Sklep
KAN-Ex pompy wirowe odśrodkowe jednostopniowe do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

KAN-Ex pompy wirowe odśrodkowe jednostopniowe do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Opis szczegółowy

ZASTOSOWANIE

 

Agregaty pompowe typu KAN-Ex mają zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mieszanin powietrza i gazów, par lub mgieł zaliczanych do strefy 1 i spełniają wymagania dla urządzeń grupy II kategorii 2 zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE (ATEX).

Pompy typu KAN-Ex są to pompy wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, o poziomej osi wału, z wirnikiem zamkniętym.

Ochrona przed zapłonem realizowana jest przez bezpieczeństwo konstrukcyjne.
Pompy KAN-Ex stosuje się przy produkcji, przetwórstwie i transporcie cieczy agresywnych chemicznie czystych i lekko zanieczyszczonych ciałami stałymi.

Materiał pompy musi być odporny chemicznie na pompowane medium.

Max temperatura i ciśnienie w pompie może wynosić:

- 60ºC (333K) przy dopuszczalnym ciśnieniu w króćcu tłocznym 1,6MPa

- 100ºC (373K) przy dopuszczalnym ciśnieniu w króćcu tłocznym 1,3MPa

- 200ºC (473K) przy dopuszczalnym ciśnieniu w króćcu tłocznym 1,0MPa

- 300ºC (573K) przy dopuszczalnym ciśnieniu w króćcu tłocznym 0,88MPa

Parametry pracy i wymiary pomp KAN-Ex pokrywają się z typoszeregiem pomp KAN.

 

 

KLASA TEMPERATUROWA

 

 

Klasa temperaturowa pomp KAN-Ex zależy od rodzaju i temperatury medium pompowanego, prędkości

obrotowej pompy oraz rodzaju zastosowanego uszczelnienia i średnicy wału.

Przykładowe określenie klasy temperaturowej zależnej od warunków pracy pompy dla danych:

 

Uszczelnienie: podwójne kompaktowe d=33mm z cieczą zaporową

Ciecz procesowa: olejopodobna; Ciecz zaporowa: ciecz olejopodobna

Maksymalna prędkość

obrotowa pompy

[obr/min]

Klasa temperaturowa

(Maksymalna temperatura powierzchni pompy)

Zakres temperatury cieczy procesowej

[oC]

Zakres temperatury cieczy zaporowej

[oC]

3000

T5 (max 100oC)

-20÷85

do 50

T4 (max 135oC)

85÷120

do 90

T3 (max 200oC)

120÷180

do 120

T2(max 300oC)

180÷280

1500

T5 (max 100oC)

-20÷85

do 70

T4 (max 135oC)

85÷120

do110

T3 (max 200oC)

120÷180

do 120

T2(max 300oC)

180÷280

 

Margines bezpieczeństwa 5oC dla klasy T5; T4; T3 oraz 10oC dla klasy T2


Producent: TOFAMA
Dokumentacja
Ten produkt nie posiada załączników.
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe