Sklep
Pionowa wielostopniowa pompa elektryczna Lowara TDB / TDV

Pionowa wielostopniowa pompa elektryczna Lowara TDB / TDV

Opis szczegółowy

Pionowa wielostopniowa pompa elektryczna Lowara TDB / TDV


 

OPIS:


Niezawodne pompy elektryczne zaprojektowane z myślą o zróżnicowanej grupie użytkowników, dostępne w wielu wersjach z różnymi funkcjami i wykonane z różnych materiałów, oferujące natężenie przepływu na poziomie 22, 35, 58, 78, 120, 170, 220 i 280 m3/h. W zależności od modelu, proponujemy wersje wykonane w całości z żeliwa lub stali nierdzewnej, a także żeliwa z wirnikami brązowymi i kołnierzami PN10/16, PN25/40 lub PN63.


 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:


Wydajność

maks. 340 m³/h

Wysokość podnoszenia maks. 500 m
Zasilanie trójfazowe 50 Hz
Moc silnika
od 2,20 kW do 355 kW
Temperatura pompowanego płynu od -10 °C do 140 °C
Maksymalne ciśnienie robocze 63 barZASTOSOWANIE:


- Zaopatrzenie w wodę instalacji miejskich

- Zaopatrzenie w wodę budynków przemysłowych

- Zaopatrzenie  wodę w przemyśle lekkim

 


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:

 

Element Materiał
Wirnik Żeliwo / Stal nierdzewna / Brąz
Dyfuzor Żeliwo / Stal nierdzewna
Wał Stal nierdzewna
Uszczelnienie EPDM

 

 

 

TYPOSZEREG:

 

TDB22 01/1C TDB35 07/5A2B TDB78 05/4A1B TDV280 02/1C1D TDB78 14/14A..4
TDB22 01/1B TDB35 07/6A1B TDB78 05/5A TDV280 02/2C TDB120 01/1C..4
TDB22 01/1A TDB35 07/7A TDB78 06/3A3B TDV280 02/1B1C TDB120 01/1B..4
TDB22 02/2C TDB35 08/5A3B TDB78 06/4A2B TDV280 02/2B TDB120 01/1A..4
TDB22 02/1B1C TDB35 08/6A2B TDB78 06/5A1B TDV280 02/1A1B TDB120 02/2B..4
TDB22 02/2B TDB35 08/7A1B TDB120 01/1C TDV280 02/2A TDB120 02/2A..4
TDB22 02/1A1B TDB35 08/8A TDB120 01/1B TDV280 03/2B1C TDB120 03/1A2B..4
TDB22 02/2A TDB35 09/6A3B TDB120 01/1A TDV280 03/3B TDB120 03/3A..4
TDB22 03/2B1C TDB35 09/7A2B TDB120 02/2C TDV280 03/1A2B TDB120 04/2A2B..4
TDB22 03/3B TDB35 09/8A1B TDB120 02/1B1C TDV280 03/2A1B TDB120 04/4A..4
TDB22 03/1A2B TDB35 09/9A TDB120 02/2B TDV280 03/3A TDB120 05/3A2B..4
TDB22 03/2A1B TDB35 10/7A3B TDB120 02/1A1B TDV280 04/4B TDB120 05/5A..4
TDB22 03/3A TDB35 10/8A2B TDB120 02/2A TDV280 04/1A3B TDB120 06/4A2B..4
TDB22 04/4B TDB35 10/9A1B TDB120 03/1B2C TDV280 04/2A2B TDB120 06/6A..4
TDB22 04/1A3B TDB35 10/10A TDB120 03/2B1C TDV280 04/3A1B TDB120 07/5A2B..4
TDB22 04/2A2B TDB35 11/8A3B TDB120 03/3B TDV280 04/4A TDB120 07/7A..4
TDB22 04/3A1B TDB35 11/9A2B TDB120 03/1A2B TDV280 05/1A4B TDB120 08/6A2B..4
TDB22 04/4A TDB35 11/10A1B TDV120 03/2A1B TDV280 05/2A3B TDB120 08/8A..4
TDB22 05/1A4B TDB35 11/11A TDV120 03/3A TDB22 01/1A..4 TDB120 09/7A2B..4
TDB22 05/2A3B TDB35 12/9A3B TDV120 04/4B TDB22 02/2A..4 TDB120 09/9A..4
TDB22 05/3A2B TDB35 12/10A2B TDV120 04/1A3B TDB22 03/3A..4 TDB120 10/8A2B..4
TDB22 05/4A1B TDB35 12/11A1B TDV120 04/2A2B TDB22 04/4A..4 TDB120 10/10A..4
TDB22 05/5A TDB35 12/12A TDV120 04/3A1B TDB22 05/5A..4 TDB170 01/1C..4
TDB22 06/2A4B TDB58 01/1C TDV120 04/4A TDB22 06/6A..4 TDB170 01/1B..4
TDB22 06/3A3B TDB58 01/1B TDV120 05/1A4B TDB22 07/7A..4 TDB170 01/1A..4
TDB22 06/4A2B TDB58 01/1A TDV120 05/2A3B TDB22 08/8A..4 TDB170 02/2B..4
TDB22 06/5A1B TDB58 02/2C TDV120 05/3A2B TDB22 09/9A..4 TDB170 02/2A..4
TDB22 06/6A TDB58 02/1B1C TDV120 05/4A1B TDB22 10/10A..4 TDB170 03/1A2B..4
TDB22 07/3A4B TDB58 02/2B TDV120 05/5A TDB22 11/11A..4 TDB170 03/3A..4
TDB22 07/4A3B TDB58 02/1A1B TDV120 06/2A4B TDB22 12/12A..4 TDB170 04/2A2B..4
TDB22 07/5A2B TDB58 02/2A TDV120 06/3A3B TDB22 13/13A..4 TDB170 04/4A..4
TDB22 07/6A1B TDB58 03/2B1C TDV120 06/4A2B TDB22 14/14A..4 TDB170 05/3A2B..4
TDB22 07/7A TDB58 03/3B TDV120 06/5A1B TDB22 15/15A..4 TDB170 05/5A..4
TDB22 08/4A4B TDB58 03/1A2B TDV120 06/6A TDB22 16/16A..4 TDB170 06/4A2B..4
TDB22 08/5A3B TDB58 03/2A1B TDB170 01/1C TDB22 17/17A..4 TDB170 06/6A..4
TDB22 08/6A2B TDB58 03/3A TDB170 01/1B TDB22 18/18A..4 TDB170 07/5A2B..4
TDB22 08/7A1B TDB58 04/4B TDB170 01/1A TDB35 01/1A..4 TDB170 07/7A..4
TDB22 08/8A TDB58 04/1A3B TDB170 02/2C TDB35 02/2A..4 TDB170 08/6A2B..4
TDB22 09/5A4B TDB58 04/2A2B TDB170 02/1B1C TDB35 03/3A..4 TDB170 08/8A..4
TDB22 09/6A3B TDB58 04/3A1B TDB170 02/2B TDB35 04/4A..4 TDB170 09/7A2B..4
TDB22 09/7A2B TDB58 04/4A TDB170 02/1A1B TDB35 05/5A..4 TDB170 09/9A..4
TDB22 09/8A1B TDB58 05/1A4B TDV170 02/2A TDB35 06/6A..4 TDB170 10/8A2B..4
TDB22 09/9A TDB58 05/2A3B TDV170 03/2B1C TDB35 07/7A..4 TDV170 10/10A..4
TDB22 10/6A4B TDB58 05/3A2B TDV170 03/3B TDB35 08/8A..4 TDV220 01/1C..4
TDB22 10/7A3B TDB58 05/4A1B TDV170 03/1A2B TDB35 09/9A..4 TDV220 01/1B..4
TDB22 10/8A2B TDB58 05/5A TDV170 03/2A1B TDB35 10/10A..4 TDV220 01/1A..4
TDB22 10/9A1B TDB58 06/2A4B TDV170 03/3A TDB35 11/11A..4 TDV220 02/2B..4
TDB22 10/10A TDB58 06/3A3B TDV170 04/1A3B TDB35 12/12A..4 TDV220 02/2A..4
TDB22 11/7A4B TDB58 06/4A2B TDV170 04/2A2B TDB35 13/13A..4 TDV220 03/1A2B..4
TDB22 11/8A3B TDB58 06/5A1B TDV170 04/3A1B TDB35 14/14A..4 TDV220 03/3A..4
TDB22 11/9A2B TDB58 06/6A TDV170 04/4A TDB35 15/15A..4 TDV220 04/2A2B..4
TDB22 11/10A1B TDB58 07/3A4B TDV170 05/2A3B TDB35 16/16A..4 TDV220 04/4A..4
TDB22 11/11A TDB58 07/4A3B TDV170 05/3A2B TDB35 17/17A..4 TDV220 05/3A2B..4
TDB22 12/8A4B TDB58 07/5A2B TDV220 01/1D TDB35 18/18A..4 TDV220 05/5A..4
TDB22 12/9A3B TDB58 07/6A1B TDV220 01/1C TDB58 01/1A..4 TDV220 06/4A2B..4
TDB22 12/10A2B TDB58 07/7A TDV220 01/1B TDB58 02/2A..4 TDV220 06/6A..4
TDB22 12/11A1B TDB58 08/4A4B TDV220 01/1A TDB58 03/3A..4 TDV220 07/5A2B..4
TDB22 12/12A TDB58 08/5A3B TDV220 02/1C1D TDB58 04/4A..4 TDV220 07/7A..4
TDB35 01/1C TDB58 08/6A2B TDV220 02/2C TDB58 05/5A..4 TDV220 08/6A2B..4
TDB35 01/1B TDB58 08/7A1B TDV220 02/1B1C TDB58 06/6A..4 TDV220 08/8A..4
TDB35 01/1A TDB58 08/8A TDV220 02/2B TDB58 07/7A..4 TDV280 01/1C..4
TDB35 02/2B TDB58 09/5A4B TDV220 02/1A1B TDB58 08/8A..4 TDV280 01/1B..4
TDB35 02/1A1B TDB58 09/6A3B TDV220 02/2A TDB58 09/9A..4 TDV280 01/1A..4
TDB35 02/2A TDB58 09/7A2B TDV220 03/1B2C TDB58 10/10A..4 TDV280 02/2B..4
TDB35 03/3B TDB78 01/1C TDV220 03/2B1C TDB58 11/11A..4 TDV280 02/2A..4
TDB35 03/1A2B TDB78 01/1B TDV220 03/3B TDB58 12/12A..4 TDV280 03/1A2B..4
TDB35 03/2A1B TDB78 01/1A TDV220 03/1A2B TDB58 13/13A..4 TDV280 03/3A..4
TDB35 03/3A TDB78 02/1B1C TDV220 03/2A1B TDB58 14/14A..4 TDV280 04/2A2B..4
TDB35 04/1A3B TDB78 02/2B TDV220 03/3A TDB78 01/1A..4 TDV280 04/4A..4
TDB35 04/2A2B TDB78 02/1A1B TDV220 04/4B TDB78 02/2A..4 TDV280 05/3A2B..4
TDB35 04/3A1B TDB78 02/2A TDV220 04/1A3B TDB78 03/3A..4 TDV280 05/5A..4
TDB35 04/4A TDB78 03/3B TDV220 04/2A2B TDB78 04/4A..4 TDV280 06/4A2B..4
TDB35 05/2A3B TDB78 03/1A2B TDV220 04/3A1B TDB78 05/5A..4 TDV280 06/6A..4
TDB35 05/3A2B TDB78 03/2A1B TDV220 04/4A TDB78 06/6A..4 TDV280 07/5A2B..4
TDB35 05/4A1B TDB78 03/3A TDV220 05/1A4B TDB78 07/7A..4 TDV280 07/7A..4
TDB35 05/5A TDB78 04/1A3B TDV220 05/2A3B TDB78 08/8A..4 TDV280 08/6A2B..4
TDB35 06/3A3B TDB78 04/2A2B TDV220 05/3A2B TDB78 09/9A..4 TDV280 08/8A..4
TDB35 06/4A2B TDB78 04/3A1B TDV280 01/1D TDB78 10/10A..4
TDB35 06/5A1B TDB78 04/4A TDV280 01/1C TDB78 11/11A..4
TDB35 06/6A TDB78 05/2A3B TDV280 01/1B TDB78 12/12A..4
TDB35 07/4A3B TDB78 05/3A2B TDV280 01/1A TDB78 13/13A..4


 

 


Karta katalogowa:

test
Producent: XYLEM
Dokumentacja
Pionowa_wielostopniowa_pompa_elektryczna_Lowara_TDB_TDV
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe