Sklep
UTA, UTC, UTB, UTBo, UTB-p, UTBo-p palety zbiornikowe zbiornikopalety do magazynowania i transportu materiałów sypkich

UTA, UTC, UTB, UTBo, UTB-p, UTBo-p palety zbiornikowe zbiornikopalety do magazynowania i transportu materiałów sypkich

Opis szczegółowy
Palety zbiornikowe UTA, UTC

Zastosowanie
Palety zbiornikowe typu UTA, UTC stosowane są do magazynowania i transportowania materiałów sypkich.

Opis techniczny
Palety są konstrukcji spawanej. Załadunek odbywa się przez szczelnie zamykany właz w górnej części palety; rozładunek przez klapę spustowa znajdującą się w dolnej części ściany przedniej. Palety zaopatrzone są w nogi oraz ucha umożliwiające transport oraz spiętrzanie przy magazynowaniu.
Palety są szczelne. Wyładunek odbywa się przy pomocy specjalnych urządzeń. Palety przystosowane są do transportu drogą lądową, wodną i powietrzną. Na terenie zakładu mogą być przemieszczane przy pomocy wózków widłowych lub w pozycji wiszącej przy pomocy urządzeń dźwignicowych.
Palety składowane mogą być pojedynczo lub warstwowo. W czasie transportu podwieszonego, paletę transportować przy pomocy specjalnej trawersy czterocięgnowej, zapewniającej równomierne i pionowe obciążenie lin.
W palecie UTC zastosowano dodatkowe wzmocnienie otworu przy klapie spustowej.
Wykonanie materiałowe - blacha ze stopu aluminiowego.

Dane techniczne

Palety typu UTA, UTC produkowane sa w trzech typowielkościach o pojemności 2,7; 2,14; 1,1 m3.

Dane techniczne
Palety typu UTA, UTC produkowane sa w trzech typowielkościach o pojemności 2,7; 2,14; 1,1 m3.


dopuszczalna ilość warstw przy składowaniu spiętrzonym
palety pełne palety puste
pojemność
(m3)
warstwy pojemność
(m3)
warstwy
2,7 2 2,7 3
2,14 2 2,14 3
1,11 3 1,1 3


Wymiary


typ pojemność
(m3)
L
(mm)
I
(mm)
masa
(kg)
UTA; UTC - 2,70 2,7 2286 2164 ~120
UTA; UTC - 2,14 2,14 1850 1729 ~100
UTA; UTC - 1,10 1,1 1120 999 ~92


średnica włazu załadowczego - Ø = 214 mm
obciążenie użyteczne - max. 1600 kg


Palety zbiornikowe UTB, UTBo


Zastosowanie
Palety zbiornikowe typu UTB, UTBo stosowane są do magazynowania i transportowania materiałów sypkich.


Opis techniczny
Palety są konstrukcji spawanej. Przeznaczone są do transportu przy użyciu takich środków transportu jak:

  • - do transportu wewnątrz zakładu - za pomocq wózków widłowych względnie jako podwieszonych
  • - do transportu na zewnątrz zakładu - na wagonach lub samochodach.

Palety w wypadku magazynowania można ustawić jedne na drugich stosując spiętrzenie, wykorzystując przy tym ucha transportowe znajdujące się w narożnikach jako prowadzenia. Należy dodać, że magazynowanie może odbywać się na otwartej przestrzeni bez zadaszenia.
Palety są szczelne. Załadowanie materiałów odbywa się przez właz znajdujqcy się w górnej części zbiornika; rozładowywanie bezpyłowe przez właz spustowy znajdujący się w dolnej części zbiornika.
Wykonanie materiałowe - blacha ze stopu aluminiowego.

W czasie transportu podwieszonego, palety transportować przy pomocy specjalnej trawersy czterocięgnowej zapewniającej równomierne i pionowe obciążenie lin.


Wymiary


typ pojemność
(m3)
L
(mm)
I
(mm)
masa
(kg)
UTB - 0,7 0,7 1120 1090 114
UTB - 1,8 1,8 1800 1770 122
UTB - 2,6 2,5 2300 2300 156
UTBo - 1,5 1,5 1800 1770 136


obciążenie użyteczne - max. 1600 kg


Palety zbiornikowe UTB-p, UTBo-p


Zastosowanie
Palety zbiornikowe z dnem stożkowym typu UTB-p, UTBo-p stosowane są do magazynowania i transportowania materiałów sypkich.


Opis techniczny
Palety UTB-p, UTBo-p są konstrukcji spawanej wykonane z blachy ze stopu aluminiowego. Załadunek palet odbywa się przez szczelnie zamykany właz w górnej części palety, rozładunek przez otwór w dnie stożkowym zamykany przy pomocy zamknięcia przysłonowego umożliwiającego regulowanie szybkości rozładunku oraz przerywanie rozładunku w dowolnym momencie.
Palety zaopatrzone są w podstawę z kształtowników oraz ucha ze stopów aluminiowych umożliwiających transport i spiętrzanie przy magazynowaniu.
Palety są szczelne. Palety są używane jako magazynowe lub technologiczne na terenie zakładu jak również mogą być transportowane na zewnątrz zakładu. Załadunek na środki transportu oraz przemieszczanie odbywa się przy pomocy wózków widłowych i urządzeh dźwignicowych.
Magazynowanie może odbywać się na otwartej przestrzeni.
Do transportu podwieszonego należy używać trawersy czterocięgnowej zapewniajqcej równomierne i pionowe obciążenie zawiesi.
Dopuszcza się spiętrzanie pustych jak i napełnionych palet w dwóch warstwach.
Dopuszczalne obciążenie palety 1600 kg.


Wymiary


typ pojemność
(m3)
L
(mm)
I
(mm)
A/B
(mm)
Α
(o)
masa
(kg)
UTB-p - 0,7 0,7 1205 1090 1190/1040 51° 122
UTB-p - 1,8 1,8 1875 1760 135
UTBo-p - 1,5 1,5 1875 1760 1160/1040 34° 130
UTBo-p - 1,8 1,8 2135 2020 1180/1040 34° 140

Producent: TOFAMA
Dokumentacja
Ten produkt nie posiada załączników.
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe