Sklep
ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY TYP KZS400

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY TYP KZS400

Opis szczegółowy

CHARAKTERYSTYKA:
Średnica – 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 mm;
Ciśnienie – 400 bar;
Temperatura – do 600°C;
Medium – woda, para wodna i inne neutralne substancje ciekłe i gazowe.


WYKONANIE:

typ / materiał kadłuba / inne
Przykład: KZS400 / — / — / —
Przykład: KZS400 / A / — / —


ZASTOSOWANIE:
Zawory zwrotne klapowe przeznaczone są do ochrony rurociągu przed strumieniem
powrotnym czynnika roboczego.


Wykonanie Standardowe
U A B C
Nazwa części
ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY
Tmax = 450oC Tmax = 530oC Tmax = 560oC Tmax = 600oC Tmax = 570oC
Kadłub, pokrywa
(P250GH) C22.8
(1.0460)
16Mo3
(1.5415)
13CrMo4-5
(1.7335)
10CrMo9-10
(1.7380)
14MoV6-3
(1.7715)
Pierścień kadłuba Stellit
Pierścień klapy G 18 8 Mn (1.4370)
Uszczelnienie pokrywy
Grafit


MONTAŻ I EKSPLOATACJA:
MONTAŻ ZAWORU ZWROTNEGO KLAPOWEGO NA INSTALACJI I JEGO OBSŁUGA POWINNY BYĆ
WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POSIADAJĄCE UPRAWNIENIE NA DANY RODZAJ PRAC.
PERSONEL TYCH ORGANIZACJI POWINIEN BYĆ KWALIFIKOWANY.


Przed montażem zaworu zwrotnego klapowego konieczne jest oczyszczenie rurociągu z zanieczyszczeń
mechanicznych. Należy sprawdzić zgodność parametrów czynnika z parametrami zaworu zwrotnego
klapowego.


Zawory zwrotne klapowe mogą być instalowane w położeniu poziomym na rurociągach. Należy zwrócić
uwagę na to, aby kierunek przepływu płynącego czynnika był zgodny z kierunkiem strzałki znajdującej się na
kadłubie zaworu zwrotnego klapowego, i żeby zawór zwrotny klapowy nie znajdowała się pod obciążeniem
momentów sił pochodzących od ciężaru rurociągu i osprzętu. Zawór zwrotny klapowy powinny być
eksploatowane ściśle z przeznaczeniem. W celu zapewnienia niezawodności konieczne jest zachowanie
następujących warunków:
• czynnik płynący przez zawór zwrotny klapowy powinien być pozbawiony zanieczyszczeń
mechanicznych;
• zawór zwrotny klapowy w czasie pracy powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi;
• powinny być zachowane parametry zapisane na zaworze zwrotnym klapowym


Karta katalogowa –


Producent: Wakmet
Dokumentacja
ZAWOR_ZWROTNY_KLAPOWY_TYP_KZS400
Wyślij zapytanie