Sklep

Jak zamontować zawór zwrotny?

Układ hydrauliczny zapewnia obieg wody w sieci wodociągowej. Jak to się dzieje, że spłukiwana albo wypuszczana przez pralkę ciecz nie wraca do układu po odkręceniu kranu? Za zapewnienie prawidłowego przepływu płynu jest odpowiedzialny zawór zwrotny. Przepływ odbywa się w jednym kierunku, dzięki czemu zanieczyszczone medium ma zablokowaną drogę powrotną i nie może ponownie wpłynąć do systemu. Zawór zostaje otwarty dopiero po przekroczeniu określonej różnicy ciśnień. Aby jednak urządzenie w pełni spełniało swoją funkcję, musi zostać odpowiednio umiejscowione. Gdzie dokładnie należy montować zawór zwrotny?

Jak podłączyć zawór zwrotny do hydroforu?

Hydrofory to zespoły urządzeń, które zapewniają stałe ciśnienie cieczy w sieci wodociągowej. Jedne z największych wątpliwości pojawiających się przed montażem zaworu zwrotnego w takim układzie dotyczą sposobu jego ustawienia. Urządzenie może być montowane zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Najczęściej jednak stosuje się ustawienie poziome.

Jak zamontować zawór zwrotny do hydroforu? Zadanie to jest dość proste, jednak przed scaleniem układu warto upewnić się, że wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo, aby ustrzec się przed czasochłonnym demontażem części.

Prawidłowo dobierz zawór

Przede wszystkim należy zacząć od prawidłowego dobrania zaworu. Uwaga powinna być skupiona nie tylko na parametrach wielkościowych, ale też materiale, z jakiego został wykonany. Jeśli urządzenie będzie mieć kontakt z czynnikami agresywnymi, na przykład powodującymi korozję, jego powierzchnia musi być zabezpieczona powłoką chroniącą przed powstawaniem reakcji chemicznych.

Zabezpiecz układ przed usterką

Kolejnym prostym i jednocześnie ważnym krokiem jest zajrzenie do zaworu i upewnienie się, że żadne ciało obce nie dostało się do środka, na przykład w czasie transportu. Taka drobnostka może zaważyć na prawidłowej pracy urządzenia. Niepożądany obiekt z łatwością zablokuje klapę i uniemożliwi przepływ wody.

Równie ważne jest zwrócenie uwagi na kolejny drobiazg, który może zaważyć na szczelności układu – jakość wykonania krawędzi rury oraz zaworu. Co powinno nas zaniepokoić? Wszelkie nierówności oraz uszkodzenia pod wpływem dużego ciśnienia cieczy mogłyby spowodować przedwczesne zniszczenie sprzętu lub doprowadzić do rozszczelnienia, co grozi zalaniem budynku.

Zamontuj zawór i przetestuj jego działanie

Na zaworze znajduje się strzałka wskazująca kierunek przepływu. Należy ją odnaleźć i upewnić się, że jej kierunek jest zgodny z kierunkiem przepływu cieczy. Po wykonaniu tego zadania nadchodzi czas na przymocowanie klapy. Ostatnim krokiem jest przetestowanie poprawności działania zaworu przy hydroforze. Trzeba odkręcić wodę i upewnić się, że medium płynące przez układ nie zawraca. Jeśli na tym etapie zostaną dostrzeżone jakiekolwiek nieprawidłowości, to ostatni moment na poprawki. Należy odciąć dopływ czynnika i dokonać wszelkich niezbędnych prac konserwacyjnych.

A co zrobić, jeśli układ nie działa poprawnie? Jeżeli z zaworu nie leci woda, oznacza to, że prawdopodobnie ciało obce dostało się do środka. Zawór należy rozebrać na części i sprawdzić, czy nic nie przeszkadza w jego prawidłowym działaniu. Jeżeli wycieka z niego woda, może to wskazywać na nieszczelność spowodowaną wspomnianymi wcześniej drobnymi uszkodzeniami na krawędzi połączeń. Warto dla pewności przeczyścić klapę, jednak jeśli nie ma pewności co do prawidłowości działania poszczególnych elementów, nie warto ryzykować zalaniem pomieszczeń i zawór należy wymienić na nowy. Przed takim scenariuszem chroni regularna kontrola sprzętu, stanowiąca gwarancję skuteczności i wysokiej wydajności układu.

Jak zamontować zawór zwrotny do pompy głębinowej?

Pompy głębinowe również wymagają prawidłowego montażu zaworu zwrotnego w celu zapewnienia skutecznego działania całego układu. W ich przypadku urządzenie należy zamontować na końcu rury ssącej lub tuż przy pompie i to właśnie drugie rozwiązanie jest rekomendowane. Dlaczego zawory zwrotne powinny być zainstalowane bezpośrednio przy pompie? Ponieważ w ten sposób zostanie zmniejszona ilość wody, która spływa do niej po każdym cyklu. Im bliżej pompy znajduje się zawór, tym mniej spływającej wody, a co za tym idzie, urządzenie pracuje mniej, zwiększa się więc jego wydajność i żywotność.

Podobnie jak w przypadku hydroforu, montaż zaworu zwrotnego do pompy głębinowej należy wykonać w kilku krokach. Jeśli okaże się, że do wspomnianej części dostało się ciało obce i układ pracuje nieprawidłowo, może to doprowadzić nie tylko do niewydajnej i nieprawidłowej pracy urządzenia, lecz nawet do jego zniszczenia. Dlatego w tym przypadku również należy upewnić się, że zawór jest wolny od uszkodzeń i został dobrze dopasowany do pozostałych elementów układu.