Sklep
UZS.2  rządzenia zabezpieczająco sterujące

UZS.2 rządzenia zabezpieczająco sterujące

Opis szczegółowy

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.2 zalecane są do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych o mocy od 0,55 kW do 5,5 kW. Urządzenie UZS.2 zbudowane jest z trzech modułów: elektronicznego czujnika kolejności i zaniku fazy; termicznego członu nadmiarowo-prądowego oraz wyłącznika nadprądowego.w sterowaniu.
Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami:

  • przeciążenia,
  • odpadem fazy,
  • kolejności faz (prawidłowe obroty pomp),
  • zwarcia w układzie sterowania.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400V, 50Hz, układ TN-C-S, TN-S
Prąd znamionowy 1,2 A ÷ 25 A
Temperatura pracy urządzenia -20oC ÷ +45oC
Stopień ochrony obudowy IP55
Masa 1 kg


Warunki pracy

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.2 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia -10oC do +40oC, przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

Budowa UZS.2

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.2 zbudowane są z elementów automatyki: elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS i poliwęglanu o stopniu ochrony IP55 i stanowią II klasę ochronności. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.2 przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji nośnej. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze.

Odmiany zabezpieczeń w zależności od mocy

 

Lp. Typ zabezpieczenia Orientacyjna maksymalna moc silnika Zakres nastawy przekaźnika przeciążeniowego Wymiary
wys. x szer. x głęb. mm
1 UZS.2.01 0,75 kW 1,8 ÷ 2,8 A 230 x 140 x 125
2 UZS.2.02 1,5 kW 2,7 ÷ 4,2 A
3 UZS.2.03 2,2 kW 4,0 ÷ 6,2 A
4 UZS.2.04 3,0 kW 6,0 ÷ 9,2 A
5 UZS.2.05 4,0 kW 8,0 ÷ 12,0 A
6 UZS.2.06 5,5 kW 11,0 ÷ 16,0 A
7 UZS.2.07 7,5 kW 11,0 ÷ 16,0 A
8 UZS.2.08 9,0 kW 15,0 ÷ 20,0 A
9 UZS.2.09 11,0 kW 19,0 ÷ 25,0 A

 

 

Zasada działania UZS.2

W urządzeniach zabezpieczająco-sterujących UZS.2 zabezpieczenie przed skutkami zwarcia w obwodzie siłowym realizuje użytkownik we własnym zakresie. Dobór zabezpieczenia powinien być zgodny z przepisami i normami. Zabezpieczenie przed odpadem i kolejnością fazy realizuje czujnik CKF.316. Zabezpieczenie przed skutkami zwarcia w obwodzie sterowania realizuje wyłącznik nadprądowy S301.Przed skutkami przeciążenia zabezpiecza człon nadmiarowo-prądowy oparty o termobimetalowy przekaźnik termiczny Po załączeniu zasilania ( łącznikiem pokrętnym ) zestaw zabezpieczająco sterujący załącza silnik pompy (pozycja"1"). Zatrzymanie silnika pompy po przełączeniu łącznika pokrętnego w pozycję "0".

Sygnalizacja

Gdy podczas załączenia zasilania na module CKF zaświeci się czerwona dioda to oznacza ,iż kierunek faz jest niezgodny. Należy zamienić kolejność faz na zasilaniu i w pozycji ręcznej pracy ustalić prawidłowe obroty silnika pompy.. Gdy podczas pracy pomp układ się wyłączy i zaświeci się dioda czerwona na module CKF to znaczy iż nastąpił znaczny spadek napięcia lub odpad fazy - należy usunąć awarię. Po usunięciu przyczyny układ podejmie pracę zgodnie z położeniem wyłącznika pokrętnego.

 

Dane techniczne - szczegóły


Producent: HYDRO-VACUUM
Dokumentacja
Ten produkt nie posiada załączników.
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe