Sklep
Wilo-Yonos GIGA2.0-I Pompa Inline o najwyższej sprawności energetycznej z silnikiem EC

Wilo-Yonos GIGA2.0-I Pompa Inline o najwyższej sprawności energetycznej z silnikiem EC

Opis szczegółowy

Wilo-Yonos GIGA2.0-I Pompa Inline o najwyższej sprawności energetycznej z silnikiem EC i elektronicznie regulowanym dopasowaniem wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.

Zastosowanie
Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłodniczych.

Rodzaje regulacji:
    Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
    Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
    Stała prędkość obrotowa
    Zdefiniowany przez użytkownika regulator PID

Nastawienia ręczne:
    Nastawianie trybu regulacji
    Nastawienie przynależnych parametrów roboczych
    Parametryzacja wejść analogowych
    Należy dokonać parametryzacji wejścia cyfrowego
    Parametryzacja wyjść przekaźnika
    Funkcja pompy podwójnej (w przypadku 2 pomp pojedynczych używanych jako pompa podwójna)
    Blokada klawiszy do blokady nastawień
    Funkcja resetu do przywracania ustawień fabrycznych

Nastawienia automatyczne:
    Zoptymalizowane do zapotrzebowania dopasowanie wydajności do wydajnej energetycznie pracy w zależności od rodzaju regulacji
    Automatyczne rutyny usuwania zakłóceń
    Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika

Zewnętrzne wejścia sterujące i ich funkcje
    1x wejście analogowe:
        Typy sygnałów: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V,0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
        Zastosowanie: tylko wartość czujnika z czujnika różnicy ciśnień (standardowo zainstalowanego seryjnie na pompie)
    1x wejście analogowe:
        Typy sygnałów: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V,0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
        Zastosowanie: tylko zewnętrzny nastawnik wartości zadanej
    1x wejście cyfrowe:
        Wejście sterujące dla funkcji „Ext. OFF”
    1x wyjście przekaźnika:
        Do wyboru do zbiorczej sygnalizacji awarii (SSM) lub zbiorczej sygnalizacji pracy (SBM)
    Wilo Net
        Do zarządzania pracą pomp podwójnych z 2 pomp pojedynczych

Funkcje sygnalizacji i wskazań
    Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
        Aktualny tryb regulacji
        Wartość zadana
        Rzeczywista wysokość podnoszenia
        Rzecz. prędkość obrotowa
        Wartość rzeczywista przepływu
        Pobór mocy elektrycznej
    Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
    Status wyświetlacza - „wyświetlanie błędu” (barwa wyświetlacza czerwona):
        Kody błędów
    Status wyświetlacza - „wyświetlanie ostrzeżenia” (barwa wyświetlacza żółta):
        Kody ostrzegawcze
    Status wyświetlacza „wyświetlanie procesu” (barwa wyświetlacza niebieska):
    Status wyświetlacza „automatyka budynku - komunikacja” (barwa wyświetlacza niebieska):
    Podsumowanie aktywnych parametrów automatyki budynku (prędkość transmisji, adres,...)
    Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
    Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)

Wymiana danych
    Dostępne z wyposażenie dodatkowym moduły CIF WILO:
        Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
        Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
        Szeregowy cyfrowy interfejs Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RJ45
        Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks
        Szeregowy cyfrowy interfejs PLR do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku
        Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza w rozdzielaczu rurowym)
    Praca główna / z rezerwą (zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
    Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne)
    Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Wyposażenie
    Hydraulika pompy ze wskaźnikiem minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4
    Silnik EC klasy sprawności energetycznej IE5 zgodnie z normą IEC 60034-30-2
    Kołnierze PN 16 - według EN 1092-2
    Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
    Seryjnie wyposażone otwory do odprowadzania kondensatu w latarni i w korpusie silnika (tutaj zamknięte w momencie dostawy)
    Zawór odpowietrzający na latarni
    Obrotowy wyświetlacz graficzny z zielonym przyciskiem i klawiszem
    6 wpustów na kabel do przyłącza zasilania elektrycznego oraz wejść binarnych i analogowych (2 wpusty na kabel fabrycznie wyposażone w dławik przewodu)
    Opcjonalne gniazdo modułu CIF, możliwe do wykorzystania

Dane techniczne
    Dopuszczalny zakres temperatury przetłaczanego medium: od -20 °C do +120 °C
    Temperatura otoczenia do +50 °C
    Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +120 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne.
    Napięcie zasilania 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V ±10 %, 50/60 Hz

Spełnianie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej bez dodatkowych działań:
        Generowanie zakłóceń do środowiska mieszkalnego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
        Odporność na zakłócenia do środowiska przemysłowego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
    Stopień ochrony IP55
    Średnica nominalna kołnierza od DN 32 do DN 125
    Max. ciśnienie robocze 16 bar do +120 °C

Konstrukcja
    Pompa Inline o wysokiej sprawności energetycznej z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,4, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej.
    Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej
    Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii)
    Obrotowy graficzny wyświetlacz kolorowy (2 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku
    Wbudowane zabezpieczenie silnika


Producent: WILO
Dokumentacja
Ten produkt nie posiada załączników.
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe