Sklep

Zrównoważony rozwój w branży spożywczej – najważniejsze informacje

Nie ulega wątpliwościom, że przemysł rozwija się w tempie błyskawicznym, a to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wykorzystywanie niezliczonej ilości surowców naturalnych. Z tego też powodu szereg instytucji związanych z ochroną środowiska interesuje się przede wszystkim branżą spożywczą, która każdego roku produkuje miliardy ton żywności. W obecnej sytuacji zrównoważony rozwój w branży spożywczej stał się koniecznością, do czego dąży polityka gospodarcza, wprowadzając i egzekwując określone przepisy. Co to oznacza i na czym dokładnie polega zrównoważony rozwój?

zrównoważony rozwój w branży spożywczej

Zrównoważony rozwój w branży spożywczej – na czym polega?

Zrównoważony rozwój w branży spożywczej opiera się przede wszystkim na poszanowaniu środowiska naturalnego. Ten typ rozwoju opiera się na dwóch filarach: rozsądnym eksploatowaniu zasobów naturalnych oraz zmniejszeniu emitowanych zanieczyszczeń i produkowanych odpadów. Według aktualnych raportów ostatnia dekada zaowocowała pozytywnymi zmianami pod względem efektywnego wykorzystywania zasobów, szczególnie wody, oraz zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Nie można jednak spocząć na laurach, ponieważ sytuacja wymaga wprowadzania i modyfikowania kolejnych zmian. Sprawdzonym i skutecznym sposobem realizacji założeń zrównoważonego rozwoju w branży spożywczej jest ponowne wykorzystywanie wody w przemyśle. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie systemom, za pomocą których możliwe jest ograniczenie pobierania wody ze środowiska.

Jakie korzyści wynikają z rozwiązań zrównoważonego rozwoju w branży spożywczej?

Zrównoważony rozwój w branży spożywczej dąży do sytuacji, w której przedsiębiorstwa będą działać w obiegu zamkniętym, ponieważ pozwoli to efektywnie zarządzać zasobami takimi jak woda czy energia. To także przełoży się na ograniczenie ilości ścieków wprowadzanych do środowiska naturalnego. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i zdaje sobie sprawę z tego, że proces uzdatniania wody jest niezwykle istotny, ponieważ dostęp do słodkiej wody jest coraz bardziej ograniczony. Do tego należy dodać fakt, że przemysłowe zużycie wody ma ogromny wpływ na globalne zużycie wody, dlatego tak istotne są realne zmiany. Zaproponowane rozwiązania zrównoważonego rozwoju dostosowują system do potrzeb dzisiejszego świata.

Jak działają systemy ponownego wykorzystania wody w branży spożywczej?

Substancje wykorzystywane w rozmaitych procesach przemysłowych muszą spełniać określone normy. Dotyczy to także wody, szczególnie tej, którą stosuje się w produkcji. Woda, biorąc udział w kolejnych etapach procesu przemysłowego, zmienia swój skład, co przekłada się na obniżenie jej jakości. Uzdatnienie wody przed jej powtórnym wykorzystaniem jest konieczne, aby uniknąć zanieczyszczenia obiegu substancjami przemysłowymi. Oczyszczona ciecz może być z powodzeniem ponownie wykorzystana do różnych procesów (mycia, czyszczenia, produkcji, etc.).

Odpowiednio dostosowane systemy ponownego wykorzystania wody w przemyśle pozwalają oczyścić substancje w kilku krokach. Pierwszy krok to transport ścieków do stacji uzdatniania. Tam następuje wstępne uzdatnianie chemiczne, a następnie dalsze uzdatnianie chemiczne i fizyczne. Tak otrzymane medium poddawane jest kontroli, aby uzyskać pewność, że ciecz jest bezpieczna i może być ponownie wykorzystana. Tego typu kompleksowe rozwiązania są już dostępne na naszym rynku. Firma SAGA we współpracy z marką Grundfos oferuje specjalistyczne pompy i zawory do transportu cieczy przez kolejne etapy oczyszczania. W pierwszej kolejności ścieki przechodzą przez zbiorniki płuczące, następnie przez zaawansowany system filtracji membranowej, który umożliwia mikrofiltrację, odwróconą osmozę i dezynfekcję UV. Pozytywny wynik kontroli jakości pozwala ponownie wykorzystać tę samą wodę w określonych procesach. Tego typu obieg zamknięty skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia i pozwala odzyskać do 80% cieczy.

systemy-ponownego-wykorzystania-wody-w-branzy-przemyslowej

Dlaczego warto zainwestować w systemy ponownego wykorzystania wody w branży przemysłowej?

Systemy ponownego wykorzystywania wody w branży spożywczej gwarantują firmom szereg korzyści. Po pierwsze i najważniejsze – ochronę środowiska i zasobów naturalnych, których źródła niebezpiecznie się kurczą. Ponadto mają wpływ na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw przemysłowych. Stosowanie obiegu zamkniętego, a więc uzdatnianie wody i wykorzystywanie jej ponownie w takich procesach jak czyszczenie, nawadnianie, odkażanie, a nawet produkcji ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów opłat środowiskowych. Kolejna kwestia to proekologiczna postawa firmy przemysłowej. Ekologia i świadome dbanie o środowisko to coraz ważniejszy element, na który zwraca uwagę odbiorca końcowy. Społeczna odpowiedzialność biznesu to poprawa wizerunku firmy i wyprzedzenie konkurencji.

Musimy pamiętać, że zasoby czystej, słodkiej wody są ograniczone. Wszystkim powinno zależeć na ochronie tak ważnych zasobów naturalnych. Szczególnie przemysł powinien się na tym skupić, ponieważ to te branże, w sposób czasami niekontrolowany zużywają niezliczone ilości wody i energii. Systemy ponownego wykorzystania wody w przemyśle spożywczym sprawiają, że firmy nie tylko oszczędzają, ale przede wszystkim stają się mniej zależne od zasobów naturalnych. Korzystanie z obiegów zamkniętych to kluczowy element zrównoważonego rozwoju w branży spożywczej.