Sklep

Ponowne wykorzystanie wody w przemyśle – na czym polega?

Co roku przemysł wykorzystuje ogromne ilości wody, która jest niezbędna na różnych etapach procesów produkcyjnych. To, w połączeniu ze wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na słodką, czystą wodę, prowadzi do zjawiska określanego jako stres wodny. Rozwiązanie? Ponowne wykorzystanie wody w przemyśle, które jest możliwe dzięki nowoczesnym systemom uzdatniania.

ponowne-wykorzystanie-wody-w-przemysle

Na czym polega ponowne wykorzystanie wody w przemyśle?

140 litrów, 16 000 litrów i 400 000 litrów – tyle wody potrzeba, aby wyprodukować odpowiednio 1 filiżankę kawy, 1 kg wołowiny i 1 samochód. W rezultacie przemysł jest jedną z gałęzi działalności człowieka mających największy udział w eksploatacji zasobów wodnych. W połączeniu z innymi czynnikami ma to poważne konsekwencje – wody zdatnej do spożycia systematycznie ubywa. To również sprawia, że ponowne wykorzystanie wody w przemyśle staje się koniecznością. A na czym polega ten proces w praktyce?

Odzysk wody przemysłowej zakłada wykorzystanie ścieków, czyli wody zanieczyszczonej podczas produkcji. Jeżeli zostanie ona oczyszczona i uzdatniona, może zostać wykorzystana ponownie. Co więcej, odzysk wody przemysłowej jest wydajny – mowa o 80 proc. zużytej wody. Dla zakładu przemysłowego oznacza to uniezależnienie się od dostawców oraz wzmocnienie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, która hasło „zrównoważonego rozwoju” przekłada na realne działania.

Systemy ponownego wykorzystania wody w branży przemysłowej

Aby ograniczenie zużycia wody w przemyśle było możliwe, niezbędne jest wdrożenie systemów ponownego wykorzystania wody. Takie systemy wykorzystują szereg elementów, w tym pompy i zawory, które są montowane w instalacjach przemysłowych. Oferuje je firma SAGA – dostawca pomp oraz armatury przemysłowej. Jaką funkcję pełnią pompy? W systemach ponownego wykorzystania wody mogą one mieć różne zastosowanie – przykładowo:

Odzysk wody przemysłowej w każdym zakładzie przemysłowym wygląda podobnie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych pomp system ultrafiltracji zachowuje optymalną wydajność. Jednocześnie pompy muszą być dostosowane m.in. do rodzaju zanieczyszczeń – dla przykładu gdy zawartość chlorków w wodzie jest wysoka, konieczne jest użycie pomp ze stali kwasoodpornej.

W jaki sposób działają systemy ponownego wykorzystania wody w przemyśle?

Woda w przemyśle ma wiele zastosowań. Przykłady? W zakładach produkcyjnych najczęściej jest podstawowym surowcem produkcyjnym – bazą dla produktu końcowego. Woda może być też używana jako rozpuszczalnik i płyn chłodzący. W zakładach przetwórczych jest powszechnie wykorzystywana do oczyszczania (obmycia) surowców – choćby warzyw. Każde użycie wody wiąże się z jej zanieczyszczeniem, a zatem zmianą jej składu. Ponowne wykorzystanie wody w przemyśle wymaga jej oczyszczenia. Proces ten można podzielić na 5 etapów.

Odzysk wody przemysłowej w 4 etapach:

  1. Transport ścieków do stacji uzdatniania wody – za ten etap odpowiadają odpowiednio dobrane pompy
  2. Uzdatnianie biologiczne – odbywa się ono przy wykorzystaniu bakterii; redukowane jest biologiczne i chemiczne zapotrzebowanie na tlen, aby obniżyć stężenie m.in. azotynów;
  3. Uzdatnianie chemiczne i fizyczne wody – gdy nie jest konieczne intensywne uzdatnianie wody, etap ten jest pomijany
  4. Pomiar i kontrola jakości wody – aby potwierdzić, że po oczyszczeniu woda posiada pożądane parametry.
odzysk-wody-przemyslowej

Korzyści z ponownego wykorzystania wody w przemyśle

Odzysk wody przemysłowej to zagadnienie, które nieprzypadkowo cieszy się coraz większą popularnością. Wdrażając systemy ponownego wykorzystywania wody w przemyśle, zyskuje nie tylko firma – istotne są też korzyści dla środowiska.

Z perspektywy przedsiębiorstwa ponowne wykorzystanie wody w przemyśle to sposób, aby spełnić coraz bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie gospodarowania ściekami. Wspomnieć wystarczy, że systemy zerowego zrzutu cieczy są obowiązkowe m.in. dla niektórych przedsiębiorstw działających na terenie Chin. Kwestią czasu jest, gdy podobne regulacje zaczną wdrażać kolejne kraje. To jednak nie wszystko – odzysk wody przemysłowej jest remedium na coraz wyższe koszty odprowadzania ścieków.

Inne korzyści płynące dla firm z ponownego wykorzystania wody w przemyśle to:

Ponowne wykorzystanie wody w przemyśle można też rozpatrywać z perspektywy korzyści dla środowiska. Najprościej mówiąc, niższe zużycie wody przez przemysł oznacza, że więcej pozostaje jej dla roślin i zwierząt. W dobie kurczących się zasobów wodnych to ogromna ulga dla ekosystemu i sposób na utrzymanie dotychczasowej jakości życia.