Sklep
UZS.3 urządzenia zabezpieczająco sterujące do zabezpieczania pracy trójfazowych asynchronicznych silników elektrycznych

UZS.3 urządzenia zabezpieczająco sterujące do zabezpieczania pracy trójfazowych asynchronicznych silników elektrycznych

Opis szczegółowy

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.3 przeznaczone są do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych o mocy od 0,55 kW do 11 kW. Urządzenie UZS.3 zbudowane jest z czterech modułów: elektronicznego czujnika kolejności i zaniku fazy; termicznego członu nadmiarowo-prądowego, członu kontroli "suchobiegu" oraz wyłącznika nadprądowego w sterowaniu.

 

Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami:

  • przeciążenia,
  • odpadem fazy,
  • kolejności faz (prawidłowe obroty pomp),
  • pracy "na sucho",
  • zwarcia w układzie sterowania.

 

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400V, 50Hz, układ TN-C-S, TN-S
Prąd znamionowy 1,2 A ÷ 25 A
Temperatura pracy urządzenia -20oC ÷ +45oC
Stopień ochrony obudowy IP55
Masa 1 kg


Warunki pracy

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.3 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia -10oC do +40oC, przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

Budowa UZS.3

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.3 zbudowane są z elementów automatyki: elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS i poliwęglanu o stopniu ochrony IP55 i stanowią II klasę ochronności. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.3 przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji nośnej. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze.

 

Odmiany zabezpieczeń w zależności od mocy

 

Lp. Typ zabezpieczenia Orientacyjna maksymalna moc silnika Zakres nastawy przekaźnika przeciążeniowego Wymiary
wys. x szer. x głęb. mm
1 UZS.3.01 0,75 kW 1,8 ÷ 2,8 A 230 x 140 x 125
2 UZS.3.02 1,5 kW 2,7 ÷ 4,2 A
3 UZS.3.03 2,2 kW 4,0 ÷ 6,2 A
4 UZS.3.04 3,0 kW 6,0 ÷ 9,2 A
5 UZS.3.05 4,0 kW 8,0 ÷ 12,0 A
6 UZS.3.06 5,5 kW 11,0 ÷ 16,0 A
7 UZS.3.07 7,5 kW 11,0 ÷ 16,0 A
8 UZS.3.08 9,0 kW 15,0 ÷ 20,0 A
9 UZS.3.09 11,0 kW 19,0 ÷ 25,0 A


Zasada działania UZS.3

W urządzeniach zabezpieczająco-sterujących UZS.3 zabezpieczenie przed skutkami zwarcia w obwodzie siłowym realizuje użytkownik we własnym zakresie. Dobór zabezpieczenia powinien być zgodny z przepisami i normami. Zabezpieczenie przed odpadem i kolejnością fazy realizuje czujnik CKF.316. Zabezpieczenie przed skutkami zwarcia w obwodzie sterowania realizuje wyłącznik nadprądowy S301. Przed skutkami przeciążenia zabezpiecza człon nadmiarowo-prądowy oparty o termobimetalowy przekaźnik termiczny, przed skutkami pracy "na sucho" zabezpiecza moduł elektroniczny. Po załączeniu zasilania ( łącznikiem pokrętnym ) zestaw zabezpieczająco sterujący załącza silnik pompy (pozycja"1"). Zatrzymanie silnika pompy po przełączeniu łącznika pokrętnego w pozycję "0".

 

Sygnalizacja

Gdy podczas załączenia zasilania na module CKF zaświeci się czerwona dioda to oznacza, iż kierunek faz jest niezgodny. Należy zamienić kolejność faz na zasilaniu i w pozycji ręcznej pracy ustalić prawidłowe obroty silnika pompy. Gdy podczas pracy pomp układ się wyłączy i zaświeci się dioda czerwona na module CKF to znaczy iż nastąpił znaczny spadek napięcia lub odpad fazy - należy usunąć awarię. Po usunięciu przyczyny układ podejmie pracę zgodnie z położeniem wyłącznika pokrętnego. Jeżeli sonda "suchobiegu" jest odkryta zaświeci się czerwona dioda w module elektronicznym, po zalaniu sondy, jeżeli nie ma niebezpieczeństwa pracy "na sucho" zaświeci się dioda zielona.

 

Dane techniczne -


Producent: HYDRO-VACUUM
Dokumentacja
Urzadzadzenia_zabezpieczajaco_-_sterujace_UZS_1_UZS_2_UZS_3_UZS_4_UZS_5_UZS_6_UZS_7_UZS_8
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe