Sklep
KDDF 080-01-E Zanurzeniowa pompa przeciwwybuchowa Sigma

KDDF 080-01-E Zanurzeniowa pompa przeciwwybuchowa Sigma

Opis szczegółowy

KDDF 080-01-E Zanurzeniowa pompa przeciwwybuchowa Sigma


Konstrukcja
Pompa jest zanurzeniowa, odśrodkowa, jednostopniowa z wielopłatowym wirnikiem w porządku monoblokowym z silnikiem elektrycznym owiniętym i chłodzonym pompowaną cieczą.
Jednostka silnikowa jest wykonana w zakończeniu według ČSN EN 60 079-1, ogólne wymagania podle ČSN EN 60 079-0, z oznaczeniem niewybuchu I M2 Ex d I/II 2G Ex d IIV T4.
Części hydrauliczne, które są narażone na cząstki ścieralne w pompowanej cieczy, są chronione warstwą gumową. Przed wniknięciem wody z przestrzeni hydraulicznej silnik jest chroniony podwójnymi zaworami mechanicznymi chłodzonymi i smarowanymi zbiornikiem olejowym.


Pompowana ciecz
Zawartość suchej masy......maksymalnie 30% całkowitej wagi mieszanki
Ziarnistość mieszanki................................maksymalnie 5 mm
Gęstość............................................maksymalnie 1180 kg.m3
Temperatura........................maksymalnie 40 stopni Celsiusza
Wartość pH.......................................................................5–8
Miejsce pracy pompy jest ustalone w zakresie..........1-12 l.s–1


Zastosowanie
Pompa KDDF-080-01-LR-E jest przeciwwybuchowa i przeznaczona do pracy w kopalniach z występowaniem metanu (grupa I – pomieszczenia kopalniane z niebezpieczeństwem wybuchu metanu za wyjątkiem pomieszczeń z wysokim niebezpieczeństwem wybuchu metanu SNM 3) i do środowiska z niebezpieczeństwem wybuchu (grupa II – pomieszczenia inne niż kopalnie z występowaniem metanu), 1 i 2 według ČSN EN 60079-10.

Pompa jest przeznaczona do instalacji w mokrym zagłębieniu i do pompowania mieszanin wodnych z zawartością bagna, piasku, popiołu węglowego i innych zanieczyszczeń ścieralnych. Można ją użyć np. w pracy w kopalniach, tunelach, podczas badań geologicznych itp.
Pompa nie może być używana do pompowania cieczy z zawartością olejów i węglowodorów!!!
Całkowite oznaczenie pompy jako model podstawowy podstawowy to: KDDF-080-1-LR-404-E-0302, które jest wyposażone w kabel NSSHOEU 5 x 2,5/2,5 KON.
Wykonanie zgodnie z życzeniem. Kabel ma w Polsce YnHOGY ekm 3x2, 5+2,5+2,5, oznaczenie pompy zaś to: KDDF-080-01-LR-104-E-0302 (obwód z diodą), lub KDDF-080-01-LR-204-E-0302 (obwód z diodą i innym czytnikiem ciepła).

 

Karta katalogowa:

Dokumentacja
KDDF-080-01-N_PL-1
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe