Sklep
KS, KSM pompy wirowe odśrodkowe poziome jednostopniowe do kwasów ługów węglowodorów

KS, KSM pompy wirowe odśrodkowe poziome jednostopniowe do kwasów ługów węglowodorów

Opis szczegółowy


Pompy wirowe KS, KSM odśrodkowe poziome jednostopniowe do kwasów ługów węglowodorów

 

Zastosowanie

Pompy wirowe odśrodkowe typu KS, KSM służą do pompowania niektórych kwasów, ługów, węglowodorów i innych chemicznie agresywnych cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy w określonym wykonaniu materiałowym. W pompowanym medium dopuszczalna jest zawartość ciał stałych ścierających o wielkości ziaren do 1 mm, w ilości 50g/dm3 cieczy.
Pompy typu KS, KSM znajdują zastosowanie w przemyśle.

Budowa
Budowa pomp KS

Pompy typu KS są to pompy wirowe, odśrodkowe, poziome, jednostopniowe. W kompletnym agregacie pompa połączona jest z silnikiem za pomocą elastycznego sprzęgła i ustawiona na wspólnej płycie fundamentowej. Położenie króćca pompy może być zmieniane co 45o, w zależności od potrzeb, aż do pozycji poziomej. Wirnik pompy o budowie zamkniętej, z wlotem jednostronnym, ma na tylnej tarczy łopatki promieniowe, których zadaniem jest zmniejszenie siły osiowej przenoszonej na łożyska i zmniejszenie ciśnienia pompowanej cieczy na uszczelnieniu wału. Wał pompy ułożyskowany jest w łożyskach tocznych. Łożysko od strony sprzęgła jest ustalone w kierunku poosiowym.

Budowa pomp KSM

Pompy typu KSM są to pompy wirowe, odśrodkowe, poziome, jednostopniowe, monoblokowe. W kompletnym agregacie pompa tworzy jedną całość z silnikiem. Pompa składa się z korpusu , który wraz z członem łącznikowym mocowany jest na kołnierzu silnika. Na wale silnika osadzony jest wał pompy, na którym montuje się uszczelnienie mechaniczne zapewniające pracę bez przecieków oraz wirnik pompy o budowie zamkniętej, z wlotem jednostronnym. Pompy z silnikami do 3 kW wykonane są z podstawą mocującą do fundamentu agregatu, powyżej 4 kW agregat pompowy montowany jest do fundamentu na łapach silnika.

Cechy:
– gwarantowana wieloletnia niezawodna praca i Å‚atwy dostÄ™p do części zamiennych,
– realizacja indywidualnych wymagaÅ„ i dostosowanie wyrobów do potrzeb klientów,
– staÅ‚y nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsÅ‚uga serwisowa,
– niskie koszty zakupu i eksploatacji,
– stosunkowo duża żywotność w trudnych warunkach eksploatacyjnych,
– zastosowanie staliw austenitycznych oraz żeliw stopowych wysokoniklowanych w budowie pomp

Kompletność dostaw
1 – Pompa z wolnÄ… koÅ„cówkÄ… waÅ‚u.
2 – Pompa ze sprzÄ™gÅ‚em.
3 – Pompa ze sprzÄ™gÅ‚em i pÅ‚ytÄ… fundamentowÄ….
4 – Monoblok – (dotyczy tylko pompy KSM).
5 – Kompletność 3 plus silnik elektryczny

Dane techniczne

wydajność do 72 m3/h
wysokość podnoszenia do 55 m
temperatura pompowanej cieczy KS do 120 oC
KSM do 70 oC
gęstość cieczy do 1900 kg/m3
lepkość cieczy do 200 mm2/s
masa 102,0 ÷ 261,0 kg
ciśnienie manometryczne do 1,0 MPa
moc silnika 0,75 ÷ 22,0 kW
prędkość obrotowa 1450 obr/min (50 Hz) i 1800 obr/min (60 Hz)
2900 obr/min (50 Hz) i 3600 obr/min (60 Hz)
uszczelnienie wału KS uszczelnienie sznurowe lub uszczelnienie czołowe
KSM uszczelnienie czołowe

Materiały stosowane w pompach KS, KSM

Części pompy Wykonanie materiaÅ‚owe „d”
1 2 3 4 5
Korpusy pompy żeliwo szare żeliwo chromowe brąz cynowy staliwo węglowe staliwo austenit.
Korpus łożyskowy żeliwo szare żeliwo szare żeliwo szare żeliwo szare żeliwo szare
Wirniki żeliwo chromowe żeliwo chromowe brąz cynowy staliwo węglowe staliwo austenit.
Wał stal węglowa stal kwasoodp. stal kwasoodp. stal nierdzewna stal kwasoodp.
Tuleja dławicowa żeliwo chromowe żeliwo chromowe stal kwasoodp. stal kwasoodp. stal kwasoodp.
Uszczelnienie wału miękkie sznurowe * mechaniczne *

*) dobór materiałowy uszczelnień zależy od pompowanego medium.

Wykonanie konstrukcyjne

Nr wykonań
konstrukcyjnych
e  e1 e1 e2
Nazwa wykonania konstrukcyjnego Pompa KS
1010 Pompa z uszczel. sznurowym do cieczy
o temp. -30oC ÷ +70oC
.
1020 Pompa z uszczel. sznurowym i komorą chłodzoną do cieczy o temp. +70oC ÷ +120oC .
1100 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A1 do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1110 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu V do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1120 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A10 do cieczy o temp. +80oC .
1130 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu UV do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1140 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu US2 do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1150 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A4 do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1160 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu 2100 do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1170 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu 58U do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1300 Pompa z uszczel. czołowym podwójn. zabudowa BACK TO BACK typu V + V z cieczą zaporową do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1310 Pompa z uszczel. czołowym podwójn. zabudowa BACK TO BACK typu 58U + 58U z cieczą zaporową do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC

Nr wykonań
konstrukcyjnych
e  e1 e1 e2
Nazwa wykonania konstrukcyjnego Pompa KSM
1100 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A1 do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1110 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu V do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1120 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A10 do cieczy o temp. +80oC .
1130 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu US do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC .
1160 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu 2100 do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .
1170 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu 58U do cieczy o temp. -30oC ÷ +120oC .

Typoszereg:

Typ pompy Typ pompy Typ pompy Typ pompy Typ pompy
KS.5.11.1.1010.1.000.1
KS.5.11.1.1010.2.xxx.1
KS.5.11.1.1010.3.xxx.1
KS.5.11.1.1010.5.100.1
KS.5.11.1.1010.5.101.1
KS.5.11.1.1010.5.102.1
KS.5.11.1.1010.5.103.1
KS.5.11.1.1010.5.104.1
KS.5.11.1.1010.5.117.1
KS.5.11.1.1010.5.118.1
KS.5.11.1.1010.5.119.1
KS.5.11.1.1010.5.120.1
KS.5.12.1.1010.1.000.1
KS.5.12.1.1010.2.xxx.1
KS.5.12.1.1010.3.xxx.1
KS.5.12.1.1010.5.116.1
KS.5.12.1.1010.5.117.1
KS.5.12.1.1010.5.118.1
KS.5.12.1.1010.5.119.1
KS.5.13.1.1010.1.000.1
KS.5.13.1.1010.2.xxx.1
KS.5.13.1.1010.3.xxx.1
KS.5.13.1.1010.5.100.1
KS.5.13.1.1010.5.101.1
KS.5.13.1.1010.5.102.1
KS.5.13.1.1010.5.103.1
KS.5.13.1.1010.5.116.1
KS.5.13.1.1010.5.117.1
KS.5.13.1.1010.5.118.1
KS.5.13.1.1010.5.119.1
KS.5.14.1.1010.1.000.1
KS.5.14.1.1010.2.xxx.1
KS.5.14.1.1010.3.xxx.1
KS.5.14.1.1010.5.115.1
KS.5.14.1.1010.5.116.1
KS.5.14.1.1010.5.117.1
KS.5.14.1.1010.5.118.1
KS.5.15.1.1010.1.000.1
KS.5.15.1.1010.2.xxx.1
KS.5.15.1.1010.3.xxx.1
KS.5.15.1.1010.5.100.1
KS.5.15.1.1010.5.101.1
KS.5.15.1.1010.5.102.1
KS.5.15.1.1010.5.115.1

.

KS.5.15.1.1010.5.116.1
KS.5.15.1.1010.5.117.1
KS.5.15.1.1010.5.118.1
KS.5.16.1.1010.1.000.1
KS.5.16.1.1010.2.xxx.1
KS.5.16.1.1010.3.xxx.1
KS.5.16.1.1010.5.114.1
KS.5.16.1.1010.5.115.1
KS.5.16.1.1010.5.116.1
KS.5.16.1.1010.5.117.1
KS.5.17.1.1010.1.000.1
KS.5.17.1.1010.2.xxx.1
KS.5.17.1.1010.3.xxx.1
KS.5.17.1.1010.5.100.1
KS.5.17.1.1010.5.101.1
KS.5.17.1.1010.5.102.1
KS.5.17.1.1010.5.114.1
KS.5.17.1.1010.5.115.1
KS.5.17.1.1010.5.116.1
KS.7.11.1.1010.1.000.1
KS.7.11.1.1010.2.xxx.1
KS.7.11.1.1010.3.xxx.1
KS.7.11.1.1010.5.102.1
KS.7.11.1.1010.5.103.1
KS.7.11.1.1010.5.104.1
KS.7.11.1.1010.5.105.1
KS.7.13.1.1010.1.000.1
KS.7.13.1.1010.2.xxx.1
KS.7.13.1.1010.3.xxx.1
KS.7.13.1.1010.5.101.1
KS.7.13.1.1010.5.102.1
KS.7.13.1.1010.5.103.1
KS.7.13.1.1010.5.104.1
KS.7.15.1.1010.1.000.1
KS.7.15.1.1010.2.xxx.1
KS.7.15.1.1010.3.xxx.1
KS.7.15.1.1010.5.100.1
KS.7.15.1.1010.5.101.1
KS.7.15.1.1010.5.102.1
KS.7.15.1.1010.5.103.1
KS.7.21.1.1010.1.000.1
KS.7.21.1.1010.2.xxx.1
KS.7.21.1.1010.3.xxx.1
KS.7.21.1.1010.5.117.1

.

KS.7.21.1.1010.5.118.1
KS.7.21.1.1010.5.119.1
KS.7.21.1.1010.5.120.1
KS.7.22.1.1010.1.000.1
KS.7.22.1.1010.2.xxx.1
KS.7.22.1.1010.3.xxx.1
KS.7.22.1.1010.5.117.1
KS.7.22.1.1010.5.118.1
KS.7.22.1.1010.5.119.1
KS.7.22.1.1010.5.120.1
KS.7.23.1.1010.1.000.1
KS.7.23.1.1010.2.xxx.1
KS.7.23.1.1010.3.xxx.1
KS.7.23.1.1010.5.117.1
KS.7.23.1.1010.5.118.1
KS.7.23.1.1010.5.119.1
KS.7.23.1.1010.5.120.1
KS.7.24.1.1010.1.000.1
KS.7.24.1.1010.2.xxx.1
KS.7.24.1.1010.3.xxx.1
KS.7.24.1.1010.5.116.1
KS.7.24.1.1010.5.117.1
KS.7.24.1.1010.5.118.1
KS.7.24.1.1010.5.119.1
KS.7.25.1.1010.1.000.1
KS.7.25.1.1010.2.xxx.1
KS.7.25.1.1010.3.xxx.1
KS.7.25.1.1010.5.116.1
KS.7.25.1.1010.5.117.1
KS.7.25.1.1010.5.118.1
KS.7.25.1.1010.5.119.1
KS.7.26.1.1010.1.000.1
KS.7.26.1.1010.2.xxx.1
KS.7.26.1.1010.3.xxx.1
KS.7.26.1.1010.5.115.1
KS.7.26.1.1010.5.116.1
KS.7.26.1.1010.5.117.1
KS.7.26.1.1010.5.118.1
KS.7.27.1.1010.1.000.1
KS.7.27.1.1010.2.xxx.1
KS.7.27.1.1010.3.xxx.1
KS.7.27.1.1010.5.114.1
KS.7.27.1.1010.5.115.1
KS.7.27.1.1010.5.116.1

KS.7.27.1.1010.5.117.1

KSM.5.11.1.1100.4.101.1
KSM.5.11.1.1100.4.102.1
KSM.5.11.1.1100.4.103.1
KSM.5.11.1.1100.4.104.1
KSM.5.11.1.1100.4.120.1
KSM.5.11.1.1100.4.121.1
KSM.5.11.1.1100.4.122.1
KSM.5.11.1.1100.4.123.1
KSM.5.12.1.1100.4.119.1
KSM.5.12.1.1100.4.120.1
KSM.5.12.1.1100.4.121.1
KSM.5.12.1.1100.4.122.1
KSM.5.12.1.1100.4.123.1
KSM.5.13.1.1100.4.100.1
KSM.5.13.1.1100.4.101.1
KSM.5.13.1.1100.4.102.1
KSM.5.13.1.1100.4.103.1
KSM.5.13.1.1100.4.104.1
KSM.5.13.1.1100.4.119.1
KSM.5.13.1.1100.4.120.1
KSM.5.13.1.1100.4.121.1
KSM.5.13.1.1100.4.122.1
KSM.5.14.1.1100.4.118.1
KSM.5.14.1.1100.4.119.1
KSM.5.14.1.1100.4.120.1
KSM.5.14.1.1100.4.121.1
KSM.5.15.1.1100.4.100.1
KSM.5.15.1.1100.4.101.1
KSM.5.15.1.1100.4.102.1
KSM.5.15.1.1100.4.103.1
KSM.5.15.1.1100.4.118.1
KSM.5.15.1.1100.4.119.1
KSM.5.15.1.1100.4.120.1
KSM.5.15.1.1100.4.121.1
KSM.5.16.1.1100.4.117.1
KSM.5.16.1.1100.4.118.1
KSM.5.16.1.1100.4.119.1
KSM.5.16.1.1100.4.120.1
KSM.5.17.1.1100.4.100.1
KSM.5.17.1.1100.4.101.1
KSM.5.17.1.1100.4.102.1
KSM.5.17.1.1100.4.117.1
KSM.5.17.1.1100.4.118.1
KSM.5.17.1.1100.4.119.1

.

KSM.7.11.1.1100.4.102.1
KSM.7.11.1.1100.4.103.1
KSM.7.11.1.1100.4.104.1
KSM.7.13.1.1100.4.101.1
KSM.7.13.1.1100.4.102.1
KSM.7.13.1.1100.4.103.1
KSM.7.13.1.1100.4.104.1
KSM.7.15.1.1100.4.100.1
KSM.7.15.1.1100.4.101.1
KSM.7.15.1.1100.4.102.1
KSM.7.15.1.1100.4.103.1
KSM.7.21.1.1100.4.120.1
KSM.7.21.1.1100.4.121.1
KSM.7.21.1.1100.4.122.1
KSM.7.22.1.1100.4.120.1
KSM.7.22.1.1100.4.121.1
KSM.7.22.1.1100.4.122.1
KSM.7.23.1.1100.4.120.1
KSM.7.23.1.1100.4.121.1
KSM.7.23.1.1100.4.122.1
KSM.7.24.1.1100.4.119.1
KSM.7.24.1.1100.4.120.1
KSM.7.24.1.1100.4.121.1
KSM.7.25.1.1100.4.119.1
KSM.7.25.1.1100.4.120.1
KSM.7.25.1.1100.4.121.1
KSM.7.26.1.1100.4.118.1
KSM.7.26.1.1100.4.119.1
KSM.7.26.1.1100.4.120.1
KSM.7.27.1.1100.4.117.1
KSM.7.27.1.1100.4.118.1
KSM.7.27.1.1100.4.119.1
KSM.7.27.1.1100.4.120.1

.

.

.

.

.

.

.

Katalog: pompy wirowe odÅ›rodkowe KS, KSM –


Producent: HYDRO-VACUUM
Dokumentacja
Pompy_wirowe_odsrodkowe_KS_KSM
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe