Sklep
Kurki kulowe Broen do paliw – do instalacji paliwowych

Kurki kulowe Broen do paliw – do instalacji paliwowych

Opis szczegółowy

Kurki kulowe Broen do paliw - do instalacji paliwowych

NAJWAŻNIEJSZE PARAMERTY TECHNICZNE KURKÓW KULOWYCH DO INSTALACJI PALIWOWYCH

Przeznaczenie:
- kurki kulowe na propan-butan
- kurki kulowe do benzyny Pb95, Pb98
- kurki kulowe do oleju napędowego ON
- kurki kulowe do benzyny lotniczej JET a, kerozyny
- kurki kulowe do ropy naftowej

Wykonania:
- kurek kulowy skręcany
- kurek kulowy całkowicie spawany

Typ kuli:
- kula pływająca
- kula jarzmiona

Przyłącza:
- F x F (PN) kołnierzowe EN 1092-1
- F x F (CL) kołnierzowe ASME B16.5 / EN 1759-1
- BW x BW do wspawania EN 12627 / ASME B16.25
- G x G gwintowane EN ISO 228-1
- NPT x NPT gwintowane ASME B 1.20.1

Kompensacja liniowa i objętościowa
System kompensacji liniowej i objętościowej chroni przed:

• wzrostem ciśnienia wewnątrz kadłuba kurka kulowego powyżej dopuszczalnych granic – W każdym kurku kulowym w trakcie procesu przesterowywania jest zamykana stała objętość medium pomiędzy kadłubem, kulą a systemem uszczelnień kuli. W trakcie wzrostu temperatury następuje wzrost ciśnienia wewnątrz kadłuba wywoływany przez rozszerzanie się części kurka i objętości zamkniętego w nim medium. Jest to szczególnie niebezpieczne dla mediów płynnych, np. paliwa, gaz płynny, alkohole, itp. Ciepło pochodzące z zewnątrz instalacji może znacznie zwiększyć ciśnienie cieczy zajmującej stałą objętość w zamkniętej przestrzeni kurka. Tak powstające ciśnienie jest skrajnie niebezpieczne, zwłaszcza, gdy zjawisko dotyczy gazu płynnego, gdzie wzrost temperatury o Δt1°C zwiększa ciśnienie cieczy wewnątrz zaworu o Δp=7 bar.

• wzrostem momentu obrotowego w trakcie zmiany temperatury (zewnętrznej i wewnętrznej) kurka kulowego – wynikającego
z różnych współczynników rozszerzalności cieplnej dla materiałów użytych do jego budowy (stal, PTFE, elsatomery itp.)

System kompensacji liniowej i objętościowej gwaranuje:
• klasę szczelności zamknięcia „A” w całym zakresie temperatury pracy kurka, nawet przy bardzo niskich ciśnieniach 0,5 bar

• wysoką trwałość eksploatacyjną, ponieważ nie jest wymagane bardzo wysokie naprężenie montażowe potrzebne do zachowania szczelności zamknięcia „A” oraz nie występuje przeciążenie elementów kurka (kadłuba, systemu uszczelnień kuli, itp.)

System kompensacji liniowej i objętościowej opiera się na działaniu sprężyn spiralnych i jest standardowym elementem wyposażenia wszystkich kurków z kulą pływającą i jarzmioną

Ochrona antystatyczna
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest jedną z krytycznych cech kurków pracujących w instalacjach z łatwopalnymi czynnikami gazowymi i ciekłymi. Konstrukcja antystatyczna kurka chroni przed ładunkami elektrostatycznymi, które mogą gromadzić się na kuli. Zgromadzone ładunki elektrostatyczne mogą doprowadzić do zapłonu łatwopalnego medium. Aby doprowadzić je do uziemienia instalacji zastosowano trwałe połączenie metaliczne kuli i kadłuba realizowane poprzez system sprężyn. Konstrukcja i badania ochrony antystatycznej są zgodne z normami: EN 12266 oraz API-6D.

Fire Safe: zabezpieczenie ogniowe
Nasze kurki kulowe dostępne są z opcją Fire Safe – zabezpieczenia ogniowego zgodnie z normą EN ISO 10497 (API 607), „Badania armatury – Wymagania dotyczące próby ogniowej”. Opcja dostępna jest dla zaworów z kulą pływającą i jarzmioną, dzięki czemu kurki naszej produkcji nadają się do zabudowy w rurociągach przesyłowych i technologicznych oraz innych instalacjach dla niebezpiecznych, łatwopalnych cieczy i gazów. Zabezpieczenie ogniowe składa się składa się ze sprawdzonej konstrukcji i odpowiednio dobranych elementów uszczelniających, opartych na materiałach metalowych i grafitowych,
które podczas pożaru instalacji zachowują właściwą szczelność kurka wymaganą normami

System Anti Blow-out stem
System chroni trzpień przez wystrzeleniem z kadłuba. W przypadku kurków jarzmionych możliwa jest wymiana górnego uszczelnienia trzpienia pod pełnym ciśnieniem w instalacji

Kurki ze stali nierdzewnej
Niektóre instalacje, ze względu na szczególne parametry pracy, wymagają kurków wykonanych ze stali nierdzewnej. Kurki te przeznaczone są dla instalacji narażonych na działanie bardzo kwaśnych czynników medium lub otoczenia.  W linii kurków całkowicie spawanych oferujemy kurki o konstrukcji wykonanej wyłącznie ze stali nierdzewnej (do wielkości DN80). Na specjalne zamówienie dostarczamy kurki kulowe o kadłubie dzielonym, również ze stali nierdzewnej (do wielkości DN300). Nasze kurki cechuje wysoka odporność na zużycie, szczelność zamknięcia i długa żywotność konstrukcji.

NACE
NACE jest normą materiałoznawczą, nie konstrukcyjną. NACE MR-0175 / EN ISO 15156, „Przemysł naftowy i gazowniczy – Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S” jest normą doboru i zastosowania materiałów eksploatowanych w środowisku kwaśnym (tj. zawierającym H2S, czyli siarkowodór). Norma ta opisuje skład chemiczny, właściwości mechaniczne i sposób obróbki cieplnej metali przeznaczonych do pracy w środowisku z H2S. Na żądanie klienta wydajemy deklarację zgodności z normą NACE, umożliwiający eksploatację kurka w środowisku kwaśnym, tj. w warunkach powodujących pękanie naprężeniowe pod wpływem korozji od związków siarczku (ang. SSD, Sulfide Stress Cracking).

Kurki kulowe Broen do paliw pracują na dużych instalacjach składów paliwowych, rafinerii naftowych, rurociągach przesyłowych i terminalach przeładunkowych ropy i gazu, w tym LPG. Stanowią standardowe wyposażenie większości zbiorników gazu płynnego eksploatowanych przemysłowo lub przydomowo w wielu krajach świata. Wśród nabywców kurków kulowych BROEN wymienić można m.in. PKN Orlen, Orlen Paliwa, Gaspol, Amerigas, Lotos, Lukoil, Rosnieft, Ventspils Nafta, UkrNafta i Novatek. Nasi klienci poświadczają wysoką jakość i trwałość oferowanych przez nas produktów.

Katalog:


Producent: BROEN Valve Technologies
Dokumentacja
broen_kurki-paliwowe__pl-a4-3-aa
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe