Sklep
UZS.4 urządzenia zabezpieczająco sterujące do zabezpieczania pracy trójfazowych asynchronicznych silników elektrycznych

UZS.4 urządzenia zabezpieczająco sterujące do zabezpieczania pracy trójfazowych asynchronicznych silników elektrycznych

Opis szczegółowy

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco - sterujące UZS przeznaczone są do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych oraz do ich bezpośredniego załączania i wyłączania. Urządzenia UZS.4 stosowane są do silników o mocy od 0,55 kW do 9 kW.

 

Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami:

 • zwarcia,
 • przeciążenia,
 • zaniku fazy,
 • asymetrii zasilania,
 • obniżenia napięcia zasilania,
 • praca "na sucho",
 • nadmiernej ilości załączeń.

 

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400 V
Prąd znamionowy 1,2 A ÷ 20 A
Pobór mocy 4 VA
Prąd elektrod sond max 6 mA
Temperatura pracy urządzenia -10oC ÷ +40oC
Stopień ochrony obudowy IP65
Masa 1,5 kg


Warunki pracy

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.4 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

 

Budowa UZS.4

Urządzenie UZS.4 zbudowany jest z czterech modułów: elektronicznego członu kontroli napięcia, elektronicznego członu poziomu lustra wody, termicznego członu nadmiarowo - prądowego oraz wyłącznika nadprądowego. Zestaw UZS.4 zabudowany jest w hermetycznej obudowie z tworzywa sztucznego, w której znajdują się następujące elementy"

 • stycznik typu CI,
 • przekaźnik termiczny,
 • elektroniczny moduł kontrolny z diodami sygalizacyjnymi,
 • dwupołożeniowy łącznik pokrętny, wyłącznik zasilania.

 

Odmiany zabezpieczeń w zależności od mocy

 

Lp. Typ zabezpieczenia Orientacyjna maksymalna moc silnika Maksymalny prąd znamionowy silnika Wymiary
wys. x szer. x głęb. mm
1 UZS.4.01 0,55 kW 1,2 ÷ 1,9 A 250 x 165 x 140
2 UZS.4.02 0,75 kW 1,8 ÷ 2,8 A
3 UZS.4.03 1,5 kW 2,7 ÷ 4,2 A
4 UZS.4.04 2,2 kW 4,0 ÷ 6,2 A
5 UZS.4.05 3,7 kW 6,0 ÷ 9,2 A
6 UZS.4.06 4,5 kW 8,0 ÷ 12,0 A
7 UZS.4.07 5,5 kW 11,0 ÷ 16,0 A
8 UZS.4.08 7,5 kW 15,0 ÷ 20,0 A
9 UZS.4.09 9,0 kW 15,0 ÷ 20,0 A


Zasada działania UZS.4

W urządzeniach zabezpieczająco-sterujących UZS.4 zabezpieczenie przed skutkami zwarcia zapewnione jest przez wyłączniki nadprądowe S303. Przed skutkami przeciążenia zabezpiecza człon nadmiarowo-prądowy oparty o termobimetalowy przekaźnik termiczny. Pozostałe zabezpieczenia silnika oparte są o moduł elektroniczny posiadający człon kontroli lustra wody i człon kontroli napięcia oraz zwłoki czasowej. Po załączeniu zasilania zestaw przez ok. 120 s znajduje się w stanie zwłoki czasowej, w czasie której jeśli średnie napięcie zasilania z trzech faz ma wartość większą od 207 V, nie występuje asymetria napięcia powyżej 20 V oraz zalane są sondy obecności wody nie świeci się żadna dioda. Po okresie zwłoki czasowej zaczyna pulsować zielona dioda, sygnalizując upływ zwłoki czasowej i układ załącza stycznik powodując uruchomienie pompy. Jeśli wystąpi w czasie ruchu pompy jakaś sytuacja awaryjna pompa automatycznie zostanie wyłączona, a układ przejdzie w stan zwłoki czasowej. Dodatkowo zapali się kontrolka informująca o przyczynie awarii. Patrząc od prawej pierwsza dioda informuje o asymetrii napięcia zasilania, druga o zbyt niskiej wartości napięcia, trzecia o awarii styków stycznika, czwarta o niebezpieczeństwie pracy pompy bez wody. Człon kontroli lustra wody działa w ten sposób, że jeśli sondy minimum i maksimum są zalane układ może pracować, jeśli obie są odkryte układ wyłącza pompę do chwili zalania obu sond. Pozwala to na pracę z pewną histerezą poziomów wody. Możliwa jest także praca z połączoną tylko jedną sondą, sondą maksimum. Wtedy układ pracuje tylko jeśli sonda jest zalana. Po ustąpieniu stanu awarii związanej z napięciem zasilania i zaniku niebezpieczeństwa pracy na sucho układ automatycznie załączy się po czasie zwłoki czasowej liczonej od chwili wyłączenia stycznika.

Uwaga

Każde zadziałanie członu termicznego jest sytuacją nienormalną świadczącą o uszkodzeniu silnika, jego przeciążeniu, zapchaniu pompy lub błędnym podłączeniu. Ponowne uruchomienie jest możliwe po wcześniejszym wykryciu i usunięciu przyczyn awarii.

 

Typoszereg


UZS.4.01.1.1000.1.000.1
UZS.4.02.1.1000.1.000.1
UZS.4.03.1.1000.1.000.1
UZS.4.04.1.1000.1.000.1
UZS.4.04.1.2000.3.000.1 *
UZS.4.05.1.1000.1.000.1
UZS.4.06.1.1000.1.000.1
UZS.4.07.1.1000.1.000.1
UZS.4.08.1.1000.1.000.1
UZS.4.09.1.1000.1.000.1

 

Dane techniczne - szczegóły


Producent: HYDRO-VACUUM
Dokumentacja
Ten produkt nie posiada załączników.
Wyślij zapytanie

  * - pola obowiązkowe