Sklep
Skrzynki Sterownicze i Zabezpieczające Lowara

Skrzynki Sterownicze i Zabezpieczające Lowara

Opis szczegółowy

Skrzynki Sterownicze i Zabezpieczające Lowara


 

OPIS:


QSM - QPC - QPCS - QMC - QMCS - QM - QTD - Q3D - Q3Y - Q3A - Q3SF - QDRM jednofazowa- QDR trójfazowa- 9QDRM2 jednofazowa  - 9QDR2 trójfazowa - QCL5 - QCL10 - QCLP10 Seria - SLD - DPF - VR – SCA3


 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:


Moc od 0,25 kW do315 kW


 


ZASTOSOWANIE:


- Zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych
- Odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych
- Uzdatnianie wody w budynkach mieszkalnych
- Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach mieszkalnych
- Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych
- Zaopatrzenie w wodę w budynków przemysłowych
- Odprowadzenie ścieków z budynków przemysłowych
- Uzdatnianie wody w budynkach przemysłowych
- Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych
- Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych
- Zaopatrzenie w wodę w przemyśle lekkim
- Odprowadzenie ścieków w przemyśle lekkim
- Uzdatnianie wody w przemyśle lekkim
- Nawadnianie w rolnictwie
- Nawadnianie pól golfowych/murawy
- Zaopatrzenie w wodę instalacji miejskich
- Odprowadzanie ścieków w instalacjach miejskich
- Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich
- Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

 

 

TYPOSZEREG:

 

QPC/02 QTD/15-22 Q3A/150-185 QDRM2/03 QDR2/75
QPC/03 QTD/22-40 Q3A/185-220 QDRM2/05 QDR2/92
QPC/05 QTD/40-75 Q3A/220-300 QDRM2/07 QDR2/07/TS
QPC/07 QTD/75-92 Q3A/300-370 QDRM2/15 QDR2/15/TS
QPC/11 Q3D/02-03 Q3A/370-450 QDRM2/22 QDR2/22/TS
QPC/15 Q3D/03-05 Q3A/450-550 QYR/40 QDR2/07/WD
QPC/22 Q3D/05-07 Q3A/550-750 QYR/75 QDR2/15/WD
QPCS/02 Q3D/07-15 Q3A/750-900 QYR/92 QDR2/22/WD
QPCS/03 Q3D/15-22 Q3A/900-1100 QYR/110 QYR2/40
QPCS/05 Q3D/22-40 Q3A/1100-1320 QYR/150 QYR2/75
QPCS/07 Q3D/40-75 Q3A/1320-1600 QYR/185 QYR2/92
QPCS/11 Q3D/75-92 Q3A/1600-2000 QYR/220 QYR2/110
QPCS/15 Q3D/92-110 Q3A/2000-2500 QYR/300 QYR2/150
QPCS/22 Q3D/110-150 Q3A/2500-3150 QYR/370 QYR2/185
QSC/02 Q3D/150-185 Q3SF QYR/450 QYR2/220
QSC/03 Q3D/185-220 Q3SF QYR/550 QYR2/300
QSC/05 Q3D/220-300 Q3SF QYR/750 QYR2/370
QSC/07 Q3D/300-370 Q3SF QYR/22/TS QYR2/450
QSC/11 Q3Y/40-75 Q3SF QYR/40/TS QYR2/550
QSC/15 Q3Y/75-92 Q3SF QYR/75/TS QYR2/750
QSC/22 Q3Y/92-110 Q3SF QYR/92/TS QYR2/22/TS
QSC/40 Q3Y/110-150 Q3SF QYR/110/TS QYR2/40/TS
QSC/036 Q3Y/150-185 Q3SF QYR/150/TS QYR2/75/TS
QSC/056 Q3Y/185-220 Q3SF QYR/185/TS QYR2/92/TS
QSC/056A Q3Y/220-300 Q3SF QYR/220/TS QYR2/110/TS
QSC/076 Q3Y/300-370 QDRM/02 QYR/300/TS QYR2/150/TS
QSC/116 Q3Y/370-450 QDRM/03 QYR/370/TS QYR2/185/TS
QSC/116A Q3Y/450-550 QDRM/05 QYR/450/TS QYR2/220/TS
QSC/156 Q3Y/550-750 QDRM/07 QYR/550/TS QYR2/300/TS
QSC/226 Q3Y/750-900 QDRM/15 QYR/750/TS QYR2/370/TS
QSC/406 Q3Y/900-1100 QDRM/22 QYR/40/WD QYR2/450/TS
QSCS/02 Q3Y/1100-1320 QDRMC/07 QYR/75/WD QYR2/550/TS
QSCS/03 Q3Y/1320-1600 QDRMC/15 QYR/92/WD QYR2/750/TS
QSCS/05 Q3Y/1600-2000 QDRMC/22 QYR/110/WD QYR2/40/WD
QSCS/07 Q3Y/2000-2500 QDRMC/07/TS QYR/150/WD QYR2/75/WD
QSCS/11 Q3Y/2500-3150 QDRMC/15/TS QYR/185/WD QYR2/92/WD
QSCS/15 Q3I/40-75 QDRMC/22/TS QYR/220/WD QYR2/110/WD
QSCS/22 Q3I/75-92 QDRMC/07/WD QYR/300/WD QYR2/150/WD
QSCS/40 Q3I/92-110 QDRMC/15/WD QYR/370/WD QYR2/185/WD
QSCS/036 Q3I/110-150 QDRMC/22/WD QYR/450/WD QYR2/220/WD
QSCS/056 Q3I/150-185 QDRMC/15/TS/GL QYR/550/WD QYR2/300/WD
QSCS/056A Q3I/185-220 QDR/03 QYR/750/WD QYR2/370/WD
QSCS/076 Q3I/220-300 QDR/05 QDRMC2/07 QYR2/450/WD
QSCS/116 Q3I/300-370 QDR/07 QDRMC2/15 QYR2/550/WD
QSCS/116A Q3I/370-450 QDR/15 QDRMC2/22 QYR2/750/WD
QSCS/156 Q3I/450-550 QDR/22 QDRMC2/07/TS QXR20
QSCS/226 Q3I/550-750 QDR/40 QDRMC2/15/TS QCL5/24
QSCS/406 Q3I/750-900 QDR/75 QDRMC2/22/TS QCL5/230
QM/02 Q3I/900-1100 QDR/07/TS QDRMC2/07/WD QCL10/24
QM/03 Q3I/1100-1320 QDR/15/TS QDRMC2/15/WD QCL10/230
QM/05 Q3I/1320-1600 QDR/22/TS QDRMC2/22/WD QCLP10/24
QM/07 Q3I/1600-2000 QDR/07/WD QDRMC2/15/TS/GL QCLP10/230
QM/15 Q3I/2000-2500 QDR/15/WD QDR2/03 KIT KSL/24
QM/22 Q3I/2500-3150 QDR/22/WD QDR2/05 DPF
QTD/02-03 Q3A/40-75 QGMC/07 QDR2/07 KIT VR1
QTD/03-05 Q3A/75-92 QGMC/15 QDR2/15 KIT VR3
QTD/05-07 Q3A/92-110 QGMC/22 QDR2/22 KIT SCA
QTD/07-15 Q3A/110-150 QDRM2/02 QDR2/40 KIT VR3
KIT SCA

 

 

 


Karta katalogowa:


Producent: XYLEM
Dokumentacja
Skrzynki_Sterownicze_i_Zabezpieczajace_Lowara
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe