Sklep
Zasuwy klinowe rafineryjne z trzpieniem wznoszącym ZR 150

Zasuwy klinowe rafineryjne z trzpieniem wznoszącym ZR 150

Opis szczegółowy

Zastosowanie ZR150
Zasuwy stosowane są w instalacjach rafinerii ropy naftowej oraz w budowie rurociągow ogolnego przeznaczenia. Zasuwy mogą być instalowane na rurociągach poziomych i pionowych w pozycji stojącej i leżącej. Zasuwy mogą pracować wyłącznie w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Kierunek przepływu czynnika jest dowolny. Zasuwy wykonuje się standardowo z kołkiem ręcznym. Na Ŝyczenie Zamawiającego, zasuwy mogą być przystosowane do napędu elektromechanicznego, przekładni mechanicznej, układow zdalnego sterowania lub dostarczone z przekładnią, lub z napędem firm: AUMA (Niemcy), CHEMAR SA (Polska), ROTORK, BERNARD lub z innym wykonaniem uzgodnionym z Zamawiającym.
Czynnik roboczy
Zasuwy przeznaczone są odcinania przepływu czynnikow pochodnych ropy naftowej, powstałych w wyniku jej rafinacji m. in. benzyn, nafty, olejow napędow i opałowych itp. Mogą być rownież stosowane do odcinania przepływu innych obojętnych czynnikow ciekłych i gazowych (np. woda, para wodna, powietrze itp.).
Zasuwy przeznaczone są do grupy płynow I wg dyrektywy 67/548/EEC.
Na specjalne zamowienie istnieje moŜliwość dostosowania zasuw do innych mediow i parametrow pracy.
Zakres stosowania
Dopuszczalne ciśnienie robocze dla zasuw w zaleŜności od temperatury czynnika roboczego wg ANSI/ASME B 16.34 .

Przyłącza
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy kadłuba oraz owiercenie zgodnie z ANSI B16.5 z przylgami płaskimi RF. Długość budowy zgodnie z ANSI B 16.10.
Możliwe wykonanie owiercenia kołnierzy wg PN-EN 1092-1 na PN16, PN20.
Szczelność zamknięcia zasuwy
W wykonaniu standardowym szczelność zamknięcia wykonujemy wg normy API 598. KaŜda zasuwa jest poddana próbie szczelności zewnętrznej, próbie szczelności uszczelnienia zwrotnego i próbie szczelności zamknięcia.
Wymagania i badania
Wymagania zasuw zgodnie z API 600 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru wytwórcy, badania wg API 598.

Zasuwy są dostarczane z atestem producenta oraz certyfikatem S.C. NASTHOL.
Zasuwy posiadają opinie techniczną Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Zasuwy poddano ocenie zgodności z dyrektywą 97/23/EEC wg modułu „H”.
Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204.

 

Zakres średnic NPS/DN [cal] 2", 3", 4", 6", 14", 16", 18", 20", 24"

 

Karta katalogowa:


Producent: Małapanew Armatura
Dokumentacja
ZR150_ZASUWA_KLINOWA_RAFINERYJNA_STALIWNA_Z_TRZPIENIEM_WZNOSZONYM_-_klasa_150
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe