Sklep
Jednostopniowa pompa monoblokowa NB 80-250/220 45 kW

Jednostopniowa pompa monoblokowa NB 80-250/220 45 kW

Opis szczegółowy

Jednostopniowa pompa monoblokowa NB 80-250/220 45 kW


Typoszereg pomp NB i NK jest odpowiedni do wielu różnych zastosowań wymagających niezawodnej i energooszczędnej pracy.
Pompy NB i NK są stosowane w pięciu głównych polach zastosowań:
• zasilanie w wodę
• przemysłowe instalacje podnoszenia ciśnienia
• tłoczenie cieczy przemysłowych
• ciepłownictwo i klimatyzacja
• nawadnianie.
Zasilanie w wodę
Poza zasilaniem w wodę w sieciach wodociągowych i przemyśle, główne zastosowania pomp NB i NK to:
• filtracja i tłoczenie w sieciach wodociągowych
• podnoszenie ciśnienia w sieciach wodociągowych
• podnoszenie ciśnienie w budynkach wysokich, hotelach, itp.
• podnoszenie ciśnienia w budynkach przemysłowych
• instalacje basenowe.
Przemysłowe instalacje podnoszenia ciśnienia
Podnoszenie ciśnienia w:
• przemysłowych instalacjach mycia i czyszczenia
• przemysłowych systemach maszyn myjących
• myjniach samochodowych
• instalacjach ppoż.
Tłoczenie cieczy przemysłowych
Tłoczenie cieczy w:
• instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych (czynniki chłodnicze)
• instalacje zasilania kotłów i kondensatu
• farmach rybnych
• przemysłowych instalacjach grzewczych
• ciepłowniach.
Ciepłownictwo i klimatyzacja
Tłoczenie cieczy w:
• instalacjach grzewczych
• instalacjach wentylacyjnych
• instalacjach klimatyzacyjnych
Nawadnianie
Nawadnianie pokrywa następujące zastosowania:
• nawadnianie pól (zalewanie)
• zraszanie
• nawadnianie kropelkowe.

Zalety i korzyści
Pompy NB i NK charakteryzują się następującymi cechami i zaletami:
• Poziome normalnie ssące, jednostopniowe pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym oraz osiowym króćcem ssawnym i promieniowym króćcem tłocznym.
• Kołnierze ssawny i tłoczny PN 10 lub PN 16 zgodnie z EN 1092-2.
• Wymiary i osiągi nominalne zgodne z EN 733 (10 bar).
Jednakże pompy z kołnierzami o wymiarach do i włącznie z DN 150 są oznaczone PN 16 i mogą pracować przy takim ciśnieniu roboczym.
• NB to pompy monoblokowe z całkowicie zamkniętym, chłodzonym powietrzem silnikiem standardowy o wymiarach nominalnych zgodnych ze standardami IEC i DIN.
• NK to pompy znormalizowane z całkowicie zamkniętym, chłodzonym powietrzem silnikiem standardowy o wymiarach nominalnych zgodnych ze standardami IEC i DIN.
• Mechaniczne uszczelnienie wału posiada wymiary zgodne z EN 12756.
• Pompy NB i NK pokrywają zakres osiągów od 2 do 2000 m3/h przy wysokości podnoszenia od 2 do 160 m. Zakres mocy silnika od 0,37 do 355 kW.
• Pompy o mocy 1.1 do 22 kW dostępne są z silnikami z wbudowanymi przetwornicami częstotliwości. Pompy te nazwane są NBE i NKE.
• Wszystkie pompy są dynamicznie wyważone zgodnie z ISO 1940 klasa 6.3.
Wirniki są hydraulicznie odciążone.
• Pompa NK i silnik są zamocowane na wspólnej stalowej ramie podstawy zgodnie z EN 23661.
• Typoszereg pomp NB i NK dostępny jest w dwóch seriach, „Standard" i „Premium". Pompy serii Premium dostępne są z silnikami EFF1; serii Standard z silnikami EFF2.
• Pompy posiadają konstrukcję back-pull-out umożliwiającą usunięcie i demontaż silnika i wirnika bez konieczności demontażu korpusu lub rurociągów. W rezultacie nawet największe pompy
mogą być serwisowane przez jedną osobę z użyciem dźwigu
.

Pompy elektronicznie regulowane
Pompy NB i NK wyposażone w silniki z wbudowaną przetwornicą częstotliwości i odpowiednim do zastosowania oprogramowaniem to kompletne rozwiązanie zapewniające płynną regulację prędkości
obrotowej. Pompy te nazwane są NBE i NKE. Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia stałą regulację obrotów silnika dzięki czemu osiągi pompy są w sposób ciągły dopasowywane do
wymagań.
Wykonanie materiałowe pomp NBE i NKE jest takie same jak pomp NB i NK.
Pompy NBE i NKE z zamontowanym przetwornikiem umożliwiają ustawienie następujących metod regulacji:
• ciśnienie stałe
• regulacja temperaturowa
• stały przepływ.
Dlaczego wybrać pompę NBE, NKE?
Pompę NBE, NKE nakeży wybrać jeżeli
• wymagana jest praca regulowana
• wymagane jest ciśnienie stałe
• wymagana jest komunikacja z pompą.
Powyższe cechy zapewniają ponadto następujące korzyści:
• oszczędności energii
• zwiększony komfort.
Dalsze informacje na temat elektronicznej regulacji patrz rozdział "Regulacja obrotów pomp NB i NK" na stronie 38.
Pompy NB i NK z dopuszczeniem ATEX

Na zapytanie, Grundfos oferuje pompy NB i NK z dopuszczeniem ATEX zgodnie z Dyrektywą 94/9/EC (Grupa II, kategoria 3G i 3D). Jeżeli zamontowane jest zabezpieczenie przed suchobiegiem z dopuszczeniem ATEX, pompa może być wykonana w kategorii 2G.

Charakterystyka pompy
- wymiary kołnierzy zgodne z EN 1092-2
- korpus pompy z Cast iron
- wał ze stali nierdzewnej, wirnik z Cast iron i pierscienie bie¿ne z brazu
- niewywa¿one mechaniczne uszczelnienie wału zgodne z EN 12756
Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 0 .. 120 °C
Materiały:
Korpus pompy: Cast iron EN-GJL-250, ASTM A48-40 B
Wirnik: Cast iron, EN-GJL-200

 

Katalog: otwórz

Dokumentacja
Ten produkt nie posiada załączników.
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe