Sklep
UZS.1 urządzenia zabezpieczająco – sterujące

UZS.1 urządzenia zabezpieczająco – sterujące

Opis szczegółowy

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.1 zalecane są do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych o mocy od 0,55 kW do 5,5 kW. Urządzenie UZS.1 zbudowane jest z dwóch modułów: termicznego członu nadmiarowo-prądowego oraz wyłącznika nadprądowego w sterowaniu.

 

Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami:

  • przeciążenia,
  • zwarcia w układzie sterowania.

 

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400V, 50Hz, układ TN-C-S, TN-S
Prąd znamionowy 1,2 A ÷ 25 A
Temperatura pracy urządzenia -20oC ÷ +45oC
Stopień ochrony obudowy IP55
Masa 1 kg

 

Warunki pracy

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.1 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia -10oC do +40oC, przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

 

Budowa UZS.1

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.1 zbudowane są z elementów automatyki: elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS i poliwęglanu o stopniu ochrony IP55 i stanowią II klasę ochronności. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.1 przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji nośnej. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze.

 

Odmiany zabezpieczeń w zależności od mocy

 

Lp. Typ zabezpieczenia Orientacyjna maksymalna moc silnika Zakres nastawy przekaźnika przeciążeniowego Wymiary
wys. x szer. x głęb. mm
1 UZS.1.01 0,75 kW 1,8 ÷ 2,8 A 230 x 140 x 125
2 UZS.1.02 1,5 kW 2,7 ÷ 4,2 A
3 UZS.1.03 2,2 kW 4,0 ÷ 6,2 A
4 UZS.1.04 3,0 kW 6,0 ÷ 9,2 A
5 UZS.1.05 4,0 kW 8,0 ÷ 12,0 A
6 UZS.1.06 5,5 kW 11,0 ÷ 16,0 A
7 UZS.1.07 7,5 kW 11,0 ÷ 16,0 A
8 UZS.1.08 9,0 kW 15,0 ÷ 20,0 A
9 UZS.1.09 11,0 kW 19,0 ÷ 25,0 A


Zasada działania UZS.1

W urządzeniach zabezpieczająco-sterujących UZS.1 zabezpieczenie przed skutkami zwarcia w obwodzie siłowym realizuje użytkownik we własnym zakresie. Dobór zabezpieczenia powinien być zgodny z przepisami i normami. Zabezpieczenie przed skutkami zwarcia w obwodzie sterowania realizuje wyłącznik nadprądowy S301.Przed skutkami przeciążenia zabezpiecza człon nadmiarowo-prądowy oparty o termobimetalowy przekaźnik termiczny Po załączeniu zasilania ( łącznikiem pokrętnym ) zestaw zabezpieczająco sterujący załącza silnik pompy (pozycja"1") zatrzymanie silnika pompy po przełączeniu łącznika pokrętnego w pozycję "0".

 

Dane techniczne -


Producent: HYDRO-VACUUM
Dokumentacja
Urzadzadzenia_zabezpieczajaco_-_sterujace_UZS_1_UZS_2_UZS_3_UZS_4_UZS_5_UZS_6_UZS_7_UZS_8
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe