Sklep

Ograniczenie zużycia wody w przemyśle spożywczym – najskuteczniejsze metody

Branża spożywcza notuje dynamiczny rozwój z każdym rokiem. Na globalną skalę wytwarzane są setki miliardów ton jedzenia, a woda pełni kluczową funkcję w wielu etapach produkcji, takich jak gotowanie, czy transport. Rosnące zapotrzebowanie na ten niezbędny surowiec skłania wiele instytucji do poszukiwania sposobów na zredukowanie jej zużycia w procesach produkcyjnych. Jakie środki można wdrożyć, aby oszczędzanie wody w przemyśle spożywczym było efektywne i ekonomiczne?

oszczedzanie-wody-w-przemysle-spozywczym

Na czym polega ograniczenie zużycia wody w przemyśle spożywczym?

Codzienna praca zakładów przemysłowych wymaga zużycia ogromnych ilości wody, dla przykładu – produkcja jednego bochenka chleba wymaga 1600 litrów wody, a 1 kg mięsa wołowego aż 15 tysięcy. Dlatego tak istotne jest wprowadzanie działań wpływających na ograniczenie zużycia wody w przemyśle spożywczym.

  1. Modernizacja sprzętu i maszyn w fabryce lub zastąpienie ich bardziej efektywnymi wersjami, które zużywają mniej wody.
  2. Modernizacja systemu kanalizacyjnego pozwalająca na eliminację niewidocznych strat wody jak np. przecieki.
  3. Budowa na terenie zakładu zbiorników, które umożliwiają zbieranie i wykorzystywanie deszczówki.
  4. Budowa przyzakładowych oczyszczalni wody, umożliwiających jej wielokrotne wykorzystanie i redukcję całkowitego zużycie.

To jedynie kilka z wielu propozycji ułatwiających zrównoważony rozwój w branży spożywczej. Ich wdrożenie nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska, ale również przyniesie korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.

Oszczędzanie wody w przemyśle spożywczym – 3 najskuteczniejsze metody

Opłaty za wodę nieustannie rosną, a z nimi koszty związane ze ściekami i ich recyklingiem. W Polsce pobór wody w sektorze przemysłowym głównie spożywczym odpowiada za 74% całkowitego zużycia. W obliczu ograniczonej dostępności wody i ciągle rosnącego popytu na nią – kluczowe jest zastanowienie się nad efektywnymi metodami, wpływającymi na ograniczenie zużycia wody w przemyśle spożywczym.

Systemy ponownego wykorzystania wody

Firmy stosujące zaawansowane systemy ponownego wykorzystywania wody w przemyśle mogą czerpać z nich wiele korzyści. Kluczowym atutem takiego podejścia jest oczywiście dobroczynny wpływ na nasze środowisko – wprowadzenie recyklingu wody ogranicza jej konsumpcję, co przyczynia się do sporych oszczędności zasobów wodnych.

Zainwestowanie w takie rozwiązania w długoterminowej perspektywie przynosi również korzyści ekonomiczne. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą produkować większą ilość towarów spożywczych przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody i wytwarzanych ścieków. Skutkuje to niższymi kosztami związanymi z opłatami za wpływ na środowisko.

Przyzakładowe oczyszczalnie ścieków

Aby przedsiębiorstwo mogło czerpać korzyści z ponownego użycia wody po procesie produkcyjnym, kluczem jest posiadanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Woda, po odpowiednim oczyszczeniu, może służyć różnym celom: ponownemu wykorzystaniu w produkcji, użyciu w systemach chłodzenia, czyszczeniu maszyn, systemach przeciwpożarowych czy nawet w kotłowniach.

Kontrola zużycia wody

Niezwykle istotnym krokiem ułatwiającym efektywne oszczędzanie wody w przemyśle spożywczym jest jej dokładne monitorowanie. Ustawienie liczników wody w kluczowych punktach i etapach produkcji pozwoli zlokalizować miejsca intensywnego jej zużycia i wskazać, gdzie można poprawić efektywność.

Naprawa i uszczelnianie instalacji

Nieocenione okaże się także systematyczne sprawdzanie instalacji wodnych. Nawet drobne przecieki i nieszczelne zawory mogą w dłuższej perspektywie doprowadzić do ogromnych strat. Ważne jest, by mieć pewność, że systemy są w pełni sprawne – od kranów, poprzez rury, aż po zbiorniki.

Modernizacja procesów produkcyjnych

Dostępna jest cała gama nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają zminimalizować zużycie wody w przedsiębiorstwie. Wśród nich warto zwrócić uwagę na pompy i systemy wykorzystujące wodę deszczową.

ograniczenie-zuzycia-wody-w-przemysle-spozywczym

Dlaczego oszczędzanie zużycia wody w przemyśle spożywczym jest tak ważne?

Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie zwiększy się o blisko 2 miliardy osób. Wzrost zapotrzebowania na żywność w połączeniu z ograniczonym dostępem do czystej wody sprawia, że aż 14 z 20 największych aglomeracji miejskich może borykać się z problemami z dostawą wody do picia i sanitariatu. Sytuację komplikuje narastające zanieczyszczenie, m.in. ze ścieków będących efektem procesów produkcyjnych.

Rosnące zużycie wody w przemyśle oraz postępująca degradacja tego cennego surowca prowadzą do konieczności wprowadzenia działań ograniczających jej nadmierne wykorzystanie. Nie można też zapomnieć o plusach wynikających z ekologicznego podejścia, które pomaga zdobyć zaufanie nowych klientów i kształtuje wizerunek marki dbającej o środowisko, przyczyniając się do wzmocnienia jej pozycji na rynku.

Wprowadzanie skutecznych systemów pozwalających na oszczędzanie wody w przemyśle spożywczym to strategia korzystna dla obu stron – zarówno dla biznesu, jak i dla otaczającego nas środowiska naturalnego i przyszłości naszej planety.