Sklep
KGN, KGN-Ex pompy wirowe odśrodkowe jednostopniowe z wirnikiem zamkniętym do cieczy chemicznie agresywnych

KGN, KGN-Ex pompy wirowe odśrodkowe jednostopniowe z wirnikiem zamkniętym do cieczy chemicznie agresywnych

Opis szczegółowy

ZASTOSOWANIE

Pompy typu KGN są to pompy wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, o pionowej  osi wału z wirnikiem zamkniętym. Przeznaczone są do pompowania cieczy chemicznie agresywnych czystych i lekko zanieczyszczonych ciałami stałymi.

Pompy typu KGN mają zastosowanie tam, gdzie wymagania w stosunku do urządzeń określa Dyrektywa Maszynowa 98/37/WE.

Pompy Typu KGN-Ex mają zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mieszanin powietrza i gazów, par lub mgieł zaliczanych do strefy 2 i spełniają wymagania dla urządzeń grupy II kategorii 3 zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE.

Prowadzone są prace nad rozszerzeniem możliwości zastosowania pomp typu KGN-Ex do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zaliczanych do strefy 0 (urządzenie grupy II kategorii 1 – zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE).

OPIS TECHNICZNY
Napęd pompy stanowi silnik elektryczny. Moment obrotowy silnika przenoszony jest na wirnik pompy poprzez sprzęgło i wał umieszczony w  obudowie wału. Obudowa wału jest elementem spawanym, łączącym korpus łożyskowy z pompą zanurzoną w pompowanym medium. Korpus pompy, wykonany jako jeden wspólny odlew z dyfuzorem ma kształt spiralnego kanału zbiorczego. Dyfuzor począwszy od wylotu ze spiralnego kanału ma kształt zbliżony do linii śrubowej. Od dyfuzora jest poprowadzony w górę, wzdłuż obudowy wału poprzez płytę montażową, przewód tłoczny zakończony kolanem. Do kołnierza kolana podłącza się rurociąg instalacji. Wał pompy w górnej części podparty jest dwoma łożyskami: kulkowymi skośnymi natomiast w części dolnej łożyskami ślizgowymi, których ilość zależy od długości pompy. Łożyska ślizgowe smarowane są cieczą pompowaną doprowadzaną z korpusu  pompy, opcjonalnie łożyska ślizgowe mogą  być  smarowane cieczą doprowadzoną z zewnątrz ( w przypadku pompowania przez pompę cieczy zanieczyszczonej lub gdy pompowane medium smarujące łożyska ślizgowe nie może kontaktować się z powietrzem).Uszczelnienie wału w obudowie stanowi uszczelnienie miękkie (dławnica), opcjonalnie doszczelniana smarem stałym, czołowe lub gazodynamiczne – w zależności od aplikacji.

 

TEMPERATURA i CIŚNIENIE w pompie może wynosić:

60oC (333K) przy dopuszczalnym ciśnieniu na króćcu tłocznym 1,6MPa
100oC (373K) przy dopuszczalnym ciśnieniu na króćcu tłocznym 1,3MPa
200oC (473K) przy dopuszczalnym ciśnieniu na króćcu tłocznym 1,0MPa
300oC (573K) przy dopuszczalnym ciśnieniu na króćcu tłocznym 0,88MPa

 

Maksymalna temperatura cieczy pompowanej: 573K


KLASA TEMPERATUROWA

Klasa temperaturowa pomp KGN-Ex zależy od rodzaju i temperatury medium pompowanego.

 

 

 

 

Maksymalna prędkość

obrotowa pompy

[obr/min]

Klasa temperaturowa

(Maksymalna temperatura powierzchni pompy)

Zakres temperatury cieczy procesowej

[oC]

Zakres temperatury cieczy zaporowej

[oC]

3000

T5 (max 100oC)

-20÷85

do 50

T4 (max 135oC)

85÷120

do 90

T3 (max 200oC)

120÷180

do 120

T2(max 300oC)

180÷280

1500

T5 (max 100oC)

-20÷85

do 70

T4 (max 135oC)

85÷120

do110

T3 (max 200oC)

120÷180

do 120

T2(max 300oC)

180÷280

 

Margines bezpieczeństwa  5oC dla klasy T5; T4; T3 oraz 10oC dla klasy T2

Producent: TOFAMA
Dokumentacja
Ten produkt nie posiada załączników.
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe