Sklep

Jak podłączyć pompę głębinową do studni?

Podczas wyboru urządzenia pompującego wodę jedną z najważniejszych kwestii, którą należy rozważyć, jest jego wydajność oraz niezawodność. Aby jednak sprzęt jak najdłużej skutecznie spełniał swoją funkcję, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na model i parametry dobierane podczas zakupu. Równie ważny jest kolejny krok, czyli prawidłowy montaż. Jak podłączyć pompę głębinową do studni, aby jej działanie było efektywne i długotrwałe?

Czym jest pompa głębinowa?

Pompa głębinowa to urządzenie stosowane do pompowania wody w studni głębinowej. Podstawowymi elementami, z których jest zbudowana, są:

Sprzęt przeznaczony jest do pracy w środowisku, w którym istnieje duże ryzyko narażenia metalu na korozję, co może prowadzić do nieszczelności, a ostatecznie zniszczenia pompy. Dlatego też głównym materiałem stosowanym do stworzenia konstrukcji jest stal nierdzewna. Dodatkowo stosuje się zabezpieczenia chroniące przed przedostaniem się do wewnątrz cząsteczek mogących uszkodzić mechanizm. W tym celu powstały specjalne osłony części wlotowej oraz sprzęgła. Producenci skupiają również szczególną uwagę na dokładnym i wytrzymałym wykonaniu spoin uszczelniających kolejne elementy pompy.

Jak podłączyć pompę do studni głębinowej?

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych trzeba pamiętać o tym, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Jak wyglądają kolejne etapy podłączania pompy do studni? Najpierw w przyłącze gwintowe wkręca się nypel z zaworem zwrotnym i złączkę wysokociśnieniową, do której następnie zostanie zamontowana rura zasilająca instalację. Zawieszenie pompy powinno zostać dodatkowo wzmocnione linką wykonaną ze stali nierdzewnej, która uchroni sprzęt przed zerwaniem pod wpływem własnego ciężaru. Zanim pompa zostanie opuszczona, należy upewnić się, że przewód zasilający został prawidłowo przymocowany do rury tłocznej. Jeżeli oryginalny kabel jest zbyt krótki, musi zostać przedłużony przy pomocy dobrze wyizolowanego złącza. Ostatnim krokiem jest podłączenie rury doprowadzającej wodę.

Każde połączenie gwintowane powinno zostać dodatkowo uszczelnione. Kolejnym zabezpieczeniem jest zawór zwrotny umieszczony bezpośrednio nad urządzeniem. Chroni on pompę przed siłą uderzenia powracającej wody.

Jeżeli pompa głębinowa będzie zamontowana w studni kopanej, koniecznie jest umieszczenie dodatkowej rury, która wymusi obieg wody wokół silnika. To szczególnie istotne, ponieważ opływająca woda jest jedynym czynnikiem chłodzącym. W przypadku braku takiego chłodziwa silnik może zacząć się przegrzewać, skutkiem czego urządzenie ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Po odpowiednim przygotowaniu pompa zostaje umieszczona w studni. Należy pamiętać, że sprzęt musi być zamontowany w pozycji pionowej lub takiej, w której kąt nachylenia nie przekracza 90°. Odległość od dna powinna wynosić minimum 30 cm od dolnej krawędzi silnika. Dlaczego jest to ważne? Jeśli pompa zostanie zamontowana zbyt nisko, może zacząć zasysać ciała stałe znajdujące się na dnie studni, co w efekcie doprowadzi do trwałego uszkodzenia mechanizmu pompującego.

Silnik pompy powinien włączać się zgodnie z częstotliwością określoną przed producenta. W przeciwnym wypadku urządzenie może doznać przeciążenia.

Na jakiej głębokości zamontować pompę głębinową?

Aby zapewnić prawidłowy przebieg pracy urządzenia, nie wolno dopuścić do sytuacji, w której pompa pracuje „na sucho”, ponieważ może to doprowadzić do jej zniszczenia. Już na etapie instalacji należy przewidzieć ewentualne zagrożenia, które mogłyby w przyszłości wywołać obniżenie poziomu wody w studni. Sprzęt trzeba umieścić na takiej głębokości, aby najniższy poziom wody znajdował się około 2 m powyżej górnej krawędzi pompy. A co w przypadku, gdy nie ma takiej możliwości? Wówczas trzeba zainstalować specjalne zabezpieczenie chroniące pompę przed pracą na sucho.

Montaż pompy w studni głębinowej – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Silnik pompy jest wypełniony olejem, który w przypadku nieszczelności lub awarii może przedostać się do pompowanej cieczy. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia w przypadku, gdy studnia stanowi źródło wody pitnej w gospodarstwie domowym.

Zanim pompa zostanie opuszczona do studni, należy upewnić się, że została ona wcześniej dokładnie oczyszczona z mułu i piachu. W przeciwnym wypadku filtr pompy ulegnie zanieczyszczeniu, co może spowodować zmniejszenie wydajności pracy urządzenia, a nawet jego zniszczenie.

O wyborze pompy do studni głębinowej powinny zdecydować parametry dobrane do konkretnego przypadku. Zbyt mała moc silnika sprawi, że urządzenie nie będzie w stanie prawidłowo przepompować wody ze studni, zbyt duża zaś spowoduje, że właściciele niepotrzebnie będą ponosić wyższe koszty energii zużywanej na pracę pompy.

Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że tylko prawidłowe podłączenie pompy do studni głębinowej gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną pracę urządzenia.