Sklep
PSR pompy śrubowe – jednośrubowe

PSR pompy śrubowe – jednośrubowe

Opis szczegółowy

Pompy jednośrubowe PSR

 

Pompy jednośrubowe jedno- i dwustopniowe należą do grupy pomp wyporowych obrotowych o zdolności samozasysania cieczy pompowanej.
Głównymi elementami roboczymi są:

 • stalowy rotor /A/ wykonany w kształcie jednozwojnej śruby o przekroju kołowym i dużym skoku,
 • stator /B/ wykonany z elastomeru /guma/ posiadający gwint dwuzwojowy o przekroju otworu podłużnego i z podwójnym skokiem rotora.

W czasie pracy pompy rotor wykonuje w statorze ruch obrotowo-krążący powodując przetłaczanie cieczy, możliwe dzięki temu, że w każdej fazie ruchu obrotowego obszar ssania oddzielony jest od obszaru tłoczenia przez tzw. linię uszczelniającą. Pompa może ssać niezawodnie także ciecze o znacznej lepkości również z zawartością ciał stałych o zaokrąglonych kształtach (o max. wymiarze zależnym od wielkości pompy) bez urządzeń pomocniczych.

 

Pompy transportują ciecz w sposób ciągły. Pompowane ciecze nie są poddawane działaniu sił pulsacyjnych i odśrodkowych. Nawet najbardziej wrażliwe produkty pompowane są delikatnie.
Warunkiem właściwej pracy pompy jest dobranie odpowiednich obrotów do danego medium, jak również uwzględnienie charakterystyki medium, stopnia ścieralności, procentowej zawartości części stałych (ścierających) itp. To są czynniki decydujące również o możliwości zastosowania pomp. Wyklucza się możliwość pompowania części włóknistych długich, które mogą owijać się o elementy wirujące pompy. Producent nie określa przydatności pomp do pracy w warunkach zagrożonych wybuchem.
W przypadku zużycia się statora lub rotora na skutek wytarcia się powierzchni roboczych następuje zanik linii uszczelniającej, a tym samym pompa przestaje tłoczyć, względnie następuje dość znaczny spadek wydajności. Wydajność pompy określają parametry geometryczne rotora i statora (średnica, skok, mimośród) obroty pompy, oraz w nieznacznym stopniu wielkość wymaganego ciśnienia na tłoczeniu (wysokość podnoszenia). Generalnie zmianę wydajności dla danej wielkości pompy można uzyskać przez zmianę prędkości obrotowej. 

Napędy pomp

Pompy mogą być dostarczane z silnikiem elektrycznym bezpośrednio sprzężonym lub z motoreduktorem (przekładnia + silnik) w wykonaniu standardowym.
Do pomp można stosować również inny rodzaj napędu jak: silniki w wykonaniu morskim, przeciwwybuchowym, przekładnie bezstopniowe itp.
Istnieje również możliwość stosowania przemiennika częstotliwości podłączonego bezpośrednio do silnika elektrycznego umożliwiającego płynną regulację obrotów pompy. W każdym z tych przypadków należy dokonać uzgodnień z producentem co do możliwości wykonawczych z innym rodzajem napędu.
Pompa łącznie z napędem umieszczona jest na podstawie fundamentowej spawanej z kształtowników. 

Parametry pracy:

 • max. ciśnienie na króćcu tłocznym dla:
  - pomp jednostopniowych - 0,6 MPa
  - pomp dwustopniowych - 1,2 MPa
 • max. podciśnienie na króćcu ssącym - 0,07 MPa

 

Uszczelnienie wału napędowego - sznurowe
Pompy mogą być wyposażone w jedną z 3 wersji konstrukcyjnych dławnic. Przy zamawianiu należy określić typ zgodnie z ich przeznaczeniem, w przypadku braku sprecyzowanego żądania dostarczany jest typ P-1
typ P-1
Wykonanie zwykłe. Przeznaczone wz asadzie dla cieczy czystych przy pracy pompy cyklicznej nie ciągłej do 16 godz./dobę.
typ P-1
typ P-2
Wykonanie z pierścieniem płuczącym. Przeznaczone dla cieczy zawierających ścierające części lub cieczy o skłonnościach do krystalizacji. Ciecz płucząca, (może być woda lub inna czysta ciecz) musi mieć zdolność mieszania się z cieczą pompowaną, wprowadzana jest pod ciśnieniem o 0,05 MPa większym od ciśnieniaw obszarze przed dławicą.
typ P-2
typ P-3
Wykonanie z zamkiem. Przeznaczone dla cieczy czystych przy pracy ciągłej ponad 16 godz./dobę. Ciecz chłodząca musi mieć zdolność mieszania się z cieczą pompowaną, gdyż mogą być pewne przecieki do komory przed dławicą. Ciecz chłodząca (woda lub inna czysta ciecz) doprowadzona jest pod ciśnieniem o 0,05 MPa większym od ciśnienia w obszarze przed dławicą.
typ P-3
Uszczelnienie wału napędowego - mechaniczne
Na życzenie, pompy mogą być również wyposażone w uszczelnienie mechaniczne typu A1 - firmy "ANGA" Bielsko Biała. Przeznaczone dla cieczy czystych. uszczelnienie mechaniczne

 

Schematy podłączenia pompy do sieci hydraulicznej (dotyczą pomp bez podajnika ślimakowego)
W przypadku pracy indywidualnej, pompa może być podłączona bez zaworów na ssaniu i tłoczeniu (budowa pompy zapobiega cofaniu się cieczy). Przy pracy na wspólną sieć, konieczne są zawory na ssaniu i tłoczeniu, aby gdy zajdzie potrzeba można było pompę odciąć od układu pracy. Lejek zalewowy służy do zalewania pompy przy uruchamianiu (nie potrzebny gdy pompy pracują z napływem). Rozruch pompy na sucho jest niedopuszczalny. Kurki zainstalowane przed przyrządami pomiarowymi, umożliwiają wyłączenie przyrządów.
Przewód obejściowy spełnia następujące zadanie:
 • cyrkulację cieczy w przypadku uruchomienia pompy przy zamkniętym zaworze na tłoczeniu oraz zabezpiecza pompę przed pracą na sucho. Praca przy zamkniętym zaworze na tłoczeniu i na przewodzie obejściowym jest niedopuszczalna (grozi uszkodzeniem pompy).
 • jako układ umożliwiający częściową regulację wydajności pompy. Pompa jednośrubowa jako wyporowa posiada nieznaczną zmianę wydajności w zakresie dopuszczalnego ciśnienia roboczego, przy otwartym zaworze obejściowym część cieczy pompowanej przedostaje się z króćca tłoczonego do ssawnego i tym samym zmniejsza się wydajność pompy. Pompy z podajnikiem ślimakowym PSRSP; PSRP, oraz pompy z wlotem lejowym PSRSL pracują z napływem do leja zasypowego.
praca indywidualna praca zespołowa

 

Wykonania pomp:

- Wersja ogólnoprzemysłowa (podstawowa) typoszereg PSR
wykonanie kwasoodporne.
wykonanie olejoodporne (zwykłe).
Wielkości produkowane:
 - jednostopniowe 
(uszczelnienie mechaniczne); 
16 PSRSM (uszczelnienie sznurowe);
20 PSR;
20 PSRM - monoblok;
32PSRM; 40PSRM - monoblok; 
62PSRM - monoblok ;
20 PSR; 32 PSR; 40 PSR; 50 PSR; 62 PSR; 80 PSR; - pompy
20 PSR; 32 PSR; 40 PSR; 50 PSR; 62 PSR; 80 PSR; -  agregaty
- dwustopniowe

20 PSR2; 32 PSR2; 40 PSR2; 50 PSR2; 62 PSR2; - agregaty z motoreduktorem
 

- Wersja ogólnoprzemysłowa z podajnikiem ślimakowym typoszereg PSRP
Wykonanie kwasoodporne lub wykonanie olejoodporne (zwykłe).
Wielkości produkowane:
- jednostopniowe 32 PSRP;  40 PSRP; 62PSRP
- dwustopniowe 32 PSRP2; 40 PSRP2
- Wersja spożywcza typoszereg PSRS
Wielkości produkowane:

- jednostopniowe 16 PSRSM (uszczelnienie mechaniczne); 16 PSRSM (uszczelnienie sznurowe); 20PSRS   20PSRSM,  32 PSRS; 40 PSRS; 62 PSRS ,  80PSRS
- dwustopniowe 32 PSRS 2; 40 PSRS 2

- przystosowane do mycia w systemie CIP 32PSRSC
- Wersja spożywcza z podajnikiem ślimakowym PSRSP
Wielkości produkowane:
jednostopniowe 40 PSRSP, 62 PSRSP
- Wersja spożywcza z wlotem lejowym PSRSL
Wielkości produkowane:
- jednostopniowe 20 PSRSL; 32 PSRSL; 40 PSRSL; 80 PSRSL;
- dwustopniowe 40 PSRSL2
 

Agregat pompy przewoźnej 20 PSRS
Zespoły jezdne pomp przewoźnych 20 PSR, 20 PSRS, 20 PSRSL, 32 PSRS, 32 PSRSL
Pompa beczkowa


Producent: TOFAMA
Dokumentacja
16PSRSM_pdf
Pompa_beczkowa_20_PSRB
Wyślij zapytanie

  * - pola obowiązkowe