Sklep
PSA przepompownie ścieków

PSA przepompownie ścieków

Opis szczegółowy

Informacje ogólne

Na obszarach niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną typu grawitacyjnego, z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, budowę geologiczną terenu (cieki wodne) lub rozproszoną zabudowę, wykonywana jest kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach poszczególnych posesji i spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków.

 

Zastosowanie

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. wykorzystywane są w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom. Wykorzystanie przepompowni ścieków umożliwia oddalonym od kolektorów kanalizacyjnych:

 • indywidualnym posesjom,
 • gospodarstwom rolnym,
 • osiedlom jednorodzinnym,
 • ośrodkom wypoczynkowo-wczasowym,
 • zakładom przemysłowym,
 • miejskim i gminnym systemom kanalizacyjnym.
 • przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. W systemach kanalizacyjnych przepompownie te mogą być stosowane jako przepompownie pośrednie, strefowe i centralne.


  Odmiana konstrukcyjna "a1"


  Odmiana konstrukcyjna "a1" Rodzaj odmiany
  A Przepompownia ścieków z zastosowaniem zaczepu "górnego" typu ZSP.0
  B Przepompownia ścieków z zastosowaniem zaczepu "dolnego" typu ZSP.1 (z prowadnicami rurowymi)
  C Przepompownia ścieków z zastosowaniem zaczepu "dolnego" typu ZSP.2 (z prowadnicami rurowymi)
  D Przepompownia ścieków z zastosowaniem zaczepu "dolnego" typu ZSP.3 (z prowadnicami rurowymi)
  E Przepompownia ścieków z zastosowaniem zaczepu typu "Camlock"

   

  ilość pomp w przepompowni "b"


  Typ Ilość pomp Pompa Moc [kW] Napięcie [V] Wydaj-
  ność Q[m3/h]
  Wys. podnosz. H[m] Rodz. sterow.
  PSA.1 1 FZV.1 0,55 - 1,1 230 do 33,0 do 15,3 UZS.4
  PSA.1 1 FZV.1 0,55 - 2,2 400 do 33,0 do 15,3 UZS.4
  PSA.1 1 FZR.1 1,5 230 do 34,8 do 31,0 UZS.4
  PSA.1 1 FZR.1 1,5 - 2,2 400 do 34,8 do 31,0 UZS.4
  PSA.1 1 FZX.1 1,1 - 3,0 400 do 34,8 do 35,0 UZS.4,
  UZS.6
  PSB 1
  lub
  2
  FZV.1 0,55 - 1,1 230 do 33,0 do 15,3 UZS.4,
  UZS.7,
  UZS.8
  PSB 1
  lub
  2
  FZV.1 0,55 - 2,2 400 do 33,0 do 15,3 UZS.4,
  UZS.7,
  UZS.8
  PSB 1
  lub
  2
  FZR.1 1,5 230 do 34,8 do 31,0 UZS.4,
  UZS.7,
  UZS.8
  PSB 1
  lub
  2
  FZR.1 1,5 - 2,2 400 do 34,8 do 31,0 UZS.4,
  UZS.7,
  UZS.8
  PSB 1
  lub
  2
  FZX.1 1,5 - 3,0 400 do 34,8 do 35,0 UZS.4,
  UZS.6,
  UZS.7,
  UZS.8
  PSC.2 2 FZB.2 1,1 - 9,2 400 do 90,0 do 45,0 UZS.7,
  UZS.8
  PSC.2 2 FZV.2 1,5 - 11,0 400 do 90,0 do 35,0 UZS.7,
  UZS.8
  PSD.2 2 FZB.3 2,2 - 11,0 400 do 210,0 do 57,0 UZS.7,
  UZS.8
  PSD.2 2 FZV.3 2,2 - 11,0 400 do 220,0 do 35,0 UZS.7,
  UZS.8
  PSE.1 1 FZV.1 0,55 - 1,1 230 do 33,0 do 15,3 UZS.4
  PSE.1 1 FZV.1 0,55 - 2,2 400 do 33,0 do 15,3 UZS.4
  PSE.1 1 FZR.1 1,5 230 do 34,8 do 31,0 UZS.4
  PSE.1 1 FZR.1 1,5 - 2,2 400 do 34,8 do 31,0 UZS.4
  PSE.1 1 FZX.1 1,1 - 3,0 400 do 35,0 do 35,0 UZS.4,
  UZS.6

   

  Wykonanie materiałowe zbiornika "d"


  Wykonanie materiałowe zbiornika "d" Rodzaj materiału zbiornika Odmiana konstrukcyjna pompowni
  PSA PSB PSC PSD PSE
  1 Zbiornik polimerobetonowy x x x
  2 Zbiornik z kręgów betonowych x x x
  3 Zbiornik tworzywowy PE x x
  4 Zbiornik z laminatów poliestrowo-szklanych z dnem z polimerobetonu x x x

   

  Wykaz średnic i wysokości zbiorników w przepompowniach "e1e2e3e4"

  Średnica zbiornika
  e1e2
  Wysokość zbiornika
  e3e4
  Opis zbiornika Występowanie w typach przepompowni
  PSA PSB PSC PSD PSE
  06 średnica zbiornika Ø600 x x
  08 średnica zbiornika Ø800 x x
  10 średnica zbiornika Ø1000 x x x
  12 średnica zbiornika Ø1200 x x
  16 średnica zbiornika Ø1600 x x
  20 średnica zbiornika Ø2000 x x
  25 średnica zbiornika Ø2500 x x
  20 wysokość zbiornika h=2000 x x
  22 wysokość zbiornika h=2200 x x
  24 wysokość zbiornika h=2400 x x
  26 wysokość zbiornika h=2600 x x
  30 wysokość zbiornika h=3000 x x x
  32 wysokość zbiornika h=3200 x x x
  34 wysokość zbiornika h=3400 x x x
  36 wysokość zbiornika h=3600 x x x
  38 wysokość zbiornika h=3800 x x x
  40 wysokość zbiornika h=4000 x x x
  42 wysokość zbiornika h=4200 x x x
  44 wysokość zbiornika h=4400 x x x
  46 wysokość zbiornika h=4600 x x x
  48 wysokość zbiornika h=4800 x x x
  50 wysokość zbiornika h=5000 x x x
  52 wysokość zbiornika h=5200 x x x
  53 wysokość zbiornika h=5300 x x x
  56 wysokość zbiornika h=5600 x x x
  58 wysokość zbiornika h=5800 x x x
  60 wysokość zbiornika h=6000 x x x

   

  średnica przyłącza rurociągu tłocznego "k"


  Oznaczenie średnicy rurociągu tłocznego "k" Średnica rurociągu tłocznego Wystpowanie w typach przepompowni
  PSA PSB PSC PSD PSE
  1 średnica rurociągu tłocznego Ø40 x x
  2 średnica rurociągu tłocznego Ø63 x x x
  3 średnica rurociągu tłocznego Ø75 x x x x
  4 średnica rurociągu tłocznego Ø90 x x x x x
  5 średnica rurociągu tłocznego Ø110 x x
  6 średnica rurociągu tłocznego Ø160 x x

   

Dane techniczne

   

  Odmiany przepom-
  powni
  Ilość pomp Rodzaj stero-
  wania
  Materiał zbiornika Średnica zbiornika Wyso-
  kość zbior-
  nika
  Pompy Śr. ruro-
  ciągu tłocz-
  nego
  [mm] [mm] typ Moc [kW] [mm]
  PSA 1 UZS.4
  UZS.6
  PEHD 600-1000 2000-2500 FZV.1
  FZR.1
  FZX.1
  0,55-3,0 DN32-DN80
  PSB 1-2 UZS.4
  UZS.6
  UZS.7
  UZS.8
  - beton B45,
  - polimerobeton,
  - poliester z dnem polimerobetonowym
  1000-1200 3000-6000 FZV.1
  FZR.1
  FZX.1
  0,55-3,0 DN65-DN80
  PSC 2 UZS.6
  UZS.7
  UZS.8
  - beton B45,
  - polimerobeton,
  - poliester z dnem polimerobetonowym
  1200-2500 3000-6000 FZV.2
  FZB.2
  1,1-11,0 DN80-DN160
  PSD 2 UZS.6
  UZS.7
  UZS.8
  - beton B45,
  - polimerobeton,
  - poliester z dnem polimerobetonowym
  1600-2500 3000-6000 FZV.3
  FZB.3
  2,2-11,0 DN80-DN160
  PSE 1 UZS.4
  UZS.6
  PEHD 600-1000 2000-2500 FZV.1
  FZB.1
  FZX.1
  0,55-3,0 DN32-DN80

   

  Budowa przepompowni ścieków

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. są kompletnymi w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami nie wymagającymi stałej obsługi.
Kompletna przepompownia składa się z czterech podstawowych podzespołów:

 • jednej lub dwóch pomp zatapialnych typu FZ,
 • zbiornika,
 • układu zabezpieczająco- sterującego typu UZS,
 • układu hydraulicznego.

 

Zespoły pompowe

Przepompownie ścieków wykonywane są z jednym zespołem pompowym lub jako zestawy wielopompowe. W układach wielopompowych jedna pompa stanowi zawsze tzw. rezerwę czynną. W zależności od średnicy króćca tłocznego występują typy pomp: FZ1, FZ2, FZ3. W zależności od rodzaju pompowanych ścieków oraz parametrów pracy (Q-H) stosowane są następujące odmiany pomp:

 • z rozdrabniaczem typu FZR
 • o swobodnym przepływie / vortex / typu FZV
 • z wirnikiem kanałowym typu FZB

Pompy wyposażone w system rozdrabniający umożliwiają przetłaczanie ścieków w przewodach o mniejszych średnicach (min. DN 32). Pompy o swobodnym przepływie (vortex) zmniejszają ryzyko zapychania się pomp. Pompy z wirnikiem kanałowym stosowane są głównie do pompowania wód opadowych, ścieków przemysłowych nie zawierające elementów długo włóknistych.

 

Zalety

 • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne,
 • kompletne wyposażenie przepompowni,
 • gwarancja wieloletniej, niezawodnej pracy,
 • łatwość i szybkość wbudowania przepompowni w każdych warunkach gruntowo-wodnych, ograniczająca do minimum prace ziemne i montażowe,
 • zautomatyzowana, bezobsługowa praca urządzenia,
 • możliwość przepłukiwania rurociągów poprzez podłączenie przez złączkę "strażacką",
 • zastosowanie energooszczędnych silników dostępnych również w wersji przeciwwybuchowej,
 • niskie koszty zakupu i eksploatacji,
 • stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa techniczna,
 • łatwy dostęp do części zamiennych,
 • realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobu do wymogów klienta,
 • niskie koszty zakupu oprzyrządowania dodatkowego,
 • wysoka sprawność i długotrwała żywotność w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych,
 • średnica i kąt króćca napływowego dostosowane do wymogów klienta,
 • powiadamianie GSM.

 

Katalog: przepompownie ścieków -


Producent: HYDRO-VACUUM
Dokumentacja
Przepompownie_sciekow_PSA_1_PSB_PSC_2_PSD_2
Wyślij zapytanie

  * - pola obowiązkowe