Sklep

Ile prądu zużywa powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w nowoczesnych gospodarstwach domowych. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą oszczędności, jakie wspomniany system ogrzewania pozwala generować w rodzinnym budżecie. Czym dokładnie jest i ile prądu zużywa powietrzna pompa ciepła? Kto powinien zdecydować się na jej instalację?

Czym jest powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła to urządzenie służące do podgrzewania wody oraz podnoszenia temperatury w pomieszczeniach. Zmienia ona energię pobraną z zewnętrznego źródła powietrza na ciepło rozprowadzane instalacją grzewczą po całym budynku. Dlaczego coraz więcej osób wybiera to rozwiązanie? Powodów jest kilka. Po pierwsze, ze względów ekonomicznych – pompa pozwala korzystać w większości z odnawialnych źródeł energii. Po drugie, urządzenie jest proste w montażu, a dodatkowo niezwykle wydajne, zaś jego koszt zwraca się już po kilku latach.

Rodzaje pomp ciepła

Dostępne na rynku pompy ciepła dzielimy na dwa typy: split i monoblok.

Pompa ciepła powietrzna typu split to system zbudowany z dwóch modułów. Jeden z nich jest instalowany wewnątrz, drugi zaś na zewnątrz budynku. Moduł wewnętrzny składa się ze skraplacza, pompy obiegowej oraz podgrzewacza elektrycznego. Na moduł zewnętrzny natomiast składają się: parownik, sprężarka, wentylator i zawór rozprężny. Jest to tańsze i bardziej powszechne rozwiązanie. Przy urządzeniach o mocy 10 kW, 12 kW czy 16 kW i wyższej konieczne jest prowadzenie karty produktu obligujące do regularnych kontroli sprzętu przez wykwalifikowany serwis.

Pompa ciepła powietrzna typu monoblok to system zbudowany z jednego, zewnętrznego modułu podłączonego do instalacji grzewczej. Dzięki temu wnętrze budynku jest wolne od hałasów generowanych przez urządzenie. Sam sprzęt jest też bardziej estetyczny pod względem wyglądu. Elementami składającymi się na ten wariant, są: parownik, sprężarka, wentylator, zawór rozprężny, podgrzewacz elektryczny i pompa obiegowa.

Pompa ciepła a zużycie prądu

Tym, co wpływa na decyzje konsumentów, jest najczęściej możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. I właśnie to stało się podstawowym argumentem do zakupu powietrznej pompy ciepła. Wartość urządzenia zwraca się w stosunkowo niedługim czasie, zaś korzyści wynikające z zastosowania takiego systemu znacznie przewyższają początkowe koszty. Omawiany system korzysta z zewnętrznego źródła zasilania, jednak stanowi ono zaledwie 25% wykorzystywanej energii.

Aby mieć pewność, że wybrane urządzenie rzeczywiście okaże się najbardziej efektywnym wariantem, przed zakupem należy zwrócić uwagę na kilka czynników. Ważne są takie parametry, jak klasa efektywności czy chwilowe zużycie energii.

Istotnym wskaźnikiem jest COP, czyli współczynnik wytworzonego przez pompę ciepła w stosunku do energii elektrycznej pobranej przez urządzenie. To on stanowi główne źródło informacji o tym, czy konkretny model sprawdzi się w danych warunkach.

Co wpływa na pobór prądu przez pompę ciepła?

Największy wpływ na pobór prądu przez pompę ciepła mają:

W przypadku, gdy pompa ciepła będzie ogrzewać pomieszczenia o mniejszym metrażu, a budynek mieści się w strefie o dość umiarkowanej temperaturze z niewielkimi rocznymi amplitudami, z powodzeniem wystarczy instalacja urządzenia o mocy 6 kW lub 8 kW.

Im chłodniejsze powietrze przepływa przez pompę, tym więcej energii ze źródła nieodnawialnego będzie ona musiała pobrać, aby instalacja ogrzała wodę lub pomieszczenie do pożądanej temperatury.

Pompa ciepła – roczne zużycie energii

Na podstawie wyników osiąganych przez 50 zbadanych pomp ciepła oszacowano roczne zużycie energii elektrycznej przez urządzenie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Wynosi ono około 250 kWh na osobę. Badanie dotyczyło pomp o mocy do 10 kW.

Wyznaczona wartość pomoże oszacować, ile pompa ciepła pobierze prądu w konkretnym gospodarstwie domowym.

Pompa ciepła a koszty prądu

O tym, ile pompa ciepła pobiera prądu i jakie oszczędności pozwoli nam to wygospodarować, świadczy współczynnik SCOP, czyli średnioroczna efektywność. Na przykład dla urządzenia o mocy 10 kW, współczynnik SCOP wynosi 4,0. Co to oznacza? Każdy 1 kW energii elektrycznej, jaka jest zużywana przed pompę, generuje 4 kW ciepła. Otrzymujemy więc 4 razy więcej energii pochodzącej ze źródła odnawialnego.

Jak przekłada się to na budżet domowy? Koszt 1 kWh w 2021 roku wynosi średnio 0,63 zł. Przeciętny roczny pobór mocy przez pompę ciepła dla 4-osobowej rodziny wyniesie około 1000 kWh, tak więc koszty prądu dla samego urządzenia to 630 zł. Skoro 1 kW energii elektrycznej generuje 4 kW energii cieplnej, takie gospodarstwo zaoszczędzi prawie 2000 zł rocznie na ogrzewaniu. Tym samym inwestycja w pompę cieplną zwróci się w ciągu 7-10 lat, zaś energia, którą po tym czasie wyprodukuje system, będzie prawie darmowa!

Powietrzna pompa ciepła – dlaczego warto się na nią zdecydować?

System grzewczy oparty na działaniu pompy ciepła to doskonały sposób na ograniczenie kosztów ponoszonych na energię wykorzystywaną do utrzymania oczekiwanej temperatury wody oraz pomieszczeń. Zdecydowana jej większość pochodzi ze źródeł odnawialnych, co czyni urządzenie wszechstronnym, uniwersalnym oraz ekologicznym.