prądowych. Z tych zależności procesor dokonuje analizy przepływu energii niezależnie dla każdego toru prądowego chronionego silnika agregatu pompowego. Procedura programu generuje stan nagrzania i obciążenia silnika, ocenę stanu pracy maszyny roboczej, asymetrię prądu, przebieg prądu rozruchowego i stanów zwarcia. Do celów nadzoru sterownik generuje poprzez RS485 raporty w czasie rzeczywistym do PC. W wersji z pomiarem temperatury jej wartość pomiarowa reaguje jak człon przeciążeniowy.
Człon przeciążeniowy

Człon przeciążeniowy reaguje na zaprogramowany przekaźnik pomocniczy np. K2 w zależności od stanu nagrzania silnika. Człon ten uwzględnia stan nagrzewania i chłodzenia silnika. Przekaźnik K2 wyłącza się po osiągnięciu granicznej temperatury silnika. Po zmniejszeniu się temperatury silnika powraca do stanu K2=0/l. Przypadkowy zanik napięcia zasilania nie powoduje przerwy w działaniu ochrony stanu cieplnego silnika. Stany działania określone są zależnościami w danych technicznych. Programowanie funkcji przekaźnika K2 oraz K3 przypisane są odpowiednio pozycje P2 oraz P3 w programie nastaw.

Człon zwarciowy

Człon zwarciowy pod wpływem przeciążeń generuje np. zadziałanie przekaźnika pomocniczego K2. Człon ten jest przeznaczony do selektywnego współdziałania z innymi zabezpieczeniami. Szeroki zakres prądów nastawczych i czasu zadziałania umożliwia właściwą ochronę zwłaszcza długich obwodów zasilania. Wartości nastawcze prądów określone są w stosunku do prądu nastawczego Ino i wynoszą 200 do 800% w tym wartość prądu nastawczego Ino wynosi 10 do 60% prądu nominalnego przekładnika zewnętrznego natomiast czas zadziałania jest nastawialny od 40 do 100 ms. Czas odpadu przekaźnika wynosi 10 do 20 ms.

Człon asymetrowy

Wykrywa asymetrię obciążenia każdej z faz w stosunku do aktualnej wartości przepływającego prądu odbiornika. Wartość nastawy asymetrii wynosi od 10% do 50% Ino, a dopuszczalny czas jej trwania jest nastawialny od ls do 25s po czym następuje sygnalizacja lub wyłączenie odbiornika w wyniku pobudzenia np. przekaźnika K3. Stan zadziałania jest pamiętany nawet po wyłączeniu napięcia. Odblokowanie członu asymetrowego wymaga wykonania procedury KASUJ (Przytrzymanie przez dwie sekundy klawiszy Reset + Selekt). Istnieje także możliwość nastawy automatycznego kasowania. Człon reaguje powyżej 0,2* Ino.

Człon suchobiegu

Wykrywa bieg jałowy maszyny roboczej sygnalizuje ten stan odpadem przekaźnika. Wartość nastawy prądu suchobiegu wynosi 20% do 85% Ino, a dopuszczalny czas jej trwania jest nastawialny od 5s do 60s po którym następuje sygnalizacja lub wyłączenie odbiornika w wyniku pobudzenia np. przekaźnika K3. Stan zadziałania jest pamiętany nawet po wyłączeniu napięcia. Odblokowanie członu suchobiegu wymaga wykonania procedury KASUJ (Przytrzymanie przez dwie sekundy klawiszy Reset + Selekt). Istnieje także możliwość nastawy automatycznego kasowania. Człon reaguje po osiągnięciu prądu rozruchu powyżej 1* Ino.

Człon kontroli napięcia zasilania

Wykrywa obniżenie napięcia zasilania poniżej wartości nastawczej i reaguje po przepływie prądu po czasie 10s odpadem przekaźnika K3. Procedura ta umożliwia wykonanie rozruchu przy obniżonym napięciu zasilania. Wartości nastawcze napięcia wynoszą 0,7 do 1,1 napięcia sieci, czas zadziałania wynosi 10s nie jest nastawialny.

Automatyczne kasowanie stanów awarii

Automatyczne Kasowanie Awarii APA jest przewidziane do pracy bezobsługowej zabezpieczenia. Stany awaryjne są kilkakrotnie kasowane po czym następuje 30 minutowa przerwa i ponowna próba pracy napędu. Obsługa może te wydarzenia monitorować przez RS485/232 i ustalić czas i rodzaje stanów awaryjnych. Liczba tych wydarzeń może być ograniczona. Ta funkcja może przekazywać swój stan pracy pompie rezerwowej lub służyć do automatyzacji procesu.

Człon wyboru funkcji sygnalizacji i sterowania

Funkcje sygnalizacji i sterowania są generowane przez program. Użytkownik ma możliwość wyboru fabrycznej procedury sterowania: silnika pompy, wentylatora, układu gwiazda / trójkąt. Sterownik generuje raporty nastaw awarii i stanu obciążenia w czasie rzeczywistym.

Człon temperaturowy

W wersji podstawowej można przyłączyć czujnik temperatury PT1OO, a także zewnętrzne przetworniki z wyjściem przekaźnikowym. Wartość temperatury na panelu sterownika można odczytywać tylko dla czujnika PT100. Po dokonaniu nastaw zarówno czujnik PT100 jak przetworniki zewnętrzne stanowią ochronę silnika przed przegrzaniem. Nastawialna jest temperatura odpadu i powrotu przekaźnika. Za pomocą członu temperaturowego można ocenić prawidłowość doboru nastaw członów zabezpieczenia. Są tutaj możliwości monitorowania przebiegu nagrzewania silnika i zadziałania zabezpieczenia (rejestracja temperatury ( dla czujnika PT 100) , prądu, cos(f), napięcia zasilania i działania poszczególnych członów w czasie rzeczywistym). Sekwencje pomiarów mogą być odczytywane z nastawialnym krokiem od 100ms do 1000s i gromadzone w postaci elektronicznej.

Nastawy użytkownika na pulpicie sterownika:

 • prąd nominalny strony pierwotnej przekładnika prądowego
 • prąd nominalny strony wtórnej przekładnika prądowego
 • prąd nominalny silnika
 • stała nagrzewania silnika

 

Odczyt parametrów

 • wartości wielkości nastawczych
 • wartość prądu płynąca w każdej z faz
 • aktualna wartość napięcia zasilania
 • współczynnik mocy
 • temperaturę silnika
 • czas pracy
 • raport czas rzeczywisty wraz z wielkościami pomiarowymi do PC
 • raport ostatnich 30 stanów przekroczenia parametrów nastawczych
 • Typoszereg
 • UZS.5.01.1.1000.1.000.1
  UZS.5.02.1.1000.1.000.1
  UZS.5.03.1.1000.1.000.1
  UZS.5.04.1.1000.1.000.1
  UZS.5.05.1.1000.1.000.1
  UZS.5.06.1.1000.1.000.1
  UZS.5.07.1.1000.1.000.1
  UZS.5.08.1.1000.1.000.1
  UZS.5.09.1.1000.1.000.1
  UZS.5.10.1.1000.1.000.1
  UZS.5.11.1.1000.1.000.1
  UZS.5.12.1.1000.1.000.1

 

Dane techniczne - szczegóły


Producent: HYDRO-VACUUM
Dokumentacja
Ten produkt nie posiada załączników.
Wyślij zapytanie

  * - pola obowiązkowe