Sklep
FILTR SIATKOWY OSADNIKOWY PROSTY Z PRZYŁACZEM SPAWANYM / KOŁNIERZOWYM TYP 912

FILTR SIATKOWY OSADNIKOWY PROSTY Z PRZYŁACZEM SPAWANYM / KOŁNIERZOWYM TYP 912

Opis szczegółowy

CHARAKTERYSTYKA:
Średnica - 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 mm;
Ciśnienie - 63 bar;
Temperatura - do 560°C;
Medium - woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa
ropopochodne.


WYKONANIE:

typ / przyłącza / materiał kadłuba / inne
Przykład: 912 / --- / --- / ---
Przykład: 912 / S / U / AS


ZASTOSOWANIE:
Osadniki przeznaczone są dla ochrony urządzeń technologicznych przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi. Osadnik zatrzymuje wszystkie stałe cząstki, których rozmiary przekraczają wymiary
oczek filtra. Na indywidualne zamówienie dostarcza się osadniki z korkiem spustowym


Wykonanie Standardowe
U A Standardowe U
A
Nazwa części
FILTR SIATKOWY OSADNIKOWY PROSTY Z PRZYŁACZEM SPAWANYM
Tmax = 450oC Tmax = 530oC Tmax = 560oC Tmax = 450oC Tmax = 530oC Tmax = 550oC
DN 15-40 DN 50-200
Kadłub, pokrywa
(P250GH) C22.8
(1.0460)
16Mo3
(1.5415)
13CrMo4-5
(1.7335)
GP240GH
(1.0619)
G20Mo5
(1.5419)
G17CrMo5-5
(1.7357)
Wkład filtracyjny X6CrNiTi18 10 (1.4541)
Uszczelnienie pokrywy
Grafit + stal austenityczna


Siatka
• 100 oczek/cm2; wymiar oczka 0,6 mm - wykonanie standardowe
• 200 oczek/cm2; wymiar oczka 0,35 mm;
• 400 oczek/cm2; wymiar oczka 0,25 mm;
• 600 oczek/cm2; wymiar oczka 0,1 mm;


MONTAŻ I EKSPLOATACJA:
MONTAŻ OSADNIKA NA INSTALACJI I JEGO OBSŁUGA POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
ORGANIZACJE POSIADAJĄCE UPRAWNIENIE NA DANY RODZAJ PRAC. PERSONEL TYCH
ORGANIZACJI POWINIEN BYĆ KWALIFIKOWANY.


Przed montażem osadnika konieczne jest oczyszczenie rurociągu z zanieczyszczeń mechanicznych. Należy sprawdzić
zgodność parametrów czynnika z parametrami osadnika.
Osadnik zaleca się montować na rurociągu w położeniu poziomym, pokrywą skierowaną w dół. Należy zwrócić uwagę na
to, aby kierunek przepływu płynącego czynnika był zgodny z kierunkiem strzałki znajdującej się na kadłubie osadnika i
żeby osadnik nie znajdował się pod obciążeniem momentów sił pochodzących od ciężaru rurociągu i osprzętu. Możliwe
jest także instalowanie osadnika w położeniu pionowym dla przepływu czynnika z góry na dół.
Zaleca się przeprowadzanie czyszczenia osadnika po każdym zatrzymaniu instalacji, po remoncie, przy wykryciu strat
ciśnienia, przed początkiem sezonu grzewczego. W celu oczyszczenia osadnika trzeba zdjąć pokrywę, wyjąć element
filtracyjny i przepłukać go mocnym strumieniem wody. Po osuszeniu należy go włożyć w kadłub osadnika i zamknąć
pokrywę.


Karta katalogowa -


Producent: Wakmet
Dokumentacja
FILTR_SIATKOWY_OSADNIKOWY_PROSTY_Z_PRZYLACZEM_SPAWANYM_TYP_912
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe