Sklep
PW pompy próżniowe DW dmuchawy – sprężarki z pierścieniem wodnym cieczowym

PW pompy próżniowe DW dmuchawy – sprężarki z pierścieniem wodnym cieczowym

Opis szczegółowy

 

Pompy próżniowe PW i  dmuchawy DW- sprężarki z pierścieniem wodnym cieczowym


Zastosowanie
Pompy próżniowe i dmuchawy służą do zasysania i tłoczenia gazów i par o temperaturze do 100 oC. Mogą być wykorzystywane do wytwarzania próżni w układach technologicznych, zalewania lewarów wodnych, transportu materiałów sypkich, wszędzie tam gdzie w procesie technologicznym potrzebne s± gazy niezanieczyszczone olejem.

Pompy typu PW, DW znajdują zastosowanie w przemyśle:

- chemicznym,
- farmaceutycznym,
- spożywczym,
- papierniczym,
- tekstylnym.

Możliwe jest stosowanie różnego rodzaju cieczy w obiegu, zależnie od wymagań procesu technologicznego, pod warunkiem, że ich gęstość będzie się mieściła między 0,7 a 1,8 kg/dm3, lepkość nie przekroczy 80 mm2/s, a agresywność cieczy będzie się mieściła w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do budowy części, jej temperatura mierzona na wylocie z pompy lub dmuchawy nie może przekraczać 80 oC. Dozwolone jest pompowanie gazów nasyconych parami z niewielką ilością cieczy do 2% wydajności pompowanego gazu, oraz zanieczyszczonych cząstkami stałymi nieścieralnymi o wielkości do 0,2mm w ilościach śladowych. Pożądane jest stosowanie filtrów na przewodzie ssawnym. Pompy i dmuchawy mogą być napędzane silnikami elektrycznymi zasilanymi prądem o częstotliwości 50 i 60 Hz. Dopuszcza się stosowanie innego sposobu przeniesienia napędu pod warunkiem przenoszenia przez wał tylko momentu skręcającego.

Dane techniczne:

Dmuchawy
wydajność 7,5 ÷ 1650 m3/h
ciśnienie sprężania (manometryczne) pt max 0,15 (0,30) MPa
masa 45,4 ÷ 1492 kg
moc silnika 0,75 ÷ 100 kW

 

Pompy próżniowe
wydajność 4,5 ÷ 1600 m3/h
ciśnienie zasysania
ps min
33 (40) hPa abs mm
masa 44,4 ÷ 1492 kg
moc silnika 0,75 ÷ 45 kW

 

Typoszereg

 

Typ pompy PW Typ pompy PW Typ pompy PW Typ pompy PW Typ pompy PW
PW.1.12.1.1010.1.000.1
PW.1.12.1.1010.2.xxx.1
PW.1.12.1.1010.3.xxx.1
PW.1.12.1.1010.5.100.1
PW.1.12.1.1010.5.101.1
PW.1.13.1.1010.1.000.1
PW.1.13.1.1010.2.xxx.1
PW.1.13.1.1010.3.xxx.1
PW.1.13.1.1010.5.103.1
PW.1.13.1.1010.5.105.1
PW.1.21.1.1010.1.000.1
PW.1.21.1.1010.2.xxx.1
PW.1.21.1.1010.3.xxx.1
PW.1.21.1.1010.5.100.1
PW.1.21.1.1010.5.101.1
PW.1.22.1.1010.1.000.1
PW.1.22.1.1010.2.xxx.1
PW.1.22.1.1010.3.xxx.1
PW.1.22.1.1010.5.102.1
PW.1.23.1.1010.1.000.1
PW.1.23.1.1010.2.xxx.1
PW.1.23.1.1010.3.xxx.1
PW.1.23.1.1010.5.104.1
PW.1.23.1.1010.5.106.1
PW.1.23.1.1010.5.107.1
PW.4.11.1.1010.1.000.1
PW.4.11.1.1010.2.xxx.1
PW.4.11.1.1010.3.xxx.1
PW.4.11.1.1010.5.100.1
PW.4.11.1.1010.5.101.1
PW.4.12.1.1010.1.000.1
PW.4.12.1.1010.2.xxx.1
PW.4.12.1.1010.3.xxx.1
PW.4.12.1.1010.5.101.1
PW.4.12.1.1010.5.103.1
PW.4.13.1.1010.1.000.1
PW.4.13.1.1010.2.xxx.1
PW.4.13.1.1010.3.xxx.1
PW.4.13.1.1010.5.104.1
PW.4.13.1.1010.5.106.1
PW.4.14.1.1010.1.000.1
PW.4.14.1.1010.2.xxx.1
PW.4.14.1.1010.3.xxx.1
PW.4.14.1.1010.5.106.1
PW.4.14.1.1010.5.108.1
PW.4.21.1.1010.1.000.1
PW.4.21.1.1010.2.xxx.1
PW.4.21.1.1010.3.xxx.1
PW.4.21.1.1010.5.102.1
PW.4.21.1.1010.5.104.1
PW.4.22.1.1010.1.000.1
PW.4.22.1.1010.2.xxx.1
PW.4.22.1.1010.3.xxx.1
PW.4.22.1.1010.5.102.1
PW.4.22.1.1010.5.104.1
PW.4.23.1.1010.1.000.1
PW.4.23.1.1010.2.xxx.1
PW.4.23.1.1010.3.xxx.1
PW.4.23.1.1010.5.105.1
PW.4.23.1.1010.5.107.1
PW.4.24.1.1010.1.000.1
PW.4.24.1.1010.2.xxx.1
PW.4.24.1.1010.3.xxx.1
PW.4.24.1.1010.5.107.1
PW.4.24.1.1010.5.109.1
PW.5.12.1.1100.1.000.1
PW.5.12.1.1100.2.xxx.1
PW.5.12.1.1100.3.xxx.1
PW.5.12.1.1100.5.100.1
PW.5.12.1.1100.5.101.1
PW.5.12.1.1100.5.102.1
PW.5.13.1.1100.1.000.1
PW.5.13.1.1100.2.xxx.1
PW.5.13.1.1100.3.xxx.1
PW.5.13.1.1100.5.102.1
PW.5.13.1.1100.5.104.1
PW.5.14.1.1100.1.000.1
PW.5.14.1.1100.2.xxx.1
PW.5.14.1.1100.3.xxx.1
PW.5.14.1.1100.5.102.1
PW.5.14.1.1100.5.104.1
PW.5.14.1.1100.5.107.1
PW.5.21.1.1100.1.000.1
PW.5.21.1.1100.2.xxx.1
PW.5.21.1.1100.3.xxx.1
PW.5.21.1.1100.5.100.1
PW.5.21.1.1100.5.101.1
PW.5.21.1.1100.5.102.1
PW.5.22.1.1100.1.000.1
PW.5.22.1.1100.2.xxx.1
PW.5.22.1.1100.3.xxx.1
PW.5.22.1.1100.5.101.1
PW.5.22.1.1100.5.102.1
PW.5.22.1.1100.5.104.1
PW.5.23.1.1100.1.000.1
PW.5.23.1.1100.2.xxx.1
PW.5.23.1.1100.3.xxx.1
PW.5.23.1.1100.5.103.1
PW.5.23.1.1100.5.105.1
PW.5.24.1.1100.1.000.1
PW.5.24.1.1100.2.xxx.1
PW.5.24.1.1100.3.xxx.1
PW.5.24.1.1100.5.103.1
PW.5.24.1.1100.5.105.1
PW.5.24.1.1100.5.106.1
PW.7.11.1.1010.1.000.1
PW.7.11.1.1010.2.xxx.1
PW.7.11.1.1010.3.xxx.1
PW.7.11.1.1010.5.100.1
PW.7.12.1.1010.1.000.1
PW.7.12.1.1010.2.xxx.1
PW.7.12.1.1010.3.xxx.1
PW.7.12.1.1010.5.101.1
PW.7.12.1.1010.5.102.1
PW.7.13.1.1010.1.000.1
PW.7.13.1.1010.2.xxx.1
PW.7.13.1.1010.3.xxx.1
PW.7.13.1.1010.5.104.1
PW.7.14.1.1010.1.000.1
PW.7.14.1.1010.2.xxx.1
PW.7.14.1.1010.3.xxx.1
PW.7.14.1.1010.5.106.1
PW.7.21.1.1010.1.000.1
PW.7.21.1.1010.2.xxx.1
PW.7.21.1.1010.3.xxx.1
PW.7.21.1.1010.5.103.1
PW.7.22.1.1010.1.000.1
PW.7.22.1.1010.2.xxx.1
PW.7.22.1.1010.3.xxx.1
PW.7.22.1.1010.5.103.1
PW.7.23.1.1010.1.000.1
PW.7.23.1.1010.2.xxx.1
PW.7.23.1.1010.3.xxx.1
PW.7.23.1.1010.5.105.1
PW.7.24.1.1010.1.000.1
PW.7.24.1.1010.2.xxx.1
PW.7.24.1.1010.3.xxx.1
PW.7.24.1.1010.5.107.1

 

Typ dmuchawy DW Typ dmuchawy DW Typ dmuchawy DW Typ dmuchawy DW Typ dmuchawy DW
DW.1.12.1.1010.1.000.1
DW.1.12.1.1010.2.xxx.1
DW.1.12.1.1010.3.xxx.1
DW.1.12.1.1010.5.100.1
DW.1.12.1.1010.5.101.1
DW.1.13.1.1010.1.000.1
DW.1.13.1.1010.2.xxx.1
DW.1.13.1.1010.3.xxx.1
DW.1.13.1.1010.5.103.1
DW.1.13.1.1010.5.105.1
DW.1.21.1.1010.1.000.1
DW.1.21.1.1010.2.xxx.1
DW.1.21.1.1010.3.xxx.1
DW.1.21.1.1010.5.100.1
DW.1.21.1.1010.5.101.1
DW.1.22.1.1010.1.000.1
DW.1.22.1.1010.2.xxx.1
DW.1.22.1.1010.3.xxx.1
DW.1.22.1.1010.5.102.1
DW.1.23.1.1010.1.000.1
DW.1.23.1.1010.2.xxx.1
DW.1.23.1.1010.3.xxx.1
DW.1.23.1.1010.5.104.1
DW.1.23.1.1010.5.106.1
DW.1.23.1.1010.5.107.1
DW.4.11.1.1010.1.000.1
DW.4.11.1.1010.2.xxx.1
DW.4.11.1.1010.3.xxx.1
DW.4.11.1.1010.5.100.1
DW.4.11.1.1010.5.101.1
DW.4.11.1.1010.5.114.1
DW.4.11.1.1010.5.115.1
DW.4.11.1.1010.5.116.1
DW.4.12.1.1010.1.000.1
DW.4.12.1.1010.2.xxx.1
DW.4.12.1.1010.3.xxx.1
DW.4.12.1.1010.5.101.1
DW.4.12.1.1010.5.102.1
DW.4.12.1.1010.5.115.1
DW.4.12.1.1010.5.116.1
DW.4.13.1.1010.1.000.1
DW.4.13.1.1010.2.xxx.1
DW.4.13.1.1010.3.xxx.1
DW.4.13.1.1010.5.103.1
DW.4.13.1.1010.5.104.1
DW.4.14.1.1010.1.000.1
DW.4.14.1.1010.2.xxx.1
DW.4.14.1.1010.3.xxx.1
DW.4.14.1.1010.5.104.1
DW.4.14.1.1010.5.105.1
DW.5.12.1.1100.1.000.1
DW.5.12.1.1100.2.xxx.1
DW.5.12.1.1100.3.xxx.1
DW.5.12.1.1100.5.100.1
DW.5.12.1.1100.5.101.1
DW.5.12.1.1100.5.102.1
DW.5.13.1.1100.1.000.1
DW.5.13.1.1100.2.xxx.1
DW.5.13.1.1100.3.xxx.1
DW.5.13.1.1100.5.101.1
DW.5.13.1.1100.5.102.1
DW.5.13.1.1100.5.103.1
DW.5.14.1.1100.1.000.1
DW.5.14.1.1100.2.xxx.1
DW.5.14.1.1100.3.xxx.1
DW.5.14.1.1100.5.101.1
DW.5.14.1.1100.5.102.1
DW.5.14.1.1100.5.103.1
DW.5.14.1.1100.5.104.1
DW.7.11.1.1010.1.000.1
DW.7.11.1.1010.2.xxx.1
DW.7.11.1.1010.3.xxx.1
DW.7.11.1.1010.5.100.1
DW.7.11.1.1010.5.101.1
DW.7.11.1.1010.5.102.1
DW.7.12.1.1010.1.000.1
DW.7.12.1.1010.2.xxx.1
DW.7.12.1.1010.3.xxx.1
DW.7.12.1.1010.5.101.1
DW.7.12.1.1010.5.102.1
DW.7.12.1.1010.5.103.1
DW.7.13.1.1010.1.000.1
DW.7.13.1.1010.2.xxx.1
DW.7.13.1.1010.3.xxx.1
DW.7.13.1.1010.5.103.1
DW.7.13.1.1010.5.104.1
DW.7.13.1.1010.5.114.1
DW.7.14.1.1010.1.000.1
DW.7.14.1.1010.2.xxx.1
DW.7.14.1.1010.3.xxx.1
DW.7.14.1.1010.5.105.1
 

Katalog: pompy próżniowe PW i dmuchawy DW -


Producent: HYDRO-VACUUM
Dokumentacja
Pompy_prozniowe_PW_dmuchawy_DW_Hydro_Vacuum
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe